«

»

Motie “niet bouwen Fase II (20%) Nieuwe Stadskantoor” afgewezen

Indeling HNK vastgesteld door het college op 16 oktober 2014

Indeling HNK vastgesteld door het college op 16 oktober 2014.

Het college met verantwoordelijk VVD wethouder Harpe gaat door met afbouwen van het hele Stadskantoor. Dat kantoor is nu al veels te groot.

Waarschijnlijk staat bij gereedkomen al meer dan 15% van het kantoor leeg omdat de gemeente fors in de ambtenarenbezetting blijft snijden.

VVD wethouder Harpe gaat dat lege deel dan verhuren. Slecht plan omdat voormalige de vastgoedontwikkelaars Ballast Nedam en NS Poort al afzagen van het geplande 25.000m2 kantoorvolume in de spoorzone.

Harpe had in zijn oppervlakkige brief aan de raad gesteld dat ‘Niet bouwen meer geld kost dan wel bouwen”.

Echter dit was niet gespecificeerd. Enkel het bedrag van €6,6 miljoen werd gesteld als bezuiniging op het casco. Maar 20% van €82,6 miljoen is nog altijd €16,5 miljoen. Dus er valt wel degelijk fors te bezuinigen op deze investering. En een kleiner gebouw geeft lagere exploitatiekosten (nu €7.1 miljoen/jaar) en geen risico op leegstand van de overbodige kantoorruimte.

Technisch. Op de plattegronden (zie onder) is te zien dat het technisch mogelijk is. Wat minder loze ruimte, vergaderruimte en het voordeel van Mecanoo was juist de modulaire multifunctionele opbouw. Dus technisch is het allemaal mogelijk. De tijdelijk muur kan gewoon zo blijven als aandenken aan de financiële ramp van 16 jaar Links Delft aan de macht.

Juridisch. Wethouder Harpe is bang voor claims van architect Houben van Mecanoo omdat het gebouw verminkt zou zijn als we nu stoppen. Dat lijkt me sterk want Houben heeft ook de vijfde verdieping uit het oorspronkelijk ontwerp gehaald. Dus voor de juiste verhoudingen kan het ook in de breedte ingekrompen worden. Dan zijn de verhoudingen weer intact.

Ook van vastgoed ontwikkelaar NS poort dat tegenwoordig NS Stations heet, hebben we weinig te duchten. Immers ze krijgen voor een prikkie een nieuwe Stationshal. Echter de jaarlijkse bouwkosten in het OBS worden door Pro-Rail en de Gemeente betaald. Daar kan Delft nog een flinke naheffing naar NS Stations over sturen.

Maar ook liet Delft zonder enige claim, NS Stations zich uit de vastgoed overeenkomst Spoorzone terugtrekken. Dat was een deal van €550 miljoen. Dat komt neer op een jaarlijkse OZB inkomstenderving van 0,13% van die waarde en dat is €770.00. Die slechte afgehandelde deal door wethouder Vokurka (D66) kunnen we altijd weer heropenen. Dus NS Stations kijkt wel uit om op dit moment een claim tegen de gemeente Delft te sturen wegens een kleinere Stationshal.

Planning. De afbouw van fase II kan pas beginnen als het Spoorviaduct gesloopt is en de treinen door de tunnel rijden. Dat is midden 2015 gepland. Dus er is ruim voldoende tijd om de aangegane verplichtingen met de BAM te ontbinden. De gemeente kan zich beroepen op overmacht gezien het bankroet. Bouwen terwijl je failliet bent en het eigenlijk niet kan betalen is maatschappelijk onverantwoord.

Van de argumenten van VVD wethouder blijft niks over. De VVD doet alsof het vorige college dit allemaal heeft bekokstooft en ze niet anders kunnen. Echter de VVD (met burgemeester Verkerk) heeft altijd vierkant achter het HNK gestaan. De VVD met Harpe wilde zelfs een groter Stadskantoor.


De Gemeenteraad van Delft bijeen op 6 november 2014

Brief college van Delft inzake consequenties niet-bouwen fase 2 van het nieuwe stadskantoor

Motie “Niet bouwen is altijd goedkoper dan Wel bouwen”

De Gemeenteraad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat fase I (80%) van het nieuwe Stadskantoor is afgerond en de tijdelijke gevel aan de Zuidzijde is aangebracht,

draagt het college op de voorgenomen bouw van het overige deel fase II (20%) van het nieuwe Stadskantoor stop te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Martin Stoelinga, fractievoorzitter van OD


Voor stemden Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, FvK en SP.

Lieke van Rossum

Lieke van Rossum in partij outfit

Dat de SP met Lieke van Rossum VOOR onze motie stemde, is erg hypocriet daar ze pas in het Algemeen Dagblad zei: “Stoppen met de bouw nu de bouw van het Stadskantoor bijna is afgerond vindt de SP geen optie. SP vindt nu stoppen dan ook niet verstandig”.

In de raad gedraagt de SP zich totaal anders dan op straat en in de media. De SP fractie heeft op het cruciale besluitmoment geen bedenkingen gehad tegen de bouw van het nieuwe Stadskantoor. Die blunder probeert Van Rossum te verhullen.

ernst_damen_pvda

Ernst Damen fractievoorzitter
PvdA Delft

Nog honderd maal triester was de reactie van PvdA fractievoorzitter Ernst Damen. Die ging maar over tot de persoonlijke aanval op mij.

Hij vond mijn argumenten “gemakzuchtig” en “niet te volgen”. Daarmee etaleerde hij perfect dat het kennisniveau van de PvdA onvoldoende is om op een moeilijk verhaal een weerwoord te geven. Damen kiest voor kretologie en gaat volledig voorbij aan het feit dat ik namens een zeer groot deel van de bevolking spreek.

In feite zegt Damen tegen al deze burgers “Krijg de Vinke Tering!”.  Door deze arrogantie jegens de achterban, is de PvdA terecht electoraal in een verregaande staat van ontbinding gekomen.

Jan Peter de Wit

hnk 2e verdieping delft

 hnk 3e verdieping delft

hnk begane grond delft