Kadernota

martin_stoelinga_oostpoort_aanlichten

De kadernota Delft is één van de beleidsinstrumenten van de raad.

Voordat wij aan de slag gaan met de werkzaamheden aangaande de begroting, stellen wij financiële kaders voor beleid en uitvoering.

Deze kaders hebben wij nodig, omdat wij verantwoording moeten afleggen aangaande beleid en financiële ontwikkelingen.

Met cijfertjes zullen wij u niet lastig vallen, deze kunt u op de website van de gemeente Delft en Onze website vinden.

Wel gaan wij even in op wat wij graag gedaan willen krijgen, met ons collectief inkomen. Ook zijn wij niet van over de balk gooien van gemeenschapsgeld, zoals in het verleden teveel gebeurd is.

Het blijkt iets beter te gaan met Delft, waardoor wij rond 2021 zelfs iets overhouden. Zou ook vreemd zijn als dit niet zo is, want de grote projecten liepen ten einde. Delft zou Delft niet zijn, als er alweer niet aan nieuwe projecten wordt begonnen Wij zouden daar graag iets terughoudender in zijn. Sparen en dan pas uitgeven is ons devies.

Ook nu de aandelen Eneco verkocht gaan worden, moeten wij ons niet direct rijk rekenen en beginnen met het geld over de balk te gooien!

Wij willen graag inzetten op onze inwoners met dit geld. Op een mooie grote sporthal bijvoorbeeld, nabij Ketkpolder, waar diverse clubs ondergebracht kunnen worden en waar het weer een feest kan zijn voor de Delftenaar om te sporten. Waar we weer sporters, jong, oud, met of zonder beperking, kunnen ontvangen en ook gastvrij kunnen zijn naar hen die de competitie met ons aangaan. Een mooi cadeau naar de Delftenaar toe, die jarenlang heeft moeten bezuinigen en deze bezuinigingen zwaar gevoeld hebben.

•De zorg blijft onze zorg, nog teveel mensen klagen dat de juiste zorg hen niet bereikt.

•De wachtlijst voor de GGZ is nog te lang

•De veiligheid voor ouderen is een terugkerende discussie. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor criminelen en wij willen kijken hoe wij hier op in kunnen zetten Kwetsbare ouderen hebben veelal, geen whatsapp waarschuwingssysteem

Een goede sociale cohesie is een must, zo ben je samen sterk

•De jeugdzorg, een terugkerend punt van grote zorg en.. kost ons handen vol geld.

Gelukkig krijgen wij extra middelen van het rijk

•Duurzaamheid hoort de norm te zijn

•Er wordt te weinig voor werkende jongeren gebouwd. Deze groep valt echt tussen de wal en het schip. Hiermee zeggen wij ook dat er erg veel ingezet wordt op woningen voor studenten.

Wij zijn absoluut niet tegen studenten in onze stad, zij zorgen ook voor economisch belang, echter, hele straten zijn verkamerd. De balans is zoek.

Wij willen de balans terug.

•Onafhankelijk Delft heeft zich ingezet voor betere verlichting op grote onoverzichtelijke kruispunten

•De livemuziek moet terug in de stad.

Het is gewoon een dooie boel geworden!

•Het Prinsenhof en de geplande grote verbouwing was ook ons een doorn in het oog en daarom drongen wij ook aan op aanpassing.

•Last but not least: de OZB al jaren een doorn in ons oog, dat wij de duurste gemeente van Nederland zijn..

Wij blijven zeggen dat dit omlaag moet.

Zo kunnen wij nog een poosje doorgaan..

Heb je interesse om de Kadernota bij ons door te nemen, bel ons dan op en wij spreken af.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga

Sportpresentaties

20190612_190857
Woensdagavond j.l. brachten wij een bezoek aan Full Speed.
Daar werd een avond georganiseerd voor sportverenigingen, sportievelingen en belangstellenden. Deze avond werd gebruikt om duidelijk te maken wat de knelpunten en nieuwe ideeën zijn om de huidige lokaties te verbeteren en zo de prestaties op spprtgebied, te optimaliseren.
Er kwamen ook plannen op tafel om zelfs geheel nieuwe sportcomplexen te bouwen. Vooral de huidige plek in Kerkpolder, waar diverse sportaccomodaties zijn, is echt aan vernieuwing toe. Wanneer zij zouden opschuiven richting Reinier de Graef/DenHoorn, zou er ook behoorlijk veel ruimte vrijkomen om woningen te kunnen bouwen.
Het was in ieder geval een uitvoerige presentatie, wij kwamen om 18.30 binnen en 23.15 ging het fluitsignaal
Ongelooflijk hoeveel vrijwilligers er in de sport meedoen Zonder hen zou dit gewoon allemaal niet mogelijk zijn.
We gaan het zien hoe de raad gaat besluiten.
Martin Stoelinga

Kruispunt

Tijdens het in de avond rijden over het grote kruispunt dat aan de Westlandseweg , Krakeelpolderweg en Papsouwselaan ligt, vond ik dat de verlichting ineens minimaal is. Ook zag ik al een paar maal, auto’s bijna op de verkeerde weghelft terecht komen.
Ik sprak er met een paar mensen over en hen was dit ook al opgevallen.
Dan, uit pure interesse ivm veiligheid, maar even een mail gestuurd naar de betreffende ambtenaar verkeer.
Na wat heen en weer gemail, bleek dus inderdaad dat dit kruispunt niet volgens de norm verlicht is..
Nu maar hopen, dat er geen ongeluk gebeurt en er snel meer licht komt.
Jolanda Gaal

20190606_222935

Oostpoort toegankelijk op open monumentendag

20190508_220009
Komende monumentendag in september 2019, gaat op verzoek van Onafhankelijk Delft, de Oostpoort open voor publiek.
Mensen kunnen dan een kijkje binnen nemen in het bijgebouw van de enige overgebleven toegangspoort van Delft.
Jolanda Gaal

Antwoord staatssecretaris Blokhuis over bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker

Staatssecretaris Paul Blokhuis ChristenUnie

Staatssecretaris Paul Blokhuis, ChristenUnie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

brief paul blokhuis bevolkingsonderzoek prostaatkanker

Links in boven vermelde brief:
RIVM Criteria voor verantwoorde screening 02-11-2018
Gezondheidsraad PSA test voor vroege opsporing van prostaatkanker
Gezondheidsraad WBO: onderzoek naar screening op prostaatkanker 27-11-2018

Martin Stoelinga

Achtergronddocument+PSA-test+voor+vroege+opsporing+van+prostaatkanker

WBO+Onderzoek+naar+screening+op+prostaatkanker

Taxibedrijf de Roo failliet

https://www.facebook.com/239711889396294/posts/2466206483413479/
Taxibedrijf de Roo, uit het Westland is failliet.
Inwoners van onze stad maakten gebruik van de Roo, als regiotaxi.
Ik ben nu wel benieuwd of mensen die afhankelijk zijn van de regiotaxi, nu in de knel komen.
Vandaar meteen bericht doorgestuurd aan de wethouder.
Mensen klagen over de regiotaxi zoals:
Wachttijden..niet op komen dagen..opgepropt met anderen zitten..
Dit moet toch echt beter kunnen?
De vragen zijn naar de wethouder.
Jolanda Gaal

Motie Beschermd wonen aangenomen

FB_IMG_1558383002425

De Vijverhof, onafhankelijk onderzoek

20190518_132124

https://www.ad.nl/delft/delftse-politiek-onthutst-over-misstanden-in-seniorencomplex-zo-ga-je-niet-met-br-ouderen-om~ac62a948/

Sranti Delft

Ik werd op straat staande gehouden ivm de culturele vereniging Sranti en hun wijkcentrum. De Surinaams Antilliaanse gemeenschap in Delft, huren een gebouw aan de Tanthofdreef, in Delft.
Er zou een dermate hoge huurschuld zijn ontstaan van rond de 70.000 euro, dat zij het pand moesten verlaten.
Dat is geen kattepis, als dit waar is!
Vraag mij dan direct af waarom er zolang is gewacht met ingrijpen en de schuld zo hoog mocht oplopen!
Naast dit, hoor ik ook dat de huur erg hoog is, onbetaalbaar eigenlijk.
Hoe dan ook, als dit waar is en Sranti moe(s)t pand verlaten, dan vind ik dit wel bijzonder zuur voor de mensen die daar hun eigen samenkomstcentrum hadden.
Zij zijn nu dan feitelijk hun verlengde woonkamer, hun samenkomstplek kwijt echter, moeten zij zich realiseren dat het bestuur hier dan verantwoordelijk voor is.
Wellicht kan Can I dream hen onderdak bieden, in het voormalige Delfia gebouw, aan de Kerkpolderweg.
Natuurlijk ga ik wethouder Karin Schreuderhof om informatie vragen.
Als dit echt waar is, dat de schuld zo hoog is, dan laat voormalig wethouder Raymond Deprez een behoorlijke pot narigheid na voor zijn nieuwe opvolger.
Er zijn inmiddels wel gegadigden, die zich in willen zetten om een nieuwe koers te varen. Wij moeten echter wel kritisch zijn omdat dit de stad inkomen kost, het gaat wel over gemeenschapsgeld.
Wordt vervolgd
Jolanda Gaal

Impressie Oostpoort aangelicht

20190509_133407

20190509_133355

Oostpoort aangelicht

20190508_220019

Oostpoort eindelijk aangelicht

20190508_220057
Na ruim tweeenhalf jaar, na de door ons ingediende motie, is het dan zover:
De Oostpoort is verlicht, Martin Stoelinga werd de eer voorbehouden om de knop in te drukken en toen… toen was er licht!
Dit mooie monument, deze toegang tot onze stad, staat eindelijk in de spotlights.
Nu willen wij ook graag dat dit monument ,op open monumentendag in september, wordt opengesteld voor publiek.
Verzoek is ingediend.
Jolanda Gaal

Jarig

de snor is weer terug
Vandaag is onze fractievoorzitter jarig!
Hartelijk gefeliciteerd Martin Stoelinga

Kerken in brand

20190312_204458

Het is stil in Nederland

Wat een rust voor Pasen, de eitjes werden verzameld en de inkopen gedaan.
Opeens was daar dat vreselijke bericht over de snelle enorme brand in dë Katholieke kathedraal van Parijs, de Notre Dame.
Er is al veel over gezegd en geschreven, maar:
Dat er vreugdedansjes gemaakt worden door andere geloofsgenoten op veel plekken in de wereld, die het blijkbaar als een godsgeschenk zagen, daar word ik toch wel onpasselijk van.

Gelukkig zijn er vele miljoenen opgehaald om deze kathedraal weer in ere te herstellen, veelal door rijke bedrijven en families, maar ook mensen die deze kathedraal een warm hart toedragen. Gelukkig!
Het gezeur over dat de schenkers genoeg poen hebben of dat dit geld beter naar armoede had kunnen gaan…dat soort …, daar word ik nou wel boos over.
Je hoort ze namelijk niet als het over de branden van vele kerken in Frankrijk gaat. De Notre Dame kerk is niet de eerste die in brand stond..vele kerken waren al eenzelfde lot, brand, beschoren door brandstichting. Het gaat maar door die aanslagen op kerken, door “geloofsgenoten” in Frankrijk en ook zo de vreugde hierover.
Al heb je niets met geloof, dan kun je misschien nog het respect voor deze monumenten van geloof op zien te brengen.

De Nederlandse media, besteedt maar weinig aandacht aan het ,inmiddels,inferno van kerken.
Vanuit Den Haag is er ook weinig toeschietelijkheid om onze kerken te beschermen tegen brandstichting.
Wel worden moskeeën bewaakt, dat dan weer wel!
Waarom is dit, waarom pikken wij dit?
In Leerdam heeft namelijk een brand gewoed in een kerk in aanbouw en nog twee pogingen bij twee andere kerken aldaar. Al eerder zijn er bij ons ook kerken afgebrand, je hoort er nooit meer iets over.

Maar goed als je dan goed en wel aan je Paasbrunch (niet halal) zit, dan worden de wereld en ik, opgeschrikt door de laffe daden van geestezieken, die op onschuldige biddende inwoners van SriLanka 9 aanslagen plegen.
Hoe laf kun je zijn, hoe gevaarlijk diep zit de haat geworteld om Christenen op deze afschuwelijke wijze uit te willen moorden!
Maar..de Nederlandse media is erg stil en terughoudend. De NOS (Aletta André) heeft het zelfs over dat boeddhisten erachter kunnen zitten, ik werd er gewoon misselijk van. Voor mij voortaan totaal ongeloofwaardig!
Alles krijgt de schuld, als de Islam maar niet genoemd wordt en maar dansen en vreugdesnoepjes uitdelen…

Toen er in Australië, de aanslag in Christchurch gepleegd was, ontploftte de media over de hele wereld en ook hier!
De hele mikmak werd uit de kast getrokken, vlaggen, lichtschijnsels etc
De hoofddoekjes werden uit de kast getrokken om steun te betuigen..alles en alles om de boel maar te pamperen
Waar blijven nu de kruizen en symbolen om dit ook voor de slachtoffers van Srilanka te doen. Drie dode Nederlanders zijn er te betreuren…
Nog is het hier stil en wordt overgegaan tot de orde van de dag.
Assher stuurde een tweetje met: verschrikkelijk, zo ook Klavertje..echter, toen de moorden werden gepleegd in Christchurch op moslims, stuurden zij heel andere tweets
Wat walgelijk.
Christenen zijn de meest vervolgde groep gelovigen ter wereld!!!
Wat doet Nederland nu:
Stuurt Yezidi’s terug de regio in, omdat het er weer veilig is..
Ik zou zeggen, stuur de vluchtelingen die hier zitten, dan ook maar weer terug als het er zo veilig is!
De sharia is overal!
Blijf van onze kerken af!
Op naar Pinksteren
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

CBR en hoeveel gedupeerden in Delft?

Wat een puinhoop bij het CBR
Hoeveel Delftenaren kampen met deze problemen, dit zou ik graag willen weten?
Mensen komen enorm in de problemen omdat hun rijbewijs is verlopen (werk), maar ook extra bijkomende kosten worden hen niet bespaard.
Wij hopen dat Delftenaren zich melden, die in de problemen zijn gekomen, zodat wij kunnen kijken wat wij voor hen kunnen betekenen.
Het ICT gebeuren aldaar heeft hier direct mee te maken!

https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10375478/cbr-verzweeg-peperduur-it-debacle