«

»

Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

Gemeenteraad stelt 21 december 2017 de ontwikkelingsvisie van het museum het Prinsenhof vast.

Gemeenteraad stelt 21 december 2017 de Ontwikkelingsvisie van het museum het Prinsenhof vast.

Stip wethouder Bas Vollebregt is niet helemaal eerlijk als hij zegt dat er nog niks definitief besloten is over het Prinsenhof.

Op 21 december 2017 heeft namelijk een overgrote meerderheid de Ontwikkelingsvisie voor museum het Prinsenhof en Agathaplein vastgesteld. Alleen OD stemde tegen.

De uitslag van de stemming van het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie Prinsenhof.

De gemeenteraad heeft toen ook 165.000 euro uitgetrokken om deze Visie verder uit te werken.

 

Dat was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus nu zegt Stip wethouder Vollebregt, onder druk van tegendemonstraties, dat de bevolking inspraak krijgt. Maar waarom dan nog de hele visie door Merk X eerst uitwerken? Dat de poort moet blijven is bijvoorbeeld nu al duidelijk.

De ideale tot de meest essentiële elementen worden sindsdien uitgewerkt. Dat is weer dik centen verdienen door Merk X architecten. Uit de coalitie was toen alleen de VVD echt kritisch naar deze Stip verbouwingsplannen. Daarom heeft OD ook de VVD motie gesteund waar nog eens expliciet een eerste basis scenario werd vastgelegd. Alleen dat doen wat urgent nodig is zoals groot onderhoud.

Dat was vooral omdat ik de 30-25 miljoen niet in verhouding vond staan tot het doel van 100.000 bezoekers, dus 15.000 meer bezoekers per jaar.

Het huidige museum moet wel met zijn tijd meegaan. Het museum kost totaal 4,2 miljoen euro per jaar. Minus de opbrengsten van 1,4 miljoen draagt de gemeente dus 2,8 miljoen bij. Bij het bezoekersaantal (2017) van 83.228 draagt de gemeente dus 34 euro per kaartje bij.

Uit gegevens Jaarverslag 2017 Museum Prinsenhof waren de inkomsten uit entreegelden€ 246.794. Dus gemiddeld €2,90 euro per kaartje. Veel kortingskaarten dus. Kaartje per volwassene kost €12,00 plus €34 subsidie maakt €46 per bezoeker. Dat is wel erg veel geld voor een kaartje. Wat mij betreft moet het eerste doel niet zijn meer bezoekers maar een efficiënter en bedrijfsmatiger exploitatie.

Het bezoek is in 2017 ook weer teruggelopen. Het “Straatje van Vermeer” effect heeft maar kort geduurd. Dat ondanks de investering van 2,2 miljoen.

Vreemd genoeg heeft het demissionaire vorige college besloten dat het doel om het museum prinsenhof geheel te privatiseren is losgelaten. Brief mei 2018. Besloten is dat het gebouw in bezit blijft van de gemeente maar dat in 2024 de exploitatie van het museum geprivatiseerd moet zijn. Dat is in lijn met de succesvolle aanpak van de Rijksmusea. Geen bemoeienis meer van de politiek met de bedrijfsvoering van tentoonstellingen. Het moet efficiënter ook in museumland. Dus met de tijd mee en meer digitalisering virtual reality in plaats van muffe zalen met schilderijen.

De huidige bedrijfsvoering is een versnipperd opgetuigd rommeltje. Het lijkt heel wat maar stelt niet veel voor. Er zijn ook tachtig vrijwilligers actief bij Erfgoed Delft. Dat geeft het college zelf ook toe in deze brief. Voorwaarde voor privatisering zijn een goed museum gebouw, een slagvaardige organisatie en een realistisch ondernemingsplan. We hebben dan meer een bedrijfsleider nodig dan een cultuur directeur.

personeelsorganisatie Prinsenhof

Het belang van het museum het Prinsenhof is groter dan Delft. het is ook van nationaal belang. Nu staat Willem van Oranje enkel in de Prinsentuin.

Er komt ook nog een realistisch standbeeld van Willem van Oranje in het spoorzone Park. Omringt door Delftse iconen en een fontein. Fantastisch plan. Beter dan een modernistisch Mecanoo / Stip kunstgedrocht.

Sinds het raadsbesluit in december 2017 is er blijkbaar bij het Rijk subsidie aangevraagd voor de noodzakelijke renovatie van het Prinsenhof. De brief van erfgoed vereniging Heemschut stelt dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof.

 

Ik ga er vanuit dat dit waar is. Ten eerste belachelijk dat we dit niet van Stip wethouder Vollebregt hebben gehoord. Verder haalt dit wat mij betreft dan gelijk een grote angel uit het debat. In december 2017 ging de Stip wethouder nog uit van een bedrage van 20% tot 30% van derden. Delft zou wel erg dom zijn als we dat Rijksgeld links lieten liggen.

 

 

Update: HIER de brief van de provincie Zuid Holland aan OCW minister Ingrid van Engelshoven (D66)

In 2017 stemde OD tegen het uitvoeren van de volledige ontwikkelingsvisie Prinsenhof. Daarin krijgen we steeds meer steun in de stad maar ook in de gemeenteraad. Dat wil niet zeggen dat ik tegen alles ben. Er zitten goede ideeën tussen. Zoals de toegankelijkheid voor gehandicapten en moderne toiletblok. Ook een goed cafetaria ontbreekt nu. Ook architecten in de stad roeren zich met nieuwe denkbeelden. Ook daar sta ik open voor. Belangrijk is wel dat we met onze tijd meegaan en dat Willem van Oranje veel meer verdient dan het huidige stoffige museum het Prinsenhof.

Jan Peter de Wit

Dossier: 10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar