«

»

Motie openheid mega ontslagvergoedingen Avalex

Peter Floor

Peter Floor

Uit  Afval inzamelaar Avalex jaarverslagen 2005 en 2006 blijkt dat het management al veel eerder onder verdenking van onrechtmatig handelen stond. Toen Delft in 2007 toetrad tot Avalex is dit door PvdA wehouder Torenstra verzwegen.

In 2005 heeft Deloitte al een Integriteits-onderzoek uitgevoerd en blijkbaar zijn daardoor in 2006 drie management leden ontslagen. Waaronder directeur J.G. Blaazer. In 2006 is daarvoor een voorziening getroffen van 642.000 euro.

Zoetermeer is in 2007 niet toegetreden omdat er volgens de SP sprake was van onderzoeken naar fraude en overtredingen van de Milieuwetgeving.

jaaverslag 2006 blz 7

Avalex jaaverslag 2006 blz 7

Maar na acht jaar krijgt ex-directeur Blaazer nog steeds 23.682 euro in 2013. Volgens de Wet Normring Topinkomens (WNT) moeten ontslagvergoedingen sinds 2013 gepubliceerd worden.

J.G. Blaazer Avalex

J.G. Blaazer Avalex

Dagelijks bestuur Avalex lid Aletta Hekker (D66) is overeengekomen dat de inhoud van de ontslagvergoedingen geheim blijft. Dat kan sowieso geen stand houden dus. In strijd met de wet.

In 2012 lekte een nieuw forensisch Integriteits-onderzoek naar het nieuwe management onder leiding van directeur Peter Floor uit.

Uit dit geheime rapport blijkt dat er weer sprake is van financiële wantoestanden en onrechtmatige besluiten en miljoenen verliezen. Door dagelijks bestuursvoorzitter PvdA wethouder Raimond de Prez wordt de schuld gelegd bij de directeur. In juni 2012 wordt Directeur Floor ontslagen.

Floor kondigde een rechtszaak voor zijn eerherstel. Hij stelde dat hij wel degelijk het dagelijks bestuur op de hoogte had gesteld. Naar nu blijkt heeft toenmalig D66 wethouder Vokurka een vette gouden handdruk belooft in ruil voor het zwijgen van Floor. Ex directeur Floor streek in 2013 een bedrag van €106.867 op.

Uit Avalex Jaarverslag 2013.

Avalex Jaarverslag 2013.

ontslagvoorziening peter floor 2013

blz 38 jaarverslag Avalex 2013

Gezien er in het jaarverslag 2013 een voorziening van in totaal €519.000 plus €446.000 is totaal €965.000 is gevormd voor beëindigen arbeidscontracten. Kan die ontslag vergoeding aan Floor wel als heel erg goud betiteld worden.

Daar had dagelijks bestuur voorzitter Vokurka D66 in 2012 erge haast mee. Want vanaf 1 januari 2013 mocht de ontslagvergoeding maximaal 75.000 euro bedragen volgens de WNT.

Avalex staat bij mij synoniem voor wanbeleid, onrechtmatigheden en doofpot beleid. Ik heb er geen enkel vertrouwen in. D66 wethouder Hekker (onze vertegenwoordiger in dagelijks bestuur Avalex) maakt op mij een naïeve en onnozele indruk qua financiën. Niet verbazend met haar opleiding conservatorium.

Ik zal vanavond een motie indienen die de totale hoogte en duur van voormalig topbestuurders openbaar gemaakt moeten worden.

Jan Peter de Wit


17 okt: (Motie verworpen, enkel gesteund door SP en Stadsbelangen)

De Gemeenteraad van Delft bijeen op 16 oktober 2014

Afvalbeleid, Avalex jaarrekening 2013

Motie

De Gemeenteraad,

gehoord de beraadslaging,

draagt het college op van de voormalige twee directeuren van Avalex het totaalbedrag en de looptijd van de ontslagvergoeding openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Stoelinga