Vraag over deurwaarders RBG enz.

Geachte mevrouw Gaal,

U stelde vragen over deurwaarders en de regionale belastinggroep.

 

“In het programma Zembla, viel te zien dat de regionale belastinggroep gebruik maakt van deurwaarders die zich niet houden aan de beslagvrije voet. Omdat wij ons zeer intensief bezig houden met het schuld hulpverlenings vraagstuk, vinden wij het belangrijk te weten of onze gemeente Delft ook van deze deurwaarders gebruik maakt. Deze deurwaarders kijken maximaal twee maal per maand op de rekening van mensen(toestemming bank) om te kijken of er geld af te halen valt. Zoja, dan doen zij dit. Zij gaan zelfs zo ver dat er geld van rekeningen gehaald wordt omdat de rekeninghouder rood mag staan. Wij vinden dat wanneer een gezin/ persoon aan het bestaansminimuum zit en we het gezin/persoon goed en wel jn het schuldhulp traject hebben, het dan toch niet de bedoeling kan zijn dat deurwaarders dan alsnog zo geld van de rekening van mensen kunnen pakken. Het gevolg hiervan kan namelijk zijn dat de huurpenningen dan niet betaald kunnen worden waardoor het gezin of persoon alsnog op straat komt te staan. Dit al het werk voorafgaande ten spijt. De gemeente heeft namelijk ook zorgplicht!”

Hieronder het antwoord:
Continue reading

Graaien bij mensen die al niets hebben!

Die verschrikkelijke vreselijke RGB deurwaarder Dreverhaven is weer terug in het land! Anno 2013 is hij er weer, trapt de mensen na,hup zo de straat op. Want daar komt het in feite wel op neer…
Nou zijn wij benieuwd wat de ene Delftse dienst (Schuldhulpverlening) er nou van vind dat de andere Delftse dienst (Belastingen Incasso/Invordering) inmiddels via de Regionale Belastingdienst (RGB) het middel “Overheidsinvordering” (= stiekum je bankrekening plunderen, je eetgeld ook inpikken) ook tegen kansloze gezinnen aan het inzetten is. Er wordt in het geheel geen onderscheid meer gemaakt tussen gezinnen/mensen die “niet willen” en gezinnen/mensen die echt “niet kunnen” betalen… Dus ook bij volkomen uit de hand lopende situaties, zonder enig mededogen, wordt er als een olifant in de porseleinenkast geincasseert.
Die “overheidsinvordering” is in menig geval volkomen zinloos gedoe, waar vervolgens alleen maar meer schade en ellende van komt! In feite wordt het paard achter de wagen gespannen, hier haal je in een aantal gevallen realistisch schuldhulpbeleid grof mee onderuit. Wat is er nou op tegen om een en ander enigzins te coordineren, dit is toch volkomen zinloos? Continue reading

Het Legermuseum, bron voor goede ideeën.

Natuurlijk zouden wij Onafhankelijk delft niet zijn, als wij ook de musea een warm hart toedragen en wij mee willen denken over de nieuwe invulling van het prachtige monument; Het Legermuseum. Het idee dat deze week geopperd is in de krant Delft op Zondag, lijkt ons een heel goed idee. Het past precies in ons plaatje om de musea voor delft te behouden en eventueel aan te vullen met “nieuwe” ideeen. Nusantara zou daar dan eventueel ook gehuisvest kunnen worden. Het zou wat ons betreft een soort van verzameling van musea kunnen worden. Een museumplein!! Een museumplein met interactief gedeelte voor voor iedereen! We zouden tal van kleine musea kunnen benaderen om mee te denken en te werken aan dit initiatief. Wij denken hierbij aan: De Koninklijke Porcelijne Fles, Prinsenhof museum (ivm oude authentieke spullen) en de replica van de Delluf in Delfshaven, die helaas nog niet is afgebouwd. Maar zou een super attractie kunnen zijn. Natuurlijk kan er samen gewerkt worden met Batavia Bataforum, Vermeercentrum Delft en een goede horeca uitbater in de stijl van de VOC, zou alleen maar tot meer allure van onze stad dienen…enz enz… Wij denken dat er op zoiets als een Museumplein, waar meerdere musea en daardoor tentoonstellingen onder en bij elkaar gebracht zijn, veel mensen naar onze mooie stad zal trekken. Onafhankelijk Delft beschikt over de gegevens van diverse belangstellenden die hieraan mee willen werken. Een uitgebreid financieel plaatje, ligt klaar. Dus kom op, aan de slag om dit prachtige stukje Delft een mooie langdurige invulling te geven.

Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

Het “gezellige” uitzicht bewoners van de Sasboutstraat

Wanneer de bewoners aan de Sasboutstraat op hun bank zitten, hebben zij een afschuwelijk uitzicht:  ” warning kankergevaarlijk” staat er op de deur van het stroomhuisje in graffitti letters.

Zij hebben de gemeente gebeld of deze aanstootgevende tekst verwijderd kan worden.

De gemeente Delft gaf als antwoord dat alleen wanneer er sprake is van racistische leuzen, zij dit weghalen.

Nou daar kunnen zij het dan mee doen…

Jolanda Gaal

Grote Olievlek bij Koepoortbrug

Momenteel drijft er een zeer grote olievlek bij de Koepoortbrug.

Welke onverlaat heeft deze vlek veroorzaakt? Heeft een schipper zijn tankje gespoeld in de Schie?

Gaat de gemeente Delft hiervan aangifte doen?

Arme watervogels!

Gaan we maar schriftelijke vragen stellen 🙁

Jolanda Gaal

 

Willem

DEN HAAG-PRINSJESDAG-BALKONSCENEGaat het er toch van komen dat de majesteit haar kroon in de wilgen hangt. Na 33 jaar heeft Beatrix er genoeg van een geeft ze binnenkort het stokje, in dit geval een ruim met edelstenen bezette scepter over aan haar oudste zoon. Worden we dus eindelijk, na ruim 120 jaar een koninkrijk in de letterlijke zin van het woord. Koning Willem, het zal ongetwijfeld even wennen zijn. Ik ben overigens blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Het zal je toch gebeuren dat je de bijna failliete inboedel van je moeder moet overnemen en dan ook nog met het gezicht Sjakie die een dag in de chocoladefabriek mag rondstruinen. Continue reading

Geen Vlaggen voor jarige Koningin in Delft

Op weg naar de stad zag ik tot mijn verbazing, dat er geen vlaggen op de kerktorens wapperden voor onze jarige Koningin.

Wat een gemis op deze 75ste verjaardag van onze majesteit.

Het geeft zo’ n feestelijke dag altijd nog een extra tintje.

Jolanda Gaal

 

Hoera lang leve de Koningin

Wij feliciteren de majesteit met haar 75 ste verjaardag en wensen haar een fijne dag.

De fractie en steunfractie van Onafhankelijk Delft

Uilskuikens

Het is ze dan toch uiteindelijk gelukt. Met vereende krachten zijn de gemeente Delft, deurwaarder Overdevest , Woonbronpief Peter Hemmen, de eikels van jeugdzorg, de kromdenkende rechtspreker in Den Haag en de kinderbescherming erin geslaagd het gezin Keuvelaar volledig en desastreus te ontwrichten. Op de koudste dag van het jaar werden twee kinderen uit huis gehaald en in pleeggezinnen geplaatst, vluchtte moeder met een baby van drie maanden naar opa en oma en moest pa maar zien waar hij bleef. Een geweldige prestatie in een rechtstaat waarin magistraten en hoogwaardigheidsbekleders zich scheel snaaien. Waar tonnen, wat heet miljoenen aan overheidsgeld naar de ratsmodee worden geholpen of in de verkeerde zakken worden geschoven, daar slagen hulpverleners erin een gezin in nood helemaal met de grond gelijk te maken. Continue reading

Leo Quack Nachtburgemeester, gefeliciteerd

Leo Quack is gisteravond gekozen als nieuwe nachtburgemeester.

Leo Quack is gisteravond gekozen als nieuwe nachtburgemeester.

Leo van harte, namens Onafhankelijk Delft. Graag komen we van de week even naar de Sjees om een bakkie te doen en eens even te luisteren hoe je het burgemeesterschap gaat invullen.

Jos, Martin en Jolanda

Continue reading

Weer auto in de brand van gezin Meier

De Politie Delft doet niets voor de familie Meijer uit het Tanthof. Het houdt maar niet op en de politie doet niets, sterker zij werkt tegen!

Al maanden wordt het gezin Meijer in het Tanthof geteisterd door brandstichting maar ook gestalkt. Elke dag weer gaat de telefoon en wordt er niets gezegd. Om gek van te worden.

Al vier maal is de auto van het gezin in de brand gestoken. ook de schuur van hun zoon is in de band gestoken. Het gezin is momenteel ten einde raad. Zij hebben net een nieuwe auto en hup de brand is er weer in gestoken. Ook weten zij wie dit doet!!! De dader staat op camera notabene.

Zij hebben al zo vaak aan de bel getrokken bij de politie, de burgemeester. Maar zij krijgen nul op request. Continue reading

KONINGIN TREEDT AF EEN KONING TREEDT AAN

Zojuist hebben we vernomen dat onze Koningin aftreedt.

Wij danken haar voor haar inzet voor volk en vaderland en we hopen dat we een Koning mogen verwelkomen die net zo betrokken is bij de mensen als onze Koningin was.

Jolanda Gaal

Alleen maar extra narigheid

Bedankt: belastingdienst, gemeente Delft, deurwaarder overdevest, woonbron, jeugdzorg, meneer de rechter in Den Haag, de kinder bescherming, met het door jullie beoogde resultaat:
Op de koudste dag van het jaar : het gezin Keuvelaar staat op straat, de kinderen zijn uit huis gehaald en naar twee verschillende adressen gebracht en de jongste van drie maanden jong, gevlucht met moeder naar oma en opa. Knap hoor om met zijn allen een gezin naar de knoppen te helpen! Dit in tegenstelling wat wij in de raad vaak horen en waar wij over praten…de steun aan hulp behoevende gezinnen. Nu hebben we al tienduizenden euro’s aan dit soort gezinnen besteed en wat levert het nou eigenlijk op? Niets mensen…helemaal niets. De instellingen incasseren vermogens en worden alleen maar rijker van de ellende van anderen. Hele vrachten vol hulptroepen zeggen bezig te zijn met gezinnen in de moeilijkheden…resultaat, in dit geval, nog meer schuld!!! Uitzettingskosten, deurwaarderskosten, gerechtelijke kosten advocaatkosten, gemeentelijke kosten..enz enz. En dan nog maar te zwijgen over de trauma’s die dit gezin oplopen! De radeloosheid van deze mensen…ook de politiek keuvelt rustig verder…. Continue reading

PARKEERBEHEER INKRIMPEN

In den lande is het al heel gewoon. Daar bezuinigen diverse gemeenten op parkeerbeheer.

Dat zouden we in Delft zeker ook moeten doen want parkeerbeheer kost een smak geld.

Wie durft er met ons mee te knagen aan dit beleid, om zodoende onze zuur verdiende belastingcenten beter te besteden?

Jolanda Gaal

BWD ZET MENSEN, MET AANZEG TERMIJN VAN TWEE WEKEN, OP STRAAT

Mensen die al jaren werkzaam waren voor de BWD zijn zonder vooraf overleg, zonder pardon de wacht aan gezegd. Twee weken voor de eerste februari werd hen mede gedeeld dat ze per de eerste februari niet meer op het werk hoefden te komen. Zo kun en mag je toch niet met mensen omgaan. Wat ik ook heb vernomen is dat het bestuur van de BWD het volledig af laat weten als het om een gesprek met de des betreffenden gaat.

Buurthuizen terug aan de buurt..maar dat wil ook zeggen de dure BWD’ers in laten leveren of wegbezuinigen.

Zo zijn “onze” manieren. Altijd hetzelfde liedje!!!

Jolanda Gaal