Kennisgeving burgemeester

Screenshot_20190328-130005_Drive

Mannen, laat je checken!

Screenshot_20190322-144146_Facebook

Jaarlijks overlijden 3000 mannen
Martin strijdt voor bevolkingsonderzoek prostaatkanker: ‘Ik blijf er voor knokken’

Martin hoopt andere mannen te kunnen helpen Beeld © Editie NL
Martin Stoelinga uit Delft wil een bevolkingsonderzoek om prostaatkanker vroeg op te sporen. Zelf weet hij wat die meest voorkomende vorm van kanker onder mannen met je doet. Hij vraagt nu de minister over zo’n screening na te denken.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Nooit dacht hij daarover na, tot Martin Stoelinga in 2017 die diagnose zelf te horen krijgt. “Toen hoorde ik het opeens heel veel in mijn vriendenkring. En in de media zag ik dat Willem van Hanegem en Rob Trip het ook hebben.”

Miniatuurvoorbeeld Lees ook:
NOS-presentator Rob Trip heeft prostaatkanker
Jaarlijks overlijden 3000 mannen aan prostaatkanker
Ondanks dat jaarlijks zo’n 3000 mannen aan de ziekte sterven, is er nog geen standaard onderzoek naar prostaatkanker. Dat vindt Martin, die ook gemeenteraadslid is in Delft, gek. “Voor borstkanker en darmkanker zijn wel bevolkingsonderzoeken. Daar moeten we dus wat aan doen.” Hij schrijft een brief naar de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, om aan te dringen op zo’n landelijke screening.

Miniatuurvoorbeeld Lees ook:
Swanny en haar man Bert hadden samen kanker, hij stierf en zij bleef leven
‘Kan tot onnodige onrust leiden’
Tot nu toe zijn er nog geen plannen gemaakt om ook een bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker op te zetten. “Het is erg duur en zou tot veel onnodige onrust kunnen leiden”, zegt Annebel Schipper van het KWF. Uit de beschikbare testen komt namelijk vaak de diagnose prostaatkanker, terwijl niet al die mannen gevaar lopen. “Dat leidt dan tot overbehandeling en dat is ook niet wenselijk.”

Inmiddels wordt er een urinetest om prostaatkanker op te sporen onderzocht. Voor Martin komt dat te laat. De kanker zit ook in de klieren rond zijn prostaat en is uitgezaaid naar zijn botten. “Ik blijf knokken. Al kan ik er maar honderd mensen mee helpen dan ben ik al de gelukkigste man op aarde.”

Sociale woningbouw en binnenstad

20190312_204458

De bewoners van het sociale woningbouwcomplex aan de Paardenmarkt 19-35 , hebben een op 24 januari gedateerde brief in de bus gekregen, ivm splitsingsverzoek van Vestia.
De vergunning voor splitsingsaanvraag, blijkt niet aan het gemeentebeleid te voldoen en dient dus afgewezen te worden.
Als dit zo is, dan zijn wij het hiermee eens. Wij moeten ons aan de regels houden, dus ook Vestia.
Wij krijgen hierdoor de indruk dat dit niet bij de woonvisie Delft past en:
Het zou kunnen zijn, dat dit gewoon een voorbereidend middel is om zodra een bewoner vertrekt, deze woning verkocht wordt.
Dit zou betekenen dat onze binnenstad, straks alleen nog wordt bewoond door studenten en mensen met hogere inkomens.
Wij vinden dit geen wenselijke situatie.
Een stad hoort in al haar facetten een afspiegeling van de samenleving te zijn, van de wijk in die stad!
Wij vinden ook dat altijd alle leuke ontwikkelingen naar de binnenstad gaan.
Andere wijken, laten wij in Delft veelal links liggen.
Ouderen tellen hier helemaal niet mee…je vraagt je haast af, zijn zij er nog?
Volgens de woonvisie zou het moeten gaan om:
Realiseren van evenwichtige wijken met duurzame toekomstbestendige woningen.
Het aandeel van de sociale woningbouw in de binnenstad staat op 18 procent, terwijl het streefgetal 33 procent is.
Wij vragen de wethouder de woningbouwcorporatie, te houden aan de gemaakte prestatieafspraken en anders als zij dit niet doen, geen vergunning te verlenen tot splitsing.
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

Delftenaren eerst

20190312_204458
Het college heeft overleg met verschillende colleges in woningmarktregio Haaglanden.
Wij snappen dat het handig is, om eenduidige tekst en reglement te hebben echter, zoals wij in het verleden ook al gezegd hebben, zijn wij tegen het massale logge orgaan Haaglanden, wat betreft wonen.
Onze eigen authentieke Delftenaren, lopen meer en meer het risico om niet in hun eigen geboortestad, stad, woonruimte te vinden. Wij vinden dat wij toch zoveel mogelijk moeten zorgen, dat wij deze Delftenaren aan onze stad verbonden houden. Dit juist om deze authenticiteit voor onze stad te behouden. Kijk bijvoorbeeld naar sport en spel. Vele Delftenaren willen graag de traditie van de familie voortzetten en gaan naar dezelfde clubs.
Wij vinden en samen met ons onze achterban, dat wat er gebeurt op het gebied van woningtoewijzing dat het ontmoedigen van Delftenaren, prioriteit lijkt.
Er wordt zelfs gesproken van verdeel en heers strategie.
Studenten krijgen hier zowiezo heel veel hulp en voorrang. Ouders kopen panden op en onze jongeren hebben het nakijken. Maar ook wordt ingezet op expats, die voor het duurdere segment gaan.
Volgens onze achterban, wordt er voor de gewone “man”, weinig of niets gedaan.
Zij mogen in oude, slecht geisoleerde ellende blijven zitten, maar wel elk jaar de huurverhoging betalen, terwijl er aan hun woning niets verbeterd wordt.
Wij vinden het voorgelegde woningverdeelsysteem, helemaal niks!
Wie het langst ingeschreven staat moet het eerst aan de beurt komen, op urgenties na.
Over het stuk aan zich: het zal allemaal wel….
Er zijn weer ambtenaren druk aan bezig geweest, die hebben hun baan weer verdient, echter het hele Haaglanden gebeuren is wat ons betreft niks meer of minder, beleid om armere inwoners naar de randen van historische steden te “verhuizen”
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

De Hofkar

Vanavond 22.45 uur op NPO 2
Martin Stoelinga bij de Hofkar
Met Rutger van Castricum

Alle neuzen één kant op

ms_middel

Donderdag j.l. was er een bijeenkomst bij DSV Full Speed, om over de toekomst van de diverse voetbalverenigingen aldaar te praten.
Al gauw kwam boven tafel dat Delfia, DSV FullSpeed en DVV, graag samen gaan werken aan een hele nieuwe plek.

Er kwamen tal van zaken boven tafel, ook dat de huidige plek een gevaarlijke donkere plek is. Criminaliteit, vind daar een gemakkelijke schuilplek, ver weg van de ogen van inwoners en handhaving.

Het sportpark is 35 jaar oud.
Er moet wat gebeuren aan alle faciliteiten, het is gewoon te oud!
De vraag is: heeft dat nog zin, omdat er zulke slechte bereikbaarheid is, het is er donker, dus slechte verlichting geen fietspad, ouders van kinderen geven aan het niet prettig te vinden daar naartoe te moeten.
Er wordt voor Delft 35 euro pp aan sport gegeven door de gemeente, terwijl andere steden vanaf 100.000 inwoners rond de 70 euro pp besteden.
Dit is een behoorlijk verschil!
De verenigingen dringen erop aan dat er in de zeer nabije toekomst,geinvesteerd moet worden.
Er moet weer meer belangstelling komen en dit kan door het gebied aantrekkelijker te maken en ook andere activiteiten onder te brengen.
Meer leden, meer kinderen en bewegen is gezond. De kinderen van nu zijn veelal te dik.
In dit gebied is ook een sporthal, deze is ook echt aan vernieuwing toe. Je kunt wel opknappen, maar dat is meer pappen en nathouden.
Er loopt een 380 KV leiding daar boven de grond, vlak langs de kinderopvang
Dit is verboden..er mag daar niks meer gebeuren buiten school, dus geen buitenschoolse opvang. Dit is natuurlijk eeuwig zonde! Ouders vinden dit jammer en je mist daardoor extra inkomsten.

Buitenhof en voetbal..Delfia weg..

Zouden wij een clubgebouw van de toekomst kunnen bouwen, dit was een goed uitgelegd thema deze avond!
Het ging dus niet alleen over voetbal, maar ook dat er een plan is om de activiteiten veel breder te trekken.
Als je niets doet, blijft het een complex van oude gebouwen.
Nieuw gebouw is zeer gewenst en het liefst op een andere plek, meer naar de kant van kerkpolder, Den Hoorn.
Er zouden meer velden kunnen komen en kunstgras.
Nu is de huudige toegang slecht, vanwege eerder genoemde zaken, maar ook vanwege die gevaarlijke kabel en criminaliteit.
Het blijft nu een enge donkere weg voor kinderen.
Wij weten dat er 1500 woningen zullen komen in dit gebied.
Dit biedt kansen ivm jonge gezinnen en hun kinderen.
Als wij nu niet ingrijpen gaat alles naar Den Hoorn.
Dit zie je ook bij andere verenigingen, eeuwig zonde!
Er is geen ledenstop bij de voetbalclub in Den Hoorn, dit is een grote concurrent.
Dit moeten wij niet willen, Delftenaren horen gewoon bij een Delftse club te spelen, maar de gemeente Delft moet gewoon zorgen dat er betere verlichting, wegen, veiligheid etc komt.
Het liefst verhuizen deze verenigingen meer naar de wijk, richting Buitenhof, Den Hoorn, misschien ook ruimte inplannen voor andere verenigingen.
Deze wijk verdient verlevendiging.
Als ze hier (Fullspeed), Delfia en DVV, vertrekken naar richting naast DenHoorn, richting het oude Delfia, dan laten zij enorm veel groen achter weer.
Meer dan dat zij in het nieuwe te bouwen deel, zouden innemen. Dit door efficiënter bouwen.
Mensen willen ook liever in Delft voetballen, bij je eigen club en niet in Den Hoorn, vaak hebben opa’s en vaders er nog gespeeld. Je reinste #sentiment, dat moeten wij vasthouden.
De sporthal is echt zo oud, moet een nieuwe sporthal komen, scholen zouden er gebruik van kunnen maken, maar ook grotere sportevenementen.
Goede voorbeelden hiervan zijn
Laakkwartier en Richters!
Het grote probleem nu is tijd! Er moet gewoon snel een beslissing genomen worden ten aanzien van deze ideeën, plannen en de diverse partijen.
Dus gemeenteraad,zorg dat zij aan de slag kunnen, met dit plan en maak dat het een plek is waar wij weer trots op kunnen zijn.
Niet alleen sport,maar ook kinderopvang, misschien de rugby, de honkbal.. etc
Het maakt dat de wijk weer op de kaart staat met positiviteit.
Sport verbroedert, dat blijf ik zeggen!
Martin Stoelinga

Meten met tig maten, verhaal van onder de Delftse torens

FB_IMG_1551872064510

Woonbron doet het gewoon:
Ingezonden brief

Ik woon in Delft, in een 55+ Flat en afgelopen winter hebben we KOU geleden omdat de woningbouw vereniging ons nog steeds geen dubbelglas heeft gegeven (anno 2019 !!!!)

wij wonen op 11 hoog met de wind vol op de ramen, een aantal bewoners hebben een verzoek ingedient bij de woningbouw om dubbelglas te laten plaatsen (dan komt er maandelijks een deel huursverhoging bij) en zo zijn er de afgelopen 3 maanden een x aantal (ca. 10 huizen gedaan)

het RARE IS echter : de eene bewoner betaald 9 euro 50 per maand extra, de andere 12 euro en nog weer andere bewoners 13 euro 50 Dit zijn huizen die de VOOR en ACHTERZIJDE hebben laten doen (Gallerijzijde en Balkonzijde)

Recent nog 3 weken geleden een buur een paar deuren verder met hetzelfde huis voor en achterzijde laten doen voor 13 euro 50 Dus VOL goede moed, wij ook een offerte via de woningbouw laten doen met als verschil dat wij de achterzijde NIET hoeven te laten doen want daar zit al dubbelglas in (Dat heeft de vorige bewoner op eigen kosten laten doen, en wij wonen hier al 21 jaar) DUS ons gaat het alleen om de Gallerijzijde

*dus de HELFT van het werk* WAT DENK JE ? > offerte woonbron > 20 EURO zijn ze soms helemaal gek geworden ofzo ? bij de buren doen ze 7 ramen voor 13,50 en bij ons 3 ramen voor 20 euro

kijk ik zat nog te denken misschien kleine prijsverhoging alles word duurder nietwaar MAAR een verhoging van ruim 112 % ??? dat is DIEFSTAL !

Goed afgelopen Vrijdag (vorige week) wederom gebeld naar Woonbron en ik zou terug worden gebeld op vrijdag (vorige week) met uitleg : mooi dat je NIET word teruggebeld ! DUS maandag maar ZELF gebeld en prima ik zou maandag middag worden terug gebeld (dus mooi niet), DUS ik Dinsdag maar weer gebeld , waarop ik hoorde dat ik vandaag zou worden terug gebeld voor 11:00 vandaag DUS maar zelf weer gebeld om 11:15 en de medewerker die mij zou bellen was er niet, maar geen probleem mijnheer Evers u word voor 13:15 terug gebeld U RAAD HET AL ? IK HEB ZELF maar weer gebeld om 13:35 en Ja HOOR Eindelijk iemand aan de telefoon : maar die kon er ook niets anders van bakken Kortom 20 euro GRAAG of niet !

Dat is de service van Woonbron anno 2019 en maar raar vinden dat huurders steeds geirriteerd raken ra ra hoe kan dat ?

Ik kijk ff bij KASSA hoe ik een en ander kan laten uitzoeken, want die willekeur aan prijzen kan niet !
Michael Evers

Brief aan minister van VWS

ms_middel

20190307_131641

Ambtenaar Delft over de Delftse Hout

20190307_091036
Hoi Woek Delft , Sander De Brasem Koning en andere vissers
Ik heb net de gemeente Delft ambtenaar gesproken.
1.Er is wel overleg geweest met overkoepelend orgaan recreatieve visserij, over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Zij zijn ook op inspreekavonden geweest. Er is zelfs besloten voor een bepaalde strategie te kiezen op advies van de vereniging voor vissers, dit ivm hengeltuigjes die in boomstamwallen zou blijven zitten, wanneer de vis wegzwemt..
2. De visplekken komen terug en de steigers ook, alleen twee visplekken zijn verplaatst ivm nieuwe walkant. De walkant heeft nieuwe inplant gekregen en dit moet onderwater eerst groeien. Dan worden er matten over gelegd, waardoor de planten daar doorheen groeien en de wal wordt beschermd tegen afkalving door stroming en om te voorkomen dat vooral ganzen, de boel kaalvreten. Ook komen er boomstammen aan kettingen in dit gebied, om de golfslag te breken. Dit alles om de walkanten te beschermen.
3.Het is nu erg kaal vanwege ook nogeens de erge Essenziekte. De Es staat te eenzijdig en dicht opelkaar geplant, waardoor er schimmel is ontstaan. De boom maakt hierdoor zichzelf dood en dit is te zien in de kruin, dus niet aan de stam. (waar ik naar keek) Omdat er zoveel dezelfde bomen zijn geplante , hebben deze zichzelf aangetast en moeten zij gekapt.. Er komen gemengde boomsoorten voor terug, om dit voortaan te voorkomen zo ook met de heester en andere beschuttingsstruiken.
Het duurt ongeveer een jaar eer er weer aardige begroeing en beschutting is. Het ziet er nu wel heftig kaal uit, dat is zeker waar.
4.Als jullie na ervaring, niet tevreden zijn met de nieuwe visplekken, dan kunnen jullie dit kenbaar maken, bij mij of de andere partijen. Ik ga er dan iig achteraan.
Verder lijkt het mij ook handig dat er beter gecommuniceerd wordt met jullie, want dit is werkelijk te gek voor woorden dat jullie van niets wisten!
5. Op mijn vraag dat ik het maar raar vind dat voor zwemmers de boel wordt aangepakt en voor surfers, maar voor jullie niet, kreeg ik als antwoord: de plas in de Delftse Hout is primair voor zwemmers. Altijd zo geweest.
Vissen mag, prima zelfs, maar het lokvoer van de vele vissers zorgt voor vervuiling en kan blauwalggroei bevorderend werken, zo werd mij gezegd.
Het is niet verboden om daar te vissen en dit blijft ook zo.
Beste sportieve vissers, dit is het antwoord van de gemeente Delft ambtenaar.Naast de gemeente Delft, zijn er meerdere partijen die over de Delftse Hout gaan..
Als jullie willen, ga ik contact leggen en vragen of wij samen kunnen komen om gewoon eens even te uiten of te horen wat de gemoederen (jullie) nog meer bezig houdt ok?
Tenslotte:
Doordat jullie er zijn, is de Delftse Hout een stuk veiliger! Dit vind ik nou heel belangrijk!
Groeten,
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft

Privacywijzer

ltimmermans_2018
In Delft is behoefte aan een privacywijzer..
Ik wil hierop inzetten, omdat er voor veel Delftenaren niet duidelijk is hoe er met hun privacy wordt omgegaan bij instellingen en gemeentezaken.
Graag zou ik zien dat dit op onze gemeentesite komt te staan.
Ik ga hieraan werken
Liedewei Timmermans

Klachten over handhavers

FB_IMG_1551952144143
Door John van Leeuwen
Gisteren even een paar goede voorbeelden gezien van politie en handhavers hoe het met een festiviteit wel zou moeten. Handhavers Delft, misschien zouden jullie hier een voorbeeld aan kunnen nemen, of een cursus bij hen doen hoe het wel kan en moet. Ik kwam gister met ene artiest uit mijn bureau aan in Nuenen. Gemeld bij de verkeersregelaars en handhaving. We mochten en konden heel voorzichtig, onder begeleiding van de handhavers, door het drukke publiek met het geluid. We vroegen waar we mochten parkeren. Deze handhaver zei. “Zet hem maar naast het podium op het gras neer”. Maar ook de gemoedelijkheid van de feestvierders en het respect voor de handhavers, die goed de sfeer aanvoelde en er voor iedereen een mooi feest van te maken.
Ik vind dit echt een aanrader voor Delft. Misschien moet de gemeente die handhavers maar inhuren voor 4 dagen en ze voor die 4 dagen bevoegdheden geven.
Ik zie het zeg maar als een voetbalwedstrijd met de scheidsrechter als Handhaver. Als een scheidsrechter alleen puur de regels handhaaft, maakt hij een hele wedstrijd stuk en jaagt hij de spelers en supporters uit hun harnas. Maar als de scheidsrechter de sfeer aanvoelt en de touwtjes iets gevierd houd, is het voor iedereen een prettige wedstrijd. Dat zelfde zouden de Handhavers uit Delft moeten doen. Dus ga maar eerst op een goede cursus in plaats van een schriftelijke BOA cursus die ook via LOI tegenwoordig kan halen. Daarna 2 daagse cursus om te gaan met moeilijke situaties en dan worden ze beëdigt en zijn ze ineens handhaver. Het lijk mij dat een cursus over de sfeer aanvoelen ook hoort tot de opleiding.
Als nog iedereen een fijne maandag en voor vanavond tijdens het lichtjes optocht en Kakafonie in Delft, de handhaving even een vrije avond geven. Vroeger kon de DCV ook alles zelf oplossen.
Dat wilde ik even kwijt.
Martin Stoelinga is met dit onderwerp aan de slag

De Delftse Hout, vissers niet welkom?

20190307_091036
Er is wordt veel gekapt,gerooid en gesnoeid in de Delftse Hout.
Enorme hoeveelheden bomen worden gekapt en er is een surfeiland gerealiseerd. De plas zou blauwalgvrij moeten worden en zo kunnen de mensen weer lekker zwemmen deze zomer..
Echter, voor de vissers is het minder, wat er nu gerealiseerd wordt.
Hun vaste visstekken zijn verdwenen, de beschuttingen, waar zij met hun tentje konden zitten ook. Er is totaal geen overleg geweest met de visverenigingen of de frequente recreatievissers. Sommigen komen daar al 45 jaar!
Het rommelt enorm in de gelederen, want je koopt een visvergunning en nu ontmoedigen ze sportvissen.
De sportvissers vinden het oneerlijk en discriminatie.
Ook is de plas momenteel zwaar vervuild, als je daar een hengel uitgooit, zit je meteen vast…
Ook blijkt dat de communicatie tussen diverse instanties vereniging etc, niet goed is gegaan.
Ik ga nu contact opnemen met alle partijen om helder te krijgen wat er aan de hand is, want vissen in troebel water is niks!
Partijen in kwestie:
De recreatievissers,
Hoogheemraadschap Delfland, Sportvisserijbelangen Delfland, Gemeente Delft, SVBD en sportvisserij Nederland.
De laatste twee, zijn niet op tijd betrokken bij de plannen zo wordt gemeld..
Wij gaan ermee aan de slag!
Jolanda Gaal

Ombudsman Delft

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

De gemeente Delft is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Wij hebben echter het idee opgevat om te onderzoeken of het handig is om als stad een eigen ombudsman paraat te hebben.
Wij hebben hier en daar gepolst bij andere politieke partijen en er is zeker aandacht voor.
Op facebook ook al meningen van Delftenaren gevraagd..het leeft wel.
Komt natuurlijk ook doordat er veel speelt in een stad met meer dan 100.000 inwoners.
Wij gaan zeker de stad in om de meningen van inwoners hierover te vragen.
Martin Stoelinga en
Jolanda Gaal

Boom Verwersdijk gerooid

20190208_144047
Laten wij afspreken dat echte hoveniers de bomen onderhouden en niet mensen die lukraak snoeien!
Dag oude reus!
Jolanda Gaal

Hoorzitting; alle lijken uit de kast

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

Al in 2012 2013, had Onafhankelijk Delft door, dat er grote problemen zijn in het Sociaal Domein aangaande de schuld hulpverlening.
Mensen die toen in de schulden zaten, klaagden steen en been over machtsmisbruik van ambtenaren, het tegen een betonmuur van regeltjes lopen en ook over veel onkunde van de betreffende afdeling.
Dit vond ik toen al heftige berichten!
Omdat het vooral om mensen ging die zelf geen verstand van zaken hebben, werd hun schuld groter en groter en begrepen zij niet waarom. Zij kregen amper inzicht in de feiten.
Ik heb regelmatig aan de bel getrokken, maar toenmalig wethouder, Saskia Bolte, ontkende in alle toonaarden. Het gemak waarmee de ambtenaar/wethouder deze inwoners vertelde dat het altijd je eigen verantwoording bleef, viel niet in goede aarde. Je zoekt juist hulp omdat je zelf de kennis niet hebt. Tal van inwoners/gezinnen en een ondernemer, zijn nu dus de dupe gebleken, veroorzaakt door de Financiële Winkel en de betreffende ambtenaar/ambtenaren.
Ik weet inmiddels ook dat een wethouder in Schiedam is opgestapt, vanwege de toestand in Delft en haar mogelijke betrokkenheid hierbij.
Omdat wij deze stukken nu in de commissie Sociaal Domein, behandelen en wij vrezen dat er naast de nu gedupeerden, nog meer lijken uit de kast komen, wil ik graag een hoorzitting houden.
Dit instrument van de raad, lijkt mij een goede inzet, om alles dat wij boven water kunnen krijgen boven water komt, teneinde transparant te zijn naar onze inwoners toe. Zij “betalen” tenslotte de prijs van deze blunders. Immers, je kunt geld maar eenmaal uitgeven en ik kwam al bij een bedrag uit van rond de zes ton, waar we bij inschieten.
Aangezien ik dit veel duidelijker gedefinieerd wil zien en inwoners, die ermee te maken hebben, ook inspraak kunnen hebben bij zo’n hoorzitting, wil ik dit middel inzetten.
Dit omdat wij ook oplossingsgericht willen denken en willen voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren, lijkt dit mij de juiste weg.
Nu nog andere politieke partijen zien te vinden die hieraan mee willen werken
Jolanda Gaal

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten