Wethouder Catelijne de Groot stapt op #Schiedam

Wethouder Catelijne de Groot van Schiedam, stapt op. Nu zou dit geen nieuws voor Delft zijn, ware het niet dat zij bij ons ambtenaar geweest is.
Zij zegt zelf dat zij vanwege een kwestie in Delft dit doet, om geen schade aan te richten in Schiedam, zo lees ik.
Ik vraag mij dan af wat er aan de hand is. Zij is ambtenaar geweest bij de gemeente Delft en wij hebben behoorlijke problemen aangaande de financiële winkel en mensen in de schuld hulp.
Ik vraag mij af of dit ermee te maken heeft en de schriftelijke vragen huerover zijn in de maak!
Jolanda Gaal

De menselijke maat hangt aan de galg

20181030_112443
Tralala
Een mevrouw uit het Westland, vestigde zich met toestemming, elf maanden geleden in de gemeente Delft
Zij was dakloos door omstandigheden.
Ook het sociale inkomen werd aangevraagd en er werd ingeschreven voor een woning.
De woning werd, met urgentie, verkregen zeven maanden geleden, maar…..
Ja hele grote maar, de toezegging van de uitkering naar Vestia was gedaan, waardoor zij de woning ook daadwerkelijk kreeg. Echter, nu zijn wij zeven maanden verder en is er nog steeds geen uitkering. Mevrouw heeft dus al zeven maanden de huur niet kunnen betalen en je raadt het al… Vestia start uitzettingsprocedure..
Gemeente Delft ambtenaar, blijft in gebreke doordat deze ziek werd en dossier… bleef liggen..
Mevrouw slaapt op luchtbedje op betonvloer en kan niet koken omdat er ook geen electra en gas is.
Zij zit dus letterlijk in de kou en ellende.
Daarnaast mocht zij naar de voedselbank, alwaar zij weer door een medewerker erg geplaagd werd . Deze schreef haar gewoon uit. “Macht” kan rare dingen doen met mensen. Ik ga dan bellen en gelukkig waren de andere mensen erg vriendelijk bij de voedselbank en kwam het toch weer goed. Alleen krijg je dan pasta en rijst etc, maar als je niet kunt koken, dan is het lastig eten. Gelukkig kon dit, na een telefoontje, ook aangepast worden.
Het wordt steeds kouder en mevrouw heeft ook geen spullen meer. Omdat ik dit bericht ook op twitter heb gezet, melden twee mensen zich om te helpen met meubels.
Goede Samaritanen, zeg maar.
Het probleem blijft, dat lost zich niet vanzelf op, ambtenaar zou vrijdag j.l bellen, maar nul zero niks nakka nada.Als ik lieg, lieg ik in commissie!
Ik heb ongeveer drie weken geleden een bericht naar de wethouder gestuurd, maar nog geen direct antwoord gekregen.
Vandaag maar weer gebeld….
Delft 2018, miljoenenschuld bij WMO maar……,
De menselijke maat hangt aan de galg.

Wie heeft er nog een butagaskacheltje met volle fles te leen???

Jolanda Gaal

Wethouder Schrederhof onder vuur

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)
Nadat er eerst een miljoenen tekort in de WMO, sociaal domein is geconstateerd, komt wethouder Karin Schrederhof nu met het nieuws dat er vijf miljoen overschrijding is, bij de afdeling jeugdzorg!
Zij noemt talloze redenen op, waardoor de begroting zo is overschreuderhoft, maar komop zeg, vijf miljoen!
Wij werken samen met andere partners. Ik kan mij niet aan het idee onttrekken dat wij blijkbaar een foute aanpak hebben of dat de cijfers flexibel zijn zeg maar.
Daarom heb ik het besluit genomen, dit domein bij een accountant te laten narekenen.Dit domein groeit de wethouder blijkbaar boven de pet en hier moet onmiddellijk de vinger op de knip.
Al die leuke verhaaltjes dat het financieel zo goed gaat met Delft, kunnen zo naar het rijk der fabelen wat mij betreft.
De tijd van pappen en nathouden is voorbij!
Jolanda Gaal

Avalex voorzitter Stephan Brandligt (GL) faalt totaal

Op 8 maart 2018 deed voormalig VVD wethouder Harpe een aantal toezeggingen aan de gemeenteraad. Onderstaande VIDEO de belangrijkste:

De raad zou kwartaal rapportages krijgen van Het Nieuwe Inzamelen. Voortaan verfijnder op afvalsoort. Scherper op de afvalstroom. Maar we hebben één jaar niks gekregen.

Lees verder »

Bijzondere bijeenkomst van groep ‘De slag om het Prinsenhof 2018’

Ik wil onderstaand bericht van Brie van Klaveren meer openbare aandacht geven.

Er is een besloten Facebook groep van nu 811 leden die lid zijn van de facebook pagina De slag om het Prinsenhof 2018

Ik zou zeggen word lid als het Prinsenhof je lief is.

Brie van Klaveren 23 oktober 2018: Gisteravond was er een bijzondere bijeenkomst geïnitieerd door Theo Thomassen een particulier en onafhankelijk initiatief met diverse individuen die verschillende invalshoeken t.a.v. de toekomstvisie rondom het Prinsenhof en Agathaplein hebben belicht.

Lees verder »

Burgemeester sluit twee coffeeshops

Burgemeester sluit twee coffeeshops

Vandaag heeft naar aanleiding van nieuwe informatie van politie en justitie overleg plaats gevonden in de veiligheidsdriehoek. Op basis van deze informatie en het overleg met politie en het Openbaar Ministerie heeft de burgemeester besloten de coffeeshops The Game en The Future te sluiten, in afwachting van verder verloop van het onderzoek.

De burgemeester maakt steeds op basis van beschikbare informatie en overleg met de driehoek de afweging over maatregelen en besluiten in het belang van de publieke veiligheid in de stad.

Er wordt doorlopend gekeken hoe de beveiliging in Delft het beste kan worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het is dus ook mogelijk dat het beeld qua bewaken en beveiligen op straat verandert. Over welke aanpassingen precies worden doorgevoerd, worden geen mededelingen gedaan.

Een hartelijke groet,

Marja van Bijsterveldt

Wij gaan vloggen

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)
Van de week heb ik een afspraak gehad met twee kanjers van vrouwen. Zelf door de wol geverfd aangaande de hobbels van het leven en juist daardoor zo goed op de hoogte van veel in het sociale domein, WMO.
Daarom wil ik hen graag helpen hierin vooruit te komen met hulp aan mensen en zij helpen mij weer met hun kennis van zaken.
Ik weet namelijk ook niet alles op dit gebied en moet vaak veel nazoeken en uitpluizen.
Het zijn iig echte doorpakkers en daar kunnen wij er niet genoeg van hebben.
Wij gaan ook vloggen op lokatie.
Mocht jij dus ergens mee zitten en jij wil dit openbaar ventileren, roepen enz, stuur dan een berichtje via facebook, of privé .
Mooie dag allemaal, met hart voor de stad en haar inwoners
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft

Delfts kwartiertje vragen over ‘klankbordgroep” Prinsenhof

Agathaplein 1933

Op 15 november om 19:45 stel ik in het Delfts Kwartiertje voorafgaand aan de commissie EFB onderstaande vragen.

Het gaat over de instelling van de klankbordgroep over de ruimtelijke visie van het Prinsenhof.

Op het RaadsInformatieSysteem staan de stukken die het Programma van eisen vormden voor bureau MerkX.

Vraag 1 Is er al meer bekend over de toestemming van de openbaarmaking van de de plannen vijf architecten bureaus c.q. de eindrapportage van de uitslag op prijs, kwaliteit en presentatie aan de respectievelijke bureaus?

Lees verder »

Maatregelen tegen ‘in het water vallen’ fietspad Westsingelgracht

Crommelijn maart 2018

Al vanaf 2016 vroegen wij aandacht voor het gevaarlijke fietspad langs de nieuwe Westsingelgracht en het Stadskantoor. Sinds die tijd zijn er al een aantal mensen door diverse oorzaken in de gracht gedonderd.

Er zijn vrij snel trappen aangebracht. Die hebben laatst een leven gered omdat omstanders in het water sprongen en iemand met een epileptische aanval zo uit de gracht konden hijsen.

De groep die begin 2017 een Petitie met 350 ondertekenaars vertegenwoordigde heeft de oplossingen ter plekke bekeken met het OBS en de gemeente daarna verder uitgewerkt.

Lees verder »

Dezelfde ‘Oude Meuk’ in de Begroting van Brandligt

Ik heb nog nooit zo’n luie wethouder financiën gezien als Stephan Brandligt van GroenLinks. Hij hangt voornamelijk ongeïnteresseerd onderuit in de raadszaal.

In deze Begroting voor 2019 staat dan ook niks nieuws. Dit nieuwe college heeft nu al geen energie meer. En dat komt omdat GroenLinks, D66, PvdA en Stip nu 20 jaar onafgebroken het college vormen.

Het is als een ruziënd stel die maar bij elkaar blijven maar volledig op elkaar uitgekeken zijn.

Lees verder »

Mensen in problemen

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

In 2007, toen Martin Stoelinga mij vroeg om bij Onafhankelijk Delft te komen, kreeg ik meteen met een gezin te maken dat in de moeilijkheden zat.

Overal klopten zij aan…

Zij begonnen met een schuld van onder de tienduizend en eindigden met een schuld over de veertigduizend.
Eenmaal in de raad geïnstalleerd, werd het van kwaad tot erger. Steeds vaker mensen, maar ook gezinnen in de narigheid.

Financiële winkel, liet processen van deurwaarders gewoon doorgaan zonder te reageren, waardoor mensen nog meer schulden kregen, maar waardoor ook de gang om uiteindelijk in de schuldsanering te kunnen komen, steeds opgerekt werd.

Wij hebben toen een man met zijn vrouw bijgestaan, de familie *****, die zaten na vijf jaar nog niet in de sanering, maar ook bij hen liepen de schulden op van twintigduizend, naar vijftigduizend.

Procedure op procedure en rente op rente, doen deze mensen de nek omdraaien, als de financiële winkel medewerker, dit op het beloop laat.
Ze zeggen er wel altijd bij dat het jou eigen verantwoording blijft, maar als je er niet meer uitkomt, hoe controleer je dan de financiële winkel???
Overzichten werden vaak niet verstuurd, of je moest er weken om vragen.

Weet je, als je de schuldsanering in gaat…dat traject, dan komt de post in de regel niet meer bij jou. Je staat onder curatele. Dus als er rechtszaken zijn dan krijg je daar ook regelmatig geen bericht van en wordt je bij verstek veroordeeld.

Zo gaat dit!!!!

Ook wordt er elke maand om en bij, honderdtwintig euro kosten van jou uitkering of inkomen ingehouden. Veel mensen in de schulden, weten dit vaak niet eens!!!

Leefgeld wordt met enige regelmaat niet op tijd uitbetaald, zodat mensen niet te eten hebben. Hen verwijs ik dan naar de Kerk in de Hugo de Grootstraat ( interkerkelijk sociaal fonds), daar kunnen zij dan veertig euro krijgen!

Wat nog het meest frustrerend is, is dat wanneer je zelf al jou schulden op een rijtje hebt en je zou zelf naar de rechtbank stappen, dan zit je binnen een jaar in de sanering. Waarom kan dit niet bij de financiële winkel?

Zij verdienen over de ruggen van mensen in de narigheid en ik kan mij, na al deze jaren, niet onttrekken aan het idee dat het hierover gaat, uitzonderingen daargelaten!

Zelf hebben wij toenmalig wethouder van Groen Links, Saskia Bolte hierop aangesproken, zij wuifde dit weg als incidenten.

Je zal het incident maar zijn met vijf kinderen en niet te eten!

Gemeente Delft, wethouder, moet zich schamen. Hun toezicht schiet tekort en niet alleen vanaf 2014, al veel langer!
Namen bij mij bekend natuurlijk en helaas, voorbeelden genoeg

Jolanda Gaal

Hof van Delft heeft veel klachten over Avalex ‘Nieuwe Inzamelen’

Dinsdagavond 16 oktober druk bij inloop in de Wending over ‘studenten overlast’ en Avalex nieuwe inzamelen. Op de rug gezien wijkagent Willem Molenaar.

Er waren heel wat bewoners aanwezig bij de inloopavond van de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier.

Sinds december 2017 is Avalex in Hof van Delft begonnen met het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Gelijk regende het klachten (hier). En dat was gisteravond ook weer zo.

De gemeenteraad was al in maart 2018 door VVD wethouder Harpe kwartaalrapportages toegezegd. Sindsdien niks gezien.

Vorige week vroeg ik de nieuwe D66 wethouder Huijsmans wanneer we die kwartaal rapportages eindelijk eens kregen. Lees verder »

Documenten die het programma van eisen vormen voor de ruimtelijke visie Prinsenhof

Agathaplein 1940. poortje zag er heel anders uit. gebouw geheel links is in de jaren vijftig net als de ommuurde tuin gesloopt

De raadsleden hebben een groot aantal achterliggende documenten gekregen die samen het programma van eisen vormen. Hier een greep.

Eerder openbaar document vastgesteld door het college was uit april 2017 De inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft ‘een plan voor de toekomst’ 2017-2022

Een duidelijk puntsgewijs programma van eisen is er dus niet. De documenten laten veel open. Er waren drie beoordelingscriteria. Prijs, Offerte en Presentatie.

Een bestuurlijke miskleun van de eerste orde dat dit niet met de stad en de gemeenteraad gecommuniceerd is.

De uitslag krijg ik misschien later. Veel vaagheid dus.

Neem het aantal bezoekers. Er staat dat het museum nu structureel 100.000 bezoekers trekt. Om hier aan te kunnen blijven voldoen is renovatie en uitbreiding nodig.

Nergens lees ik iets over het streefgetal van 120.000 bezoekers.

Lees verder »

Coffeeshops moeten open blijven en de criminelen achter tralies

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Sommigen zeggen dat het tijd wordt dat de coffeeshops in Delft moeten sluiten wegens de schietincidenten.

Nee dus. Ik wijk niet voor geweld van afpersers. Ik heb geen slappe knieën. Ik sta volledig achter de huidige aanpak van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Straks ligt er een bom bij het Stadhuis. Gaat die dan ook dicht?

Natuurlijk zijn de bewoners geschrokken en bang voor herhaling. Maar er zijn meerdere arrestaties gedaan en het net rond de daders begint snel te sluiten. We moeten niet toegeven aan dit geweld.

De vier coffeeshops moeten juist zeer goed bewaakt worden. Anders krijgen we overal illegale straathandel. Zijn we nog verder van huis.   Lees verder »

Antwoorden wethouder Huijsmans over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Commissie vragen en antwoorden aan Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Lees verder »

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten