«

»

Opheldering over Grondprijzen

grondprijs

Aan: college van B&W Delft
Betreft: schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/accountants-bespeuren-eindelijk-realisme-bij.9065790.lynkx

1) Op basis waarvan, denken de Delftse wethouders die over de grondzaken gaan (de heren De Prez en Vokurka), dat zij voor de grond in de Harnaschpolder tot wel meer dan 10 % per m2 meer kunnen vragen?

Dan onze Rijswijkse buren in “Rijswijk Buiten” (dat tegen de Harnaschpolder aan ligt, op minder dan 500 meter afstand met zeer vergelijkbare percelen). Is de grond in Delft soms vruchtbaarder dan die in Rijswijk?

2) Is dit enorme prijsverschil met de controlerende accountant besproken, en is de uitkomst van deze analyse schriftelijk vastgelegd? Zo nee, waarom niet?

3) Zo ja bij 2) , kunnen wij als gemeenteraadsleden hiervan een afschrift krijgen?

4) Hoe kan het dat veel Randstad gemeenten hun grondprijzen inmiddels flink laten dalen (bijvoorbeeld met 10 %), echter dat dit in Delft niet gedaan wordt? Gaat het soms zo goed met de verkopen van de grond in Delft?

5) Graag ontvangen van wij een overzicht van de geplande verkopen over 2011, 2012 en 2013 (tm Augustus) versus de gerealiseerde verkopen in die jaren, zowel voor woningbouwgronden als ook voor bedrijfsgronden…..
Enkel de gerealiseerde verkopen, dus die welke bij het kadaster staan ingeschreven, geen fantasieverhalen graag……

6) Is dit college van B&W voornemens deze hete “grondzaken aardappel” tot na de komende verkiezingen in het voorjaar van 2014 door te schuiven?, of gaat men nu eindelijk eens waarmaken wat bij het aantreden beloofd is? Ja of nee ?
Toen was het trouwens ook al lang crisis hoor.

7) Beseft dit college van B&W dat men wettelijk verplicht is een realistische boekhouding te voeren, en dat men bij het niet hieraan voldoen aansprakelijk kan worden gesteld voor de ernstige gevolgen die hieruit voor Delft kunnen volgen?
Dat men zich niet kan verschuilen achter de rug van de controlerende accountant, maar dat men ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Kortom het advies dat ik wil geven is: gronden afwaarderen, verliezen nemen en prijzen bijstellen! !!

En een iets minder luxe inrichting van Het Nieuwe StadsKantoor zou overigens ook niet misstaan.
Want dit gaat zo echt niet lang meer goed in Delft……
Het consumeren op de pof wordt namelijk uiteindelijk door de Delftse burgers duur betaald

Onafhankelijk Delft

Jolanda Gaal

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>