«

»

Onafhankelijk Delft wijst op achterkamertjes cultuur

de snor is weer terug

Fractievoorzitter Martin Stoelinga

DELFT – De gang van zaken rondom de schuldhulpverlening, de uitvoering WMO en het lopende dossier aangaande de verbouwing van het Prinsenhof cq Agathaplein schiet Onafhankelijk Delft in het verkeerde keelgat.

De grootste stadspartij eist grondig onderzoek naar de wantoestanden bij de Financiële Winkel, verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening.

Naar aanleiding van de incidenten. Onafhankelijk Delft wil de veiligheid terug op de straat en ondersteunt elk beleid dat daarop gericht is.

Onafhankelijk Delft wil dat aan de verkamering paal en perk gesteld wordt. Ook het verkeersinfarct in- en uit de TU-wijk kan niet meer genegeerd worden. Handhaving moet heel veel beter.

Pijnpunten voor Stoelinga c.s zijn er ook. Zo is de Oostpoort – ondanks een positief besluit in de raad in 2016 – nog steeds niet aangelicht.

De affaire rondom de verbouwing van het Prinsenhof en het Agathaplein – want zo mag het inmiddels wel

Toegang museum het Prinsenhof vanaf de Phoenixstraat.

Toegang museum het Prinsenhof vanaf de Phoenixstraat.

genoemd worden – wordt door Onafhankelijk Delft een parade van leugens en zoethouderijen genoemd. Besluiten hierover zijn in achterkamertjes tot stand gekomen waarvan de raad niets wist.

Onafhankelijk Delft is mordicus tegen de plannen en beraadt zich over te nemen stappen.

In dit licht is de verbouwing van het stadhuis ook te zien. Deze moet toekomstbestendig gemaakt worden.

Een gedegen plan is er niet maar er wordt wel 7 en een half miljoen aan incidentele kosten gemaakt. Dit gaat de stadspartij die wijst op een schuld die anno nu bijna 500 miljoen aantikt veels te ver.

Onafhankelijk Delft pleit voor gratis reizen met OV in Delft voor 65plussers. Dekking hiervoor is makkelijk te vinden in het Ondernemersfonds.

Het MKB juicht dat toe omdat het geld via deze ouderen weer terugvloeit naar Delft. Bekeuringen jagen mensen weg.

Verder staan zij op nader onderzoek naar de uitvoering van de WMO. Dit omdat hier heel veel mis gaat waar de kwetsbaarsten in de Delftse samenleving de dupe zijn.

Martin Stoelinga