Boom Verwersdijk gerooid

20190208_144047
Laten wij afspreken dat echte hoveniers de bomen onderhouden en niet mensen die lukraak snoeien!
Dag oude reus!
Jolanda Gaal

Hoorzitting; alle lijken uit de kast

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

Al in 2012 2013, had Onafhankelijk Delft door, dat er grote problemen zijn in het Sociaal Domein aangaande de schuld hulpverlening.
Mensen die toen in de schulden zaten, klaagden steen en been over machtsmisbruik van ambtenaren, het tegen een betonmuur van regeltjes lopen en ook over veel onkunde van de betreffende afdeling.
Dit vond ik toen al heftige berichten!
Omdat het vooral om mensen ging die zelf geen verstand van zaken hebben, werd hun schuld groter en groter en begrepen zij niet waarom. Zij kregen amper inzicht in de feiten.
Ik heb regelmatig aan de bel getrokken, maar toenmalig wethouder, Saskia Bolte, ontkende in alle toonaarden. Het gemak waarmee de ambtenaar/wethouder deze inwoners vertelde dat het altijd je eigen verantwoording bleef, viel niet in goede aarde. Je zoekt juist hulp omdat je zelf de kennis niet hebt. Tal van inwoners/gezinnen en een ondernemer, zijn nu dus de dupe gebleken, veroorzaakt door de Financiële Winkel en de betreffende ambtenaar/ambtenaren.
Ik weet inmiddels ook dat een wethouder in Schiedam is opgestapt, vanwege de toestand in Delft en haar mogelijke betrokkenheid hierbij.
Omdat wij deze stukken nu in de commissie Sociaal Domein, behandelen en wij vrezen dat er naast de nu gedupeerden, nog meer lijken uit de kast komen, wil ik graag een hoorzitting houden.
Dit instrument van de raad, lijkt mij een goede inzet, om alles dat wij boven water kunnen krijgen boven water komt, teneinde transparant te zijn naar onze inwoners toe. Zij “betalen” tenslotte de prijs van deze blunders. Immers, je kunt geld maar eenmaal uitgeven en ik kwam al bij een bedrag uit van rond de zes ton, waar we bij inschieten.
Aangezien ik dit veel duidelijker gedefinieerd wil zien en inwoners, die ermee te maken hebben, ook inspraak kunnen hebben bij zo’n hoorzitting, wil ik dit middel inzetten.
Dit omdat wij ook oplossingsgericht willen denken en willen voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren, lijkt dit mij de juiste weg.
Nu nog andere politieke partijen zien te vinden die hieraan mee willen werken
Jolanda Gaal

Over Delft en de dingen die niet voorbij gaan!

ms_middel
Beste Delftenaren
 
Voordat u zich weer het bekende zand in de ogen laat strooien door collegepartijen…… zodat Klaas Vaak zijn werk doet….is het door dit schrijven aan mij, u te laten ontwaken uit de droom dat het zo ongelooflijk goed gaat in onze prachtige stad.
 
Vele van dit college zeggen dat de heren en dames al fietste thee dronken in de wijken.
 
Wij vragen ons af of zij alles zien wat hapklaar wordt aangedragen, ik denk het niet.
 
Het eerste onderwerp is de Schuldhulpverlening Delft dupeert de kwetsbaarste kopte een landelijke krant.
Wij maken al sinds 2012 regelmatig ophef over wantoestanden bij De Financiële Winkel.
Wij verwachten cq eisen dat het onderzoek naar ambtelijke willekeur en wantoestanden grondig uitgevoerd zal worden.
 
De gehele Delftse bevolking volgt de handelswijze op de voet,
De incidenten die in Delft – voor kort speelden- moeten adequaat worden aangepakt.
 
Het volgen punt is dat Delft meer is dan een studenten stad, hier wonen ook Delftenaren, breek mij de bek niet open over de vele feesten de voorkeursbehandelingen met vergunningen.
Vroeger zag je studenten achter elkaar fietsen  nu gaan ze in de ochtend 4 dik door de Delftse straten.
De handhaving schittert door afwezigheid. Een groot gevaar voor de andere verkeer deelnemers.
 
Wij blijven op ons standpunt zitten dat ook in het huidige college er met Stip in feite een belangenclub zit die niets met een politieke vereniging te maken heeft.
 
Even wat echte Delftse zaken zijn het aanlichten van de Oostpoort is nu al het lachertje van Delft.
 
De z.g.n. verbouwing de soap rond het AGATHAPLEIN, het is een parade van leugens verdraaiingen en zoethoudertje.
Dit is onfatsoenlijk Delft onwaardig.
Een kopte reactie van het Heilige Land  en de Sebastiaanbrug houden uiteraard onze aandacht.
 
Het OV beleid voor 65 plussers vrij in Rotterdam en Den Haag  Bij de tussen stop Pasgeld met Delft de tram in om de nietsvermoedende reizigers een boete te geven.
Lang leve HAAGLANDEN.
 
Dan de Sport het ondergeschoven kindje wat een sportstad
van ons land was is teruggebracht naar de armste sportstad. Onafhankelijk wil deze teloorgang van de Delftse sport keren, Wij stellen voor een masterplan Delftse Sport in nauwe samenwerking met verenigingen en sportraad.
 
Als laatste Delft in het jaar van de Gouden Eeuw 2019 met een elektrische omnibus door de stad of een ritje met de paarden tram met gekostumeerde koetsiers  een wandeling over het serene Agathaplein. Niet wandelend van de ene naar de andere kant van onze stad, geen tijd om een kopje koffie te drinken.
 
De nieuwe kerk  straks eigendom van de gemeente OPEN OP ZONDAG Wat een visitekaartje en herinnering aan onze prachtige stad.
En zo mijmer ik maar door helaas met dit college zie ik weinig licht.
 
Tot zover mij aandachtspunten. Martin Stoelinga

Vergadering commissie Algemeen

20190117_215859
Onafhankelijk Delft zet wat sociaal domein betreft in op: samen sterk, echter de verantwoordelijkheid moeten wij niet afschuiven op mantelzorgers of andere organisaties zonder afrekenbare verantwoordelijkheid.
Veel ouderen voelen zich eenzaam, overbodig of zelfs niet serieus genomen.
Zij voelen zich vaak in de steek gelaten door instanties en familie.
Vrienden op deze leeftijd, verlaten veelal het huidige voor het eeuwige en ouderen met een minimaal inkomen, zijn niet koopkrachtig genoeg om met de tijd mee te gaan.
Er is besloten dat ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen, dit zou beter voor hen zijn vanwege de zelfredzaamheid en stimulans om in beweging te blijven, echter, de praktijk blijkt anders. Veel ouderen zitten te vereenzamen en zorgverlener of huishoudelijke hulp, komt ook met regelmaat niet opdagen. Doordat ouderen langer thuis wonen,komen er ook minder woningen vrij.
Beter kunnen wij inzetten op woongroepen voor ouderen, zij zitten toch graag bij elkaar om herinneringen te delen, andere zaken van vroeger en gebruik makende van innovatie op dit gebied.
De gemengde leefvormen zoals die er inmiddels zijn, worden door ouderen niet altijd gewaardeerd vanwege herrie en andere overlast.
Verder vind ik dat er wel het één en ander schort aan de expertise bij zorginstellingen en WMO.
Levensgevaarlijke oplossingen voor bijv. badkamer,worden inelkaar geknutseld door een ingehuurd bedrijf en de gemeente krijgt de hoge rekening.
Hoe kunnen we deze knutselbeweging keren, dit is waanzin!
De thuiszorg, lichamelijk en huishoudelijk, laat veel te wensen over.
Er is enorm gebrek aan personeel.
Zelf dertien dagen bij een zesenvijftig jarige vriendin zorg verleend,driemaal daags! Er was niemand te vinden bij diverse zorgverleners. Heb ze allemaal gebeld. Er zat niets anders op dan haar dertien dagen, driemaal daags, te verzorgen na een breuk in scheenbeen, enkel en kuitbeen.
Familie woont in het buitenland en een groot sociaal netwerk heeft zij niet.
Gelukkig vond ik Buurtzorg, Rob,aardige kerel en kordaat! Wat een verademing! Na dertien dagen eindelijk hulp!
Twee weken heeft zij nog op een operatie moeten wachten! Op de SEH,zou voor mensen met de behoefte hiertoe, toch op zijn minst een folder om hulp te krijgen moeten liggen, helaas.
STIP zal vast wel een leuke app weten, maar veel ouderen zijn daar niet in thuis. Zij betalen ook hun belasting en zorg, maar soms denk ik wel dat zij als lastpakken worden gezien. #ballast
Graag zou ik daarom zien dat iedereen met evenveel respect behandeld wordt.

Tijdens de decembermaand, druk aan de slag met Sint,Kerstcadeautjes,bomen brengen aan mensen die geen geld hebben hiervoor, kerstpakketten, helpen sjouwen bij een mevrouw zonder meubels, mijn teckel Sjaak die werd doodgereden, racen door de stortregen, kreeg ik griep..
Ja en dan? Dan kun je niet meer helpen en schakel je je eigen netwerk in om de anderen te helpen Dit heb ik gelukkig, echter, wij spekken wel de pot van de ziektenkostenverzekeraar omdat deze dertien dagen zorg heeft uitgespaard!
Jolanda Gaal

Schimmelhuizen, vechten tegen de bierkaai

Grijze muis en droeftoeter, Aad Meuleman, maakt mij voor rotte vis uit aangaande schimmelhuizen in Delft Ik zou ongefundeerd roepen en het Algemeen Dagblad zou dan zo dom zijn, dit zomaar te plaatsen…(altijd back-up)
Toen hij nog in de gemeenteraad van Delft zat, trok hij zo’n grote broek niet aan, omdat hij toen nog graag gebruik maakte van dit medium, het AD met Delfts katern. Nu, daar zit hij dan achter zijn grijze bureautje met zijn grijze vestje en dito schoenen, de lokalen achter de broek aan en zijn frustraties van jaren van zich af te kladderen. Zelf geen ene malle aan schimmelhuizen problematiek gedaan en de mensen die het wel doen afzeiken! Wat een held op grijze sokken!

Via de Volkskrant, hebben wij een fantastische advocaat gevonden!
Zo rolt het…
Jolanda Gaal
ColumnSchimmelhuizen160119

Liever echt Delftse Blauw

20190115_053951
Liever Delfts blauw dan Chinese namaak
De enorme Delftsblauwe lamp die donderdag op het Doelenplein zwaar beschadigd raakte bij een aanrijding door een truck, wordt niet door iedereen gemist. Wat Delftenaar Martin Stoelinga betreft hoeft de gemeente Delft geen geld en energie te steken in een eventuele reparatie.
,,Ik heb dat ding altijd lelijk gevonden, al weet ik best dat smaken verschillen. Het ergste vind ik nog dat mensen van de gemeente een paar jaar geleden naar China zijn gereisd om die lamp daar te bestellen. Hadden we dat niet gewoon hier gekund? Dat heeft natuurlijk weer handenvol geld gekost.”
Stoelinga heeft maar weinig op met kunstwerken van overzee in de Delftse binnenstad. Zo zijn ook de blauwwitte lantaarnpalen op het St. Agathaplein hem al vanaf het begin een doorn in het oog. ,,Waarom kunnen we nou niet onze eigen Delftse kunstenaars zulke kunstwerken laten maken”, klinkt het geërgerd. ,,Dan hebben we tenminste nog echt Delfts blauw en geen Chinese namaak.”

Of het ernstig beschadigde kunstwerk door de gemeente zal worden hersteld, is nog niet duidelijk
Algemeen Dagblad

Nieuwjaarsreceptie 2019

Onafhankelijk Delft
Iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Dat er maar wijs besloten mag worden, met hart voor de stad en haar inwoners!
De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op 9 januari 2019 in:
Grand cafe de Bonte Os
Voldersgracht Delft.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur
Fractie Onafhankelijk Delft

Ho ho ho

IMG-20181225-WA0011
Het vermogen om te relativeren, humor en satire te waarderen, is niet voor iedereen weggelegd.
In onze Westerse cultuur zijn deze door de eeuwen heen, verworven tot erfgoed.
Laten wij hierop toosten!
Lang leve de vrijheid van meningsuiting en laten wij dit vooral blijven bezigen, ook in het nieuwe jaar weer!

Iedereen een heel mooi Kerstfeest en een gezond en voorspoedig nieuwjaar
Martin Stoelinga

Mobike – een aanwinst of een vloek?

mobike aula owee delftSinds maart 2018 kom je ze overal tegen, je kunt er in Delft bijna niet meer omheen: de oranje deelfietsen van het bedrijf Mobike. In het eerste kwartaal ongeveer 100 deelfietsen en nu, het vierde kwartaal, staat de teller al rond de 830.

De mobike is efficiënt in gebruik en de totale hoeveelheid fietsen neemt af. Dit is positief aangezien er een groeiend tekort aan stallingscapaciteit voor fietsen is. Maar er zijn duidelijke signalen van overlast. De gebruikers moeten opgevoed worden, de fietsen worden overal geparkeerd/neergegooid en dit leidt tot onnodige ergernis.

Mobike heeft ruim 10.000 geregistreerde gebruikers en hun aantal groeit nog steeds. Een mobike wordt gemiddeld 2x per dag gebruikt. De meeste trips waren, zoals verwacht, tussen de treinstations, de binnenstad, de TU en studentencomplexen. Hieruit kun je opmaken dat de deelfiets grotendeels gebruikt wordt door studenten.

Het wachten was ook op de evaluatie en het gesprek van de wethouder met Mobike. Afgelopen donderdag is de evaluatie besproken in de commissievergadering R&V en heb ik mijn teleurstelling uitgesproken over het resultaat, de conclusie en de afspraken. Er zijn afspraken gemaakt maar we zijn nu al een maand verder en een verbetering is niet echt zichtbaar. De fietsen zwerven nog steeds door de hele stad en staan nog steeds gestald op de parkeer-verbodszones. Het is te hopen dat er snel duidelijkheid komt of de Mobikes een ‘eigen plek’ kunnen krijgen in de stations fietsenstalling.
Mobike heeft aan de wethouder toegezegd betere communicatie en toelichting te geven en de gebruikers te beboeten die de fietsen bij het station, op de Markt of buiten de gemeentegrens achterlaten. Er gaat geëxperimenteerd worden met parkeer-verbodszones rond de grachten, om te voorkomen dat gestalde fietsen te water raken. Mobike gaat ook telefonisch contact opnemen met gebruikers die fietsen structureel foutparkeren. We gaan het zien, eens kijken of er snel verbetering optreedt.
Al met al ben ik wel van mening dat het gebruik van een deelfiets een positieve aanvulling is en bijdraagt aan een gezonde stad. De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Ik heb gesproken met verschillende gebruikers afgelopen week en zij zullen de deelfiets laten staan als deze alleen op vaste haal- en dropzones te verkrijgen is. Het schiet dan zijn doel voorbij, men zal zich afkeren van dit systeem en weer een eigen fiets aanschaffen. En dat is dus niet de bedoeling.

Een nieuwe evaluatie zal plaatsvinden aan het eind van het academische jaar 2018/2019. Waarschijnlijk zullen er dan meer aanbieders op de markt zijn. Dat is positief, een monopolie positie wordt voorkomen voor Mobike. Deelvervoer aanbieder Hely is de Delftse markt al aan het aftasten en heeft plannen voor een mobiliteit hub in de Schoenmaker plantage, de voorbereidingen voor een pilot liggen al klaar.

Tot slot een gouden tip: bij overlast of parkeren op de no-parkingzones kun je een foto sturen met het mobike ID-nummer naar service.nl@mobike.com of per Whatsapp 0643842938. De fiets wordt opgehaald en Mobike gaat in gesprek met degene die de fiets daar achtergelaten heeft.

Sylvia Grobben

Schimmelhuizen en gezondheid, prioriteiten

20181213_094934

Het loopt hier in Delft echt uit de hand.
De schimmelhuizen waar Delftenaren in moeten wonen, loopt wat aantallen betreft, de spuigaten uit.
Al jaren wordt er geklaagd dat er zoveel schimmel in huizen is, maar woningbouwverenigingen doen dit vaak af als: er wordt niet genoeg gestookt en er moet meer gelucht worden.
Zo zit het echter niet hoor. De huizen zijn gewoon oud en slecht onderhouden.
Zij breken liever goede huizen af, zoals bijvoorbeeld in het Heilige land, om er dure woningen terug te bouwen. De Poptahof bijvoorbeeld zou aangepakt worden, maar ook daar is nieuwbouw gepleegd en de schimmelende woningen worden niet aangepakt. Dit geeft echt grote problemen voor de gezondheid van mensen en kleine kinderen zijn echt in de gevarenzone.
Ik ken mensen die naar Zeeland zijn verhuisd vanwege de schimmel, omdat de woningbouw er niets aan deed.
Laten wij de mensen nu eindelijk eens tegemoet komen in de politiek!
Laten wij de politiek oproepen om eens bij die mensen thuis te laten kijken. Het college van Delft laat zich piepelen en met kluitje het riet in sturen, wat zeg ik; gewoon het bos in.
Ik roep al deze mensen, die in deze schimmelpositie moeten leven, op om de huurcommisue in te schakelen. Massaal!
7 januari om 20.00 uur zijn zij welkom bij Onafhankelijk Delft aan de achterkant van het stadhuis op de Markt!
Dit kan zo niet langer!
Jolanda Gaal

Rondvraag over zwalkend sluitingsbeleid Coffeeshops The Future & The Game en Club Caesar


Vragen en antwoorden in onderstaand fragment te beluisteren.
Lees verder »

AD Delft: Afvalcontainer gewoon te zien: ‘Ondergronds? Hoezo, ondergronds!’

Martin Stoelinga. © FOTOBURO FRED NIJS

Binnen de fractie van Onafhankelijk Delft hebben ze de Dikke Van Dale er al verschillende keren op nageplozen. Wat betekent het begrip ondergronds? ,,Volgens ons”, zegt Martin Stoelinga, ,,kan je iets wat ondergronds is niet zien. Nou, dat kunnen we niet rijmen met die zogenaamde ondergrondse vuilcontainers van Avalex.”

Lees VERDER In het AD Delft        Door Karl Flieger 07-12-18, 14:01

I♡ DELFT

spoorzone_huisjes_parkeergarage_delft

In Amsterdam zijn ze echt de weg kwijt, letterlijk!
Hoeveel toeristen gaan zich straks een ongeluk zoeken naar de beroemde letters?
Juist datgeen mensen zo leuk vinden, moet verdwijnen.
Nou Amsterdam, wij willen een deel van de letters wel overnemen hoor en dan:
I💙DELFT. Wij missen dan alleen de F en de L!Het hart voor de stad hebben wij al!
Daarom komt Onafhankelijk Delft met het initiatief voorstel om bijvoorbeeld de Spoorzone Delft op te leuken met deze letters, zodat er heel veel toeristen en dagjesmensen meer naar onze mooie stad komen.
Jolanda Gaal

Het “financiële winkel debakel” draait doorrrr

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)
Er zouden 360 brieven gestuurd zijn door de gemeente Delft aan mensen in onze stad, die met de narigheid van financiële winkel te maken kunnen hebben.
Er zouden 50 reacties op gekomen zijn. Wat deze reacties behelsen weet ik niet, maar vandaag kreeg ik bericht dat er nog iemand geen brief heeft gekregen en ook een familie, die nu in Den Haag woont, heeft geen bericht gekregen.Deze familie zegt ook ook benadeeld te zijn en dit is nog maar krap een jaar geleden. Negen duizend euro schuld hebben, drie banen en dan als de schuld bijna betaald is, komt er een briefje dat er nog even vier duizend euro schuld bijgekomen is,omdat er niet op deurwaardersbrieven gereageerd is door medewerker(s),
Het is weer fraai.
Ik heb de familie in kwestie, gevraagd naar de wethouder te mailen voor verdere aktie.
Jolanda Gaal

Vuurwerkvrije zones

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)
De gemeente Delft heeft als idee om wijken zelf te laten kiezen voor een vuurwerkvrije zone.
Wij van Onafhankelijk Delft, willen daar graag een handje bij helpen.
Niet omdat wij ons zo graag met het verdelen van wijken en hun vuurwerk willen bemoeien, maar omdat wij signalen krijgen dat burgers niet naar voren durven te treden met hun idee voor hun wijk of deel van de wijk, uit angst voor represailles.
Dit is toch niet te geloven dat er hierover ook al een angstcultuur heerst.
Ons voorstel is om in de directe omgeving van het Reinier de Graefgasthuis en ouderencentra, het vuurwerk te verbieden. Het lijkt ons duidelijk waarom dit nodig is.
Dit schept, wat een deel van de Buitenhof betreft, meteen wat meer rust in het gebied waar het altijd hommeles is.
Gelukkig is het vorig jaar in de Buitenhof rustiger geweest dan andere jaren, maar wel doordat er bijzondere activiteiten georganiseerd moesten worden.
Wij gaan in ieder geval toch geen raddraaiers pamperen?
Ons voorstel is: dat wanneer er het komende Oud en Nieuw in een wijk teveel ellende wordt veroorzaakt wat de Delftse gemeenschap extra geld kost, er in deze wijk het komende jaar sowieso, geen vuurwerk af mag worden gestoken.
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten