«

»

Motie stel verkoop gemeentewerf Staalweg uit voor Stadsdistributie en touringcar parkeren

delft_staalweg_1Motie  Stel verkoop gemeentewerf Staalweg uit voor onderzoek als fijnmazige kanslocatie Stadsdistributie winkelbevoorrading en touringcar parkeerproblematiek

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 april 2016, bij het agendapunt Nota Optimalisatie Autoluwe Binnenstad

Constaterende dat het college de voormalige gemeentewerf wil verkopen.


Dit een ideale locatie is als inzamelpunt voor fijnmazige bevoorrading van ondernemers en filiaalbedrijven voor stadsdistributie vlak bij de binnenstad en de autosnelweg
Dit tevens een goede locatie is voor het (tijdelijk) oplossen van de huidige touringcar parkeer problematiek

Overwegende dat
De locatie Staalweg nog in bezit is van de gemeente en een gecombineerde functies zoals bovengenoemd moeilijk op andere plaatsen te realiseren en te faciliteren zijn.

Draagt het college op
Tot nader order de voormalige gemeentewerf Staalweg 1 direct niet in de verkoop te plaatsen en eerst het project ‘Beperkingen logistiek verkeer Binnenstad’ aan de gemeenteraad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag,
Jan Peter de Wit OD

JA:stadslogistiek_delft Elektrisch vervoer Stadslogistiek Delft


NEE: dikke vrachtwagens die door de Binnenstad crossen

jumbo_vrachtwagen_delft
kruisstraat_vrachtwagens_delft
vis_transport_markt

 

jumbo_vrachtwagen_bastiaansplein_delftvrachtwagen_yperstraat_delft