Schriftelijke vragen Sociaal Domein

ltimmermans_2018
Naar aanleiding van opsporingsmethoden uitkeringsfraude

1. Is dit de normale gang van zaken wanneer het aankomt op het opsporen van fraudeurs in de rechtsbijstand in Delft?
2. Hoe lang wordt er al zo gehandeld door de gemeente Delft en gebeurt dit nog steeds?
3. Is er een geldige rechtsgrond waarop deze buitensporige privacy inbreuken (mede gelet op de Europese privacy verordening) worden gebaseerd? In deze lijn is het natuurlijk te bizar dat bij het landelijk referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV) nog voor minder surveillance gedrag werd gestemd maar onze gemeente grootschalig gebruik maakt van bijzondere opsporingsmethoden per individu.
4. Wie keurt deze manier van werken goed? Oftewel waar is de controle beslecht bij de goedkeuring van deze massale inbreuken op het privéleven van ten minste en voor zover nu duidelijk, één inwoner van deze gemeente?
5. Zijn er meer gevallen bekend waarbij er ernstige inbreuk door de sociale dienst wordt gemaakt op het privéleven van inwoners van de gemeente Delft?
5. Is de gemeente Ombudsman van deze werkwijze op de hoogte?
6. De inzet van technische hulpmiddelen ter opsporing van fraude zal strenger tegen het licht aangehouden worden stelt de gemeente Delft na de verloren rechtszaak waarbij ernstige inbreuk is gemaakt op het privéleven van een inwoner van Delft. Welke maatregelen worden er nu getroffen? En wordt er ook in ogenschouw genomen dat niet technische maatregelen als autoachtervolgingen ook vallen onder de inbreuk op het privéleven waardoor deze niet technische maatregelen ook strenger tegen het licht behoren te worden gehouden?

Namens Onafhankelijk Delft,
Liedewei Timmermans

Burgemeester pro roken en pro vrouwen of mannen discriminatie?

IMG_1529403373694
Zomerfeest in de Buitenhof.
Mooi initiatief, maar…waarom niet zulke jaarlijks terugkerende feesten in het Tanthof of elders in de stad? Gesubsidieerd en wel, dat wil de kiezer van Onafhankelijk Delft en andere inwoners van onze stad, ook wel!
Zij betalen namelijk mee aan feesten die hun neus voorbijgaan!
Tot mijn verwondering zie ik dat onze burgemeester, Marja van Bijsterveldt, voorop op de poster van dit aangekondigde feest prijkt. Dit, met daarbij de uitnodiging voor waterpijproken. Dat vind ik echt te ver gaan. Overal wordt roken geweerd, in de ban gedaan, verguisd en HET ministerie van Volksgezondheid, deelt zelfs dat roken dodelijk is! Cafés moesten een speciale ruimte bekostigen en nu wordt zelfs dit “binnenshuis” roken verboden!
Waarom wordt dit dan gepromoot in Delft?
Gesubsideerd nog wel!
Dan nog dat er een: “women only zone” is.
Is dit omdat er vanwege het culturele karakter van de wijk, anders geen vrouwen van islamitische afkomst mogen komen van hun man/geloof? Of worden mannen hier gediscrimineerd? Mogen zij niet bij de vrouwen in hun domein vanwege hun idealogie?
Ik vind dit misbruik van gemeenschapsgeld en uitsluiten van andere inwoners die ook wel elk jaar een terugkerend feest willen in onze stad.
Verder wens ik het feest vooral gezelligheid toe.

De schriftelijke vragen komen eraan!
Jolanda Gaal

Privacy en meten met twee maten

ltimmermans_2018
Beste Delftenaren,

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant, wordt het maar eens te meer duidelijk dat onze privacy te grabbel ligt.

Bijstandsfraudeurs moeten absoluut aangepakt worden maar in Delft ben je dat blijkbaar al snel en wordt bewijs verdraaid.

Deze verschrikkelijk grove privacy schending moet worden gestopt! Cameratoezicht mag alleen proportioneel in worden gezet en moet vaak worden gemeld.

Onafhankelijk Delft zal vragen gaan stellen omtrent deze privacyschending van Delftse inwoners.
Liedewei Timmermans
Dit zijn de vragen:

Schriftelijke vragen n.a.v artikel in de Volkskrant:

Uit dit artikel is gebleken dat in de gemeente Delft ruim gebruik gemaakt wordt van alle soorten maatregelen, zowel technische als niet technische, om bijstand fraudeurs op te sporen en na te trekken. Ernstige inbreuken zijn gemaakt door de gemeente Delft op het privéleven van ten minste en voor zover nu duidelijk is, één inwoner van Delft.
De sociale dienst dient de vergaande bevoegdheden fatsoenlijk in te zetten aldus de Nationale Ombudsman. “De overheid heeft de plicht zicht behoorlijk op te stellen”.
Onafhankelijk Delft had al op de website gepubliceerd dat er vragen omtrent dit artikel vanuit de fractie zullen worden gesteld. Graag daarom reactie op de volgende vragen:
 
1. Is dit de normale gang van zaken wanneer het aankomt op het opsporen van fraudeurs in de rechtsbijstand in Delft?
2. Hoe lang wordt er al zo gehandeld door de gemeente Delft en gebeurt dit nog steeds?
3. Is er een geldige rechtsgrond waarop deze buitensporige privacy inbreuken (mede gelet op de Europese privacy verordening) worden gebaseerd? In deze lijn is het natuurlijk te bizar dat bij het landelijk referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV) nog voor minder surveillance gedrag werd gestemd maar onze gemeente grootschalig gebruik maakt van bijzondere opsporingsmethoden per individu.
4. Wie keurt deze manier van werken goed? Oftewel waar is de controle beslecht bij de goedkeuring van deze massale inbreuken op het privéleven van ten minste en voor zover nu duidelijk, één inwoner van deze gemeente?
5. Zijn er meer gevallen bekend waarbij er ernstige inbreuk door de sociale dienst wordt gemaakt op het privéleven van inwoners van de gemeente Delft?
5. Is de gemeente Ombudsman van deze werkwijze op de hoogte?
6. De inzet van technische hulpmiddelen ter opsporing van fraude zal strenger tegen het licht aangehouden worden stelt de gemeente Delft na de verloren rechtszaak waarbij ernstige inbreuk is gemaakt op het privéleven van een inwoner van Delft. Welke maatregelen worden er nu getroffen? En wordt er ook in ogenschouw genomen dat niet technische maatregelen als autoachtervolgingen ook vallen onder de inbreuk op het privéleven waardoor deze niet technische maatregelen ook strenger tegen het licht behoren te worden gehouden?
 
Namens Onafhankelijk Delft,
Liedewei Timmermans

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtsgeleerden-maken-zich-zorgen-bijstandsfraudeurs-slechter-beschermd-dan-verdachten-in-strafzaken-~b78fc3f1/

Reactie Martin Stoelinga op het coalitieakkoord van GL/Stip/D66/PvdA/VVD

raadslid Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft_portret-72dpi_0131 Geachte voorzitter, leden van dit huis en belangstellende.

Het is gebruikelijk om na een afgeronde-en geslaagde- formatie van een nieuw college nog even stil te staan bij het proces. Dit keer wat uitgebreider dan voorheen.

We waren per slot van rekening maar liefst -en tegen Uw verwachting in-twee keer tafelgenoot en serieuze gesprekspartner van de informateurs. Toen wij de minimale rapportage van de eerste verkenning onder ogen kregen was het net of we uit de bibliotheek een heel ander boek hadden geleend.

Wel dezelfde titel , maar een heel ander verhaal. Was dit het verhaal van Marijke Vos… of eerder Lowieke de Vos, We lazen de fabeltjes krant. Zaken die wij hadden besproken werden minimaal vernoemd of zelfs selectief weggelaten.

Twee voorbeelden: Zo pleiten wij voor een – op korte termijn uitvoeren van een kwalitatief onderzoek naar het functioneren van de WMO in Delft. Waarom ? Omdat er tientallen Delftenaren van het kastje naar de muur gestuurd worden en vermorzeld raken door nutteloze bureaucratie.

Ten tweede voorzitter, wij sluiten onze ogen niet voor de excessen in de wijken die niet in de verlinkste en voor gewone burgers onbetaalbare grachtengordel liggen. De onveiligheid -of het gevoel daarvan- van vele Delftenaren mag niet onder het tapijt geschoven blijven.

Het Heilige Land kwam niet terug in het verhaal van Vos… net zoals het probleem van de verkamering… de oorzaak daarover later. Mijn analyse.. Vos kwam een vooropgezet formeel trucje doen en schreef het toe naar de vooropgezette uitkomst.

Delft moest en zou nu doorpakken naar een groot links collegeakkoord. Wij kregen de sticker van de anti-islam partij er weer op en klaar was Kees…of Rik ..Jesse of Frank.

Zo dacht deze ouwe Vos het even te kunnen regelen. Echter … boek Vos kon gelijk naar de prullebak D66 greep in ..

Voorzitter ..ik houd het kort. Het zal u duidelijk zijn dat wij zeker niet verrast

Waren door de uitkomst van het tweede ronde gesprek met Wim Bot en Guldemond.

Niemand schiet tenslotte in zijn eigen voet. Ons standpunt over de belangen club STIP – die vermomd als politieke partij hier louter eigenbelang predikt is een zelfmoordpil voor de formatie . Dat begrepen wij op op voorhand … Echter…………………..

Ons opnieuw labellen .. en daarmee niet serieus nemen is een uitkomst Van dit proces die bij ons ettert.

Deze stad is namelijk zoveel meer dan alleen een studentenstad of woonstad voor linksdragende. De uitslag van de verkiezingen wordt door Onafhankelijk Delft op nieuw te parkeren in de verste verten geen recht gedaan.

Wij hadden op basis van de verkiezingen in deze prachtstad bestuursverantwoordelijkheid willen ..kunnen en ..ja voorzitter moeten dragen.

Heel veel Delftenaren die misschien wat minder inkomen vergaren dan de sympathisanten op links worden ontkend in hun wonen en leven. Zij zijn de mensen waarvoor wij staan … En ik verzeker U -U vindt ons op u weg daar waar de belangen van deze gewone Delftenaar geschaad worden.

Gedoe met Avelex— U vind ons op u weg. Elitaire plannetjes met het Prinsenhof – wij liggen er voor!!

Dubbele standaard als het gaat om studenten douceurtjes wij gaan het aan de kaak stellen. Horeca idioterie met punten onzin, ..wij zullen de muziek maken.

Voorzitter , college Nog een ding

De gemeenteraad is geen speeltuin voor studenten of een vehikel om je CV op te pimpen. Bij het rouleren van STIPPERS zullen wij dan ook niet opstaan.

Martin Stoelinga fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Verklaring van de burgemeester

Verklaring van de burgemeester, 12 juni 2018, n.a.v. incidenten Molslaan en Beestenmarkt
 
Vanochtend vroeg heeft Delft opnieuw, voor de derde keer binnen twee maanden, te maken gekregen met een schietincident.
Rond 4.30 uur vanochtend werd de politie gewaarschuwd. Er bleken gerichte schoten te zijn gelost in op twee locaties in het centrum. Twee panden zijn door kogels getroffen.
Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de materiële schade is, is op dit moment nog niet duidelijk.  

Ik heb vanochtend vroeg de locaties bezocht en heb gesproken met de eigenaren van de getroffen panden. Natuurlijk is er veel bezorgdheid, niet alleen bij de eigenaren, maar ook bij de omwonenden en ondernemers.
Naast bezorgdheid leven er veel vragen. Op veel van deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoorden, want de zaak is in onderzoek. Ik sta in nauw contact met de politie en Openbaar Ministerie en zodra er meer informatie bij ons bekend is, zullen we dat met u delen.

In verband met de eerdere schietincidenten in de binnenstad, op 8 en 17 mei van dit jaar, was de politie al bezig met een grootschalig onderzoek. Vanzelfsprekend worden de gebeurtenissen van vanochtend bij dit onderzoek betrokken. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de daders en de toedracht.
 
Een en ander heeft mij doen besluiten om de twee betrokken zaken, een horecazaak en een sieradenwinkel, vooralsnog voor maximaal twee weken te sluiten. Die tijd is nodig om de rust te herstellen en om politie en OM gelegenheid te geven zo mogelijk inzicht te krijgen in de situatie. Dit in het belang van de veiligheid van de betrokken mensen zelf en die van de directe omgeving.
In de komende dagen wordt onderzocht of extra cameratoezicht van toegevoegde waarde zal zijn en ik heb de politie verzocht om extra te surveilleren.

Dat veel Delftse inwoners bezorgd zijn, begrijp ik heel goed. Ik deel hun boosheid en hun bezorgdheid. De daders hebben niet alleen andermans eigendom aangetast, ze hebben ook inbreuk gepleegd op het gevoel van veiligheid van alle Delftenaren. We zien dat dergelijke situaties zich op dit moment in meerdere gemeenten in het land voordoen. Het dilemma van betrokken burgemeesters is daarbij dat het mogelijk is, dat sluiting van de zaken het doel is van de geweldpleging. Dat vereist grote zorgvuldigheid bij de afweging door burgemeesters hoe om te gaan met betrokken ondernemers in dit soort situaties.
 
Reactie Openbaar Ministerie
De politie is deze ochtend onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar een schietincident aan de Beestenmarkt en Molslaan. Hetzelfde onderzoeksteam bekijkt ook de eerdere incidenten in Delft. Deze zaken worden apart van elkaar onderzocht, maar mochten er dwarsverbanden zijn dan zullen die op deze wijze snel worden opgemerkt. Op dit moment wordt nog met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden. Politie en Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op. De veiligheid van ondernemers en omwonenden is in het geding, dit soort intimiderend en ondermijnend gedrag is onacceptabel.
 
 

En nu cameratoezicht in heel het uitgaansdeel binnenstad

raadslid Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft_portret-72dpi_0131Beste allemaal Delft is ook deze nacht weer opgeschrikt door schieten op de Beestenmarkt, De sluiting van de twee coffeeshops zou een reden kunnen zijn om nu de Beestenmarkt te laten schrikken.

Door het sluiten hebben de criminelen meer druk op andere ondernemingen. B.v. Als je niet betaald of andere gunsten niet geeft schieten wij een kogel door je raam en je gaat dicht.

Dus het sluiten van deze zaken werkt averechts. Ook op deze hotspot plaats de Beestenmarkt camera “s PLAATSEN.

In Amsterdam zijn de criminelen op dezelfde manier te werk gegaan. Deze werkwijze geeft veel onrust angst voor de bezoekers en ondernemers , dat is de bedoeling van deze groepen.

 Hopen dat de burgemeester de coffeeshops zo snel mogelijk weer de gelegenheid geeft op de deuren  te openen.

 Toegeven is in deze geen optie, camera’s zullen in ieder geval helpen, Het is nu wel duidelijk dat het niet gaat om speciale ondernemers nee het betreft de horeca die in deze tijd goed boeren. En op deze manier afgeperst worden.

MARTIN Stoelinga

Onze mooie stad wordt “gegijzeld”

20180601_210820
Het is prijs in onze mooie stad.
Weer zijn er schoten gelost. Deze keer op de Beestenmarkt…
Delft… Delft… mooie stad, wat doen zij jou aan?
Inwoners van de binnenstad, beginnen het nu wel benauwd te krijgen.
Zij vragen zich af of het onderzoek naar eerdere beschietingen al vordert,
of gaan we wachten tot er doden vallen???

Jolanda Gaal

Onbeschoft voorstel dat insprekers voortaan genegeerd worden door raadsleden

peter jonguiere delfia batavorum commissie stadsschoon

In de commissie Algemeen stelt Presidium voorzitter Matthias Floor(STIP) voor dat raadsleden niet meer mogen reageren op insprekers.

De raadsleden mogen geen verhelderende vragen aan insprekers meer stellen omdat dit teveel tijd kost. Gewoon zwijgend luisteren en door met de vergadering.

Lees VERDER

Vuilniswagen ramt gevel

IMG-20180608-WA0008
Een vuilniswagen heeft een gevel van een hoekpand ontwricht in de Singelstraat.
Die enorme wagens horen daar ook niet.
Hier moet echt een andere oplossing voor komen in de Kennisstad Delft.
Jolanda Gaal

Overbodige Idols show rond nieuwe wethouders

idols 2018 delft

Idols 2018

Donderdag avond doe ik niet mee in de jury van de fake Idols show rond de nieuwe wethouders.

De wethouders kunnen ondervraagd worden door raadsleden op hun motivatie en geschiktheid. Nou die is natuurlijk allemaal Oké.

Domme vragen stellen naar de bekende weg dus.

Lees VERDER

Motie Wolkbreuk Proof Stadskantoor of Aquarium

delft stadskantoor dicht hoosbuiDonderdag liep de publiekshal beneden tijdens een hoosbui van het één jaar oude Stadskantoor vol met 90 mm regenwater.

Wat een afgang voor dit peperdure gloednieuwe gebouw van Mecanoo architect Houben. Na ‘Zwembad’ hebben we nu een ‘Aquarium’. Waren er soms voor  de zonnepanelen gaten in het dak geboord.

Lees VERDER

Nieuw Delfts college: vooral veel van hetzelfde

(Geen titel)

20180601_142309
Oud meubilair en dozenrommel. Al anderhalve week ligt dit aan de Bikolaan langs de straat. Oude huisraad gewoon neergekieperd. Waar is Avalex? Dit blijft zeker weer heel het weekend liggen, als er geen aktie wordt ondernomen. Het ziet er niet uit en is ook nog eens behoorlijk onveilig, je weet maar nooit wat ertussen zit en er spelen kinderen op de stoep. Bovendien kost het de gemeente onnodig veel tijd ( geld) om dit te inventariseren en het weer op te laten ruimen.
Dat is geld van u en mij!

Dick Verkaik

Nieuwe commissieleden

20180531_211448
Vandaag 31 mei 2018, verwelkomen wij twee nieuwe commissieleden, te weten:
Dick Verkaik en Henk Schut
Van harte gefeliciteerd met jullie benoeming en succes in jullie werk als commissielid voor Onafhankelijk Delft.

Fractie Onafhankelijk Delft

Gemeente Delft ligt plat

20180531_122518
Een wolkbreuk in Delft heeft enorme schade aangericht.
Treinen en trams reden niet meer en de gemeente Delft was onbereikbaar voor hulp. Ik belde de brandweer omdat de achterkant van mijn huis blank staat en ook de hele straat. Zij gaven mij het advies de gemeente te bellen. Het bericht dat ik door de telefoon kreeg was; dat de gemeente Delft niet bereikbaar was vanwege een calamiteit.
Nou daar zit je dan!
Wat blijkt, het nieuwe drie en tachtig miljoen kostende stadskantoor, kon niet op tegen deze wolkbreuk!!!!Draaideuren die het niet goed doen en dit alles in een universitaire stad.
Dit is wel even een schriftelijke vraag waard!!!
Laat dit alles even op u inwerken
Inmiddels heb ik op een andere manier de hulpdiensten kunnen bereiken.
Bedankt brandweer Delft! Toppers

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten