Hoerahhhh

Hoe fijn is het dat de praktijkschool niet doorgaat op de Bras…
We hebben er veel tijd in gestopt tijdens vergaderingen en in het buurthuis.

Soms ziet B&W ook in dat bepaalde ideeën of besluiten,zeker wanneer er geen beginspraak is geweest, geen doorgang moeten vinden.
Fijn hoor bewoners van Brasserskade en omgeving.

Gemeenteraad gaat feitenonderzoek bespreken

Het feitenonderzoek over de rol  van de burgemeester in de Gondelaffaire dat maandag 19 november openbaar is gemaakt, wordt op donderdag 29 november 2012 door de gemeenteraad van Delft besproken.

De raad kan dan een politiek oordeel uitspreken over de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek is ingesteld door Commissaris van de Koningin (CdK) Jan Franssen op verzoek van burgemeester Verkerk. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag ‘of de burgemeester in relatie tot de Gondelaffaire heeft gehandeld in strijd met de geldende wetgeving, gedragscodes en algemene regels van behoorlijk bestuur’.

Maandagavond presenteerde de CdK de resultaten van het onderzoek aan de Delftse fracties. Na afloop besloten de fractievoorzitters om het rapport op 29 november te bespreken  met het college van B&W.

Het onderzoek werd de afgelopen maanden uitgevoerd door bureau Berenschot en begeleid door een externe begeleidingscommissie. In juni onderschreven alle fracties in een gesprek met de CdK de opzet van het onderzoek.

College Delft koos partij voor wethouder

-artikel_plaatje=2799Het college onder leiding van burgemeester Verkerk heeft geblunderd in de gondelaffaire. Het koos partij voor de onder vuur liggende werhouder Baljé.

Het college van Delft en met name burgemeester Bas Verkerk hebben fikse steken laten vallen in de zogeheten ‘gondelaffaire’.

Door de onder vuur liggende VVD-wethouder Christiaan Baljé financieel bij te staan in zijn civielrechtelijke zaak tegen ‘klokkenluider’ raadslid Martin Stoelinga, koos het college partij voor de wethouder. De belangen van het raadslid zijn niet of onvoldoende meegewogen. Continue reading

Jeetje, nu pikt de PvdA het ineens wel op!

1234Al enige tijd zijn wij, bewoners Kristalweg eo, bezig om resultaat te boeken aangaande de veiligheid rond en vooral op de Kristalweg te Delft. Talloze vruchteloze pogingen om het gemeenteapparaat in werking te krijgen met die uitkomst om de Kristalweg veiliger te maken…bleken geen impact te hebben.

Omdat ik zelf op de Kristalweg kwam te wonen, spraken de bewoners mij aan. Ik kan hun frustratie goed begrijpen. Zij zijn al jaren bezig om de situatie aldaar verbeterd te krijgen.
Vele brieven, bijeenkomsten enz enz hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit tot grote frustratie van de bewoners en de veiligheid van hun spelende kinderen en waardevermindering van hun huis. Continue reading

Schriftelijke vragen aangaande veiligheid stadsbus op gas

vuurVragen aan het college over aansprakelijkheid van de gemeente Delft en veiligheid ingevolge artikel 39 van het reglement van Orde van de Gemeenteraad.

Geacht college,
Recent was de veiligheid van de inwoners van Delft en verkeersdeelnemers in Delft in het geding. De aansprakelijkheid van de gemeente is hierbij ook een punt van zorg.

We hebben kunnen zien dat bussen die op gas rijden, niet die veiligheid bieden wanneer er een incident plaats vind als zou moeten. De vlam die bij brand uit de bus komt zou omhoog moeten slaan en niet zijwaarts. Daar dit enorm gevaar op kan leveren voor onze bewoners en woonomgeving achten wij het nodig dat de B&W zich danig op de hoogte stellen van de veiligheid.
Stel dat een dergelijk incident in de nauwe binnenstad had plaats gevonden? Wij zien graag dat er een officieel rapport van TNO, misschien in samenwerking met de TUDelft, aangaande deze veiligheid wordt overlegd en voor iedereen in te zien.

  1. Is de gemeente geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door busmaatschappijen? Zo ja, heeft de gemeente hiervoor een verzekering die de aansprakelijkheid financieel “dekt”? Zo nee, binnen welke begrotingspost valt de aansprakelijkheid?
  2. Is de gemeente bereidt om TNO of/en TUD om een veiligheidsrapport te vragen aangaande de veiligheid van deze bussen op gas?
  3. Voldoet de veiligheid van de bussen op gas aan de Arbo-regels; er wordt met mensen gewerkt tenslotte. Zo ja, wat zegt de Arbo regeling ,vernieuwd sinds 1 april 2012, hierover? Zo nee, waarom wordt deze overtreding van de regels blijkbaar een paar jaar gedoogd?
  4. Heeft de gemeente de blijkbaar onevenwichtige constructie van deze bussen op gas tijdens de opbouw gecontroleerd dan wel laten controleren? Zo ja, hoe kon het dan gebeuren dat deze bus dan een vlam uitstoot zijwaarts maakte en niet richting dak zoals zou moeten en dit een enorm gevaar voor woonomgeving en mensen op kan leveren. Zo nee, waarom niet?
  5. Zou de gemeente aansprakelijk zijn geweest voor letsel/schade bij het vlamvatten van mensen en materiële zaken van genoemde bussen op gas. Zo ja, op grond van welke overwegingen. Zo nee, op grond van welke overwegingen?
  6. Is er op de site van de gemeente gemakkelijk te vinden en duidelijk aangegeven hoe men eventuele schadeclaims bij de gemeente moet indienen? Zo ja, staat daar ook aangegeven via welke stappen en termijnen een claim wordt afgehandeld? Zo nee, is de gemeente van plan op korte termijn zo’n plaats aan te brengen op haar site?
  7. Is het ook telefonisch mogelijk informatie over schadeclaims en schade afwikkeling te krijgen? Zo ja, via het algemene nummer of een ander? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft

Als pesten tot zelfdoding leidt, mogen wij niet lijdzaam toezien!!

tim_RVanmorgen werd ik weer eens ruw met beide benen op aarde gezet. Op twitter kon ik lezen dat een jong mens, door pesterijen, zichzelf het leven had benomen.
Ook kon je de foto zien van een lieve goedlachse jongere. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er mensen zijn in een zogenaamd geciviliseerd land, die iemand net zo lang treiteren, zieken en voor van alles uit maken, zodat diegene geen andere uitweg ziet dan het leven zelf te beeindigen.

Ik ben er stuk van…omdat het niet de eerste keer is en ook omdat ik weet dat het niet de laatste keer zal zijn. Laten wij zorgen dat we in ieder geval in onze gemeente Delft van deze ellende verschoond zullen blijven.

Ik heb daarom een petitie geopend op petities : meldpunt stop met pesten.
De petitie zal binnen een paar dagen op internet zichtbaar zijn en ik hoop dat we hem allemaal zullen ondertekenen EN ons er ook allemaal aan zullen houden.
Daarna zal ik deze petitie aan B&W aanbieden met de zorgvraag: hier geld voor uit te trekken om op scholen en werk vloeren, meer aandacht voor te hebben en te houden…
Onze gemeente Delft moet een “pestvrije” gemeente worden.
Goed voorbeeld doet goed volgen….

Rust zacht lieve jongen

Een heel verdrietige moeder,
Jolanda Gaal

GEVAARLIJKE BUSSEN OP GAS DOOR DELFT


Tot mijn grote schik zie ik net op het journaal dat vervoersbussen op gas, helemaal zo veilig niet zijn.
Op tv is te zien hoe een bus op gas in de brand vliegt en een zijwaartse gasvlam uitstoot.

TNO zegt dat al dit soort bussen direct aan de ketting moeten…dus ook geen busvervoer meer op gas in onze stad.
Per direct!

Operatie lekkende gondel…..

07-Gondeltocht2004 (1)

In Delft zitten we nu al jaren met De “Gondelaffaire”.
In de diverse media konden we zien hoever lekken kan gaan…en jarenlang gaat dit dan door zonder dat er iets aan wordt gedaan.
VVD’ers voorop… maar we hebben nog meer politici van andere partijen hoor…die doen het misschien wat subtieler… maar het komt op hetzelfde neer.

Het woord corruptie wordt ineens erg veel gebruikt en straffeloos zo blijkt.
Als De “Gondelaffaire” zich nu had afgespeeld…dan denk ik dat al die rechtszaken er niet aan te pas hadden hoeven komen!
Het rapport Berenschot loopt ook ietwat uit…logisch want reken maar dat er op de vingers wordt gekeken aangaande dit rapport en de integriteit van burgemeester Bas Verkerk.

Bas Verkerk die zelf heeft verzocht om een integriteitsonderzoek.
Wie betaald dit onderzoek eigenlijk?
Bas Verkerk heeft er zelf om gevraagd….
Dan moet hij het ook maar zelf betalen.
Moeten we dan maar schriftelijke vragen over stellen…

Zie Powned

Overal uitvreters genoeg, zo blijkt…..

221Dat het in Nederland blijkbaar eerder gebruik dan uitzondering is dat de gevestigde orde zich bepaalde prioriteiten veroorloofd, dat kunnen we de laatste tijd met de regelmaat van de klok ondervinden…
Waar mensen met een minimum de kas mogen vullen, nee sterker, gewoon met gezin en al op straat worden gedonderd, daar worden de dames en heren bestuurders de hand boven het hoofd gehouden.

Er is nog niets veranderd sinds het boekje van GEORGE ORWELL; Animal Farm.
En animals zijn het !

Continue reading

De onvrede van bezorgde Delfenaren

Wij willen toch weten wat de Delfenaren en Delftenaren er van vinden. Geen prijs bekend, maar toch een schatting van 123 miljoen euro.

Wat heeft u liever?

– een nieuwe dakkapel OF een gloednieuw paleis voor ambtenaren en bestuurders

– een fijne vakantie OF een gloednieuw paleis voor ambtenaren en bestuurders

– dubbel glas in uw flat OF een gloednieuw paleis voor ambtenaren en bestuurders

– een paar nieuwe fietsen OF een gloednieuw paleis voor ambtenaren en bestuurders

Wilt u uw geld besteden aan iets van UW keuze, OF geeft u uw geld liever aan anderen die het dan besteden aan zaken die zij belangrijker vinden, zoals een gloednieuw paleis voor ambtenaren en bestuurders.

Burgemeesters, wethouders, de bestuurlijke elite en de gemeenteraad van Delft willen absoluut – op kosten van belastingbetalers – zichzelf trakteren op een peperduur, superdeluxe stadskantoor op het allerduurste plekje van Delft. En zij willen NIET dat de bevolking van Delft zich middels een referendum uitspreekt over de nut, noodzaak en wenselijkheid van een nieuw stadskantoor.

Laat uw mening tóch horen.

Ga naar petities en teken de petitie tégen de bouw van het nieuwe stadskantoor
OF
teken de petitie vóór het nieuwe stadskantoor.

Vele rechters hebben meegeholpen om de corruptie gerechtvaardigd te vinden

Mij vliegt, zeker de laatste weken, de vraag naar de keel: Hoe corrupt is de mensheid? Zeker nadat Lance Armstrong uit de kast gejaagd is door USADA en UCI, laat die vraag mij niet meer los.

Bolwerken van betrouwbaarheid wankelen op hun grondvesten, immers, wie had ooit kunnen denken dat het mogelijk was een aantal bloedfanatieke dopingjagers om de tuin te leiden? En dat niet één keer, maar jaren achter elkaar. Een stapje dichterbij: kijk eens wat er in ons land de laatste tijd wordt onthuld.

Nee, ik ga het dit keer niet hebben over Bas Verkerk en Christiaan Baljé. Daarover velt bureau Berenschot binnenkort een oordeel. Maar kijk eens naar meneer van Rey, wethouder in Roermond en lid van de Eerste Kamer namens de VVD nota bene. Een man van hoog aanzien, die het verstaat om vertrouwelijkheid te schenden om op die manier zijn politieke vriendje aan een lucratief baantje te helpen. Mevrouw Verver van diezelfde partij, die probeert een aannemer een giga-bedrag door de neus te boren en die vervolgens de in haar ogen lastige, maar uiterst bekwame timmerman, alle klussen door de neus boort die ze hem door de neus kan boren. Meneer Hooijmaijers die zich de nodige munten ongeoorloofd in de steekzakken laat glijden. Continue reading

Martin Stoelinga is Mister Delft

delft_intobusiness_2012okt_martinstoelinga
In het zakenblad Delft Into Business geeft Martin Stoelinga het ondernemerschap in de binnenstad het cijfer 6.
Lees meer op:Delft Into Business

Hulpverlening in Delft is om te huilen

8383Wanneer je in Delft in de moeilijkheden komt, ben je bij voorbaat het haasje!
Als is je situatie nog zo ernstig, je krijgt alleen verwijten naar je hoofd geslingerd.
Zo ook met het Delftse gezin Keuvelaar. Het gezin bestaat uit vader, moeder en drie kleine kinderen in de leeftijd van 3, 6 en 7 en een baby op komst (die is inmiddels 3 dagen oud). Het gezin heeft al enige tijd problemen en heeft een uitkering van de sociale dienst.

Naar aanleiding van het niet op twee afspraken verschijnen, heeft de sociale dienst de uitkering van het gezin met drie kinderen gestopt, met alle gevolgen van dien! De vader die een boete had gekregen via justitie en die deze afbetaalde, werd gegijzeld omdat hij de afspraak met justitie niet meer na kon komen vanwege het stopzetten van de uitkering. Vader zat dus vast, de moeder zat zonder inkomen met 3 kleine kinderen en een vierde kind op komst.

Doordat de uitkering stopgezet was, kon het gezin, de vrouw, ook de huur niet meer betalen en het gas water en licht ook niet. Dit leidde uiteindelijk tot een aankomende uithuiszetting door Woonbron. Zij hadden al vaker problemen met het gezin gehad inzake de reinheid van het huis van het gezin.
Ik zou dan denken dat het gezin extra ondersteuning had moeten krijgen. Het gezin heeft daar ook een eigen mening over en de buren laten weten dat Woonbron juist bij hen aan de deur is geweest om te vragen of zij klachten hadden. De omgekeerde wereld lijkt mij! De buren hadden geen klachten.

Omdat jeugdzorg inmiddels ook in de picture was, besloot deze van de een op de andere dag, nog voordat het gezin uberhaupt op straat stond, de kinderen uit huis te plaatsen. Dit was onverteerbaar voor de hoogzwangere moeder, die met een gebroken hart achterbleef en zich rustig moest zien te houden ivm het ongeboren kind. 🙁 . Als antwoord op de vraag over de uithuisplaatsing werd er door jeugdzorg gezegd dat zij het voor de kinderen niet wenselijk vonden dat
de media was opgezocht. Zij vonden dit schadelijk voor hen!!! Wat moesten deze ouders dan nog doen om hulp te krijgen???

Het gezin wist echter wel Onafhankelijk Delft te vinden, dat was wel bijdehand volgens Woonbron, dus konden ze ook wel voor 4000 euro zorgen werd er ook door woonbron medegedeeld.
Ook Martin Stoelinga was ten einde raad. De gemeente Delft zegde te willen helpen, maar er gebeurde weinig op financieel gebied en daar ging het om, GELD!
Inmiddels kwam ik terug van een werkvakantie met 22 mensen met een beperking en ik wist niet wat ik hoorde. Ben er dan ook meteen ingedoken en heb ook alle instanties afgebeld en om hulp gevraagd.

Natuurlijk benaderde ik ook de betreffende wethouder, die bleek echter in Zagreb te zitten en daarom vuurde ik mijn pijlen af op wethouder Brandligt. Deze heb ik persoonlijk tijdens de schorsing van de raadsvergadering aangesproken, hij werd echter in ons gesprek weggeroepen en liep zonder iets te tegen mij te zeggen weg.
Wat een respectloze daad!
Op het moment dat de raadsvergadering afgelopen was, heb ik hem nogmaals verzocht even met mij over het gezin Keuvelaar te praten.
Hij vertelde mij dat ze er mee bezig waren…………..

Maar de datum van uitzetting vorderde en er was gelukkig door tussenkomen van de advocaat van het gezin, Mr Schenkeveld, een uitstel voor elkaar gekregen.
Maar de dreiging bleef…donderdag 4 oktober, hoe is het mogelijk: op dierendag.
Een dag waar het dier extra wordt verwend en waar je als mens in deze tijd gewoon mag doodvallen….

Dagen ervoor ben ik bezig geweest met bellen, mee naar de rechtbank om de kinderen terug te krijgen alwaar de rechter mededeelde dat de kinderen direct terug mochten wanneer de uithuiszetting niet door zou gaan. Dit met een looptijd van drie weken.
Wanneer het gezin wel uit huis gezet zou worden, zouden zij ook hun pasgeborene kwijtraken omdat er geen stabiele leefomgeving zou zijn.
Alles alles heb ik gebeld, Martin die momenteel in Tjechie verblijft, wilde een garantie voor het geld afgeven zodat hij het anders wel wilde betalen wanneer hij terug was. Dit, omdat de instanties met financiële hulp achterbleven. Woonbron accepteerde dit niet!!!

Dus kom ook niet met praatjes over ‘kiezers kopen’ aan want ik spring dan uit mijn vel echt. Hoe kunnen we in een land als Nederland een gezin in dergelijke moeilijkheden aan hun lot overlaten!!!
Daar waar de gemeente Delft starters 35.000 euro wil betalen om een woning te kunnen laten kopen omdat ze deze aan de straatstenen niet kwijtraken, daar laten zij een gezin gewoon barsten!!!
Wat nou verzorgingsstaat???

We hebben in Delft een burgemeester die totaal op niets heeft gereageerd..niets!
Ik heb er geen woorden voor VVD!
Groen Links, wat hebben jullie voor een wethouder geleverd die niet gewoon de menselijke maat in zijn vaandel heeft?
De Prez, de verantwoordelijke wethouder, niet aanwezig, neem ik hem niet kwalijk maar en op het laatste moment terug uit Zagreb ook geen reactie!
Ik heb contact gehad met een bestuursambtenaar..die meedeelde ermee bezig te zijn, maar ik geloof niemand meer niemand. Wat een kletspraatjes, pappen en nathouden!

Ik heb een mail rondgestuurd aan diverse raadsleden en commissieleden, de burgemeester, met het verzoek een financiële bijdrage voor dit gezin.
Ik heb drie mails teruggekregen, te weten Lieke van Rossum SP, Christine Bel D66 en Ieneke van Geenen….allemaal vrouwen…toeval?
In een van deze mails kreeg ik te horen dat zij contact op konden nemen met de stichting urgente noden… waarom is daar niet eerder mee gekomen?
Die stichting zit notabene bij het Werkplein!!!
Op de commissievergadering wil ik dit hele gebeuren geagendeerd zien en bespreken…
Wat een schandalige gemeente hebben wij en wat een schandalige bestuurders.
De sociale dienst….graag snel een naamsverandering.

Wordt vervolgd,
Jolanda Gaal

Wethouder zijn is echt een vak

9292Wethouder zijn is echt een vak en heeft niets te maken met gekapte baardjes en nette pakjes.
Overal waar wethouder De Prez opduikt gaat het blijkbaar fout. Avalex, GGD en Harnaschpolder en wat volgt straks nog meer (? Spoorzone ?).
Een lachertje tot nog toe is de starters lening, er is dit jaar al welgeteld 1 starterslening verstrekt in Delft. Nou dat stimuleert flink zullen we dan maar denken.

Daarom hebben onze o zo creatieve Delftse ambtenaren onder leiding van de gulle PvdA Wethouder De Prez (1300 euro per dag bij inhuur Avalex?) alweer wat nieuws verzonnen. Een amendement op de startersregeling.
Tenslotte moet en zal die Harnaschpolder aan de man gebracht moeten worden. Onafhankelijk Delft is het niet mee eens met de nu voorgestelde aanpassing. Continue reading

SCHANDALIG GEDRAG VAN B&W DELFT

Van de gemeente Delft moet je het niet hebben wanneer je in de moeilijkheden zit.
Die laten je, zie onder, blijkbaar gewoon barsten!

Ik heb meerdere malen contact gehad met de bestuursassistent van de wethouder en zelfs een brandbrief gestuurd naar diverse raadsleden en de burgemeester…..
Zij hebben mij in de waan gelaten, lees met een kluitje in het riet, dat zij zich met de zaak bezig hielden.
Ik heb toestemming van de betreffende familie om dit te publiceren.
Zie het relaas hieronder:
Jolanda Gaal

Van: Advocaat Schenkhuizen
Verzonden: donderdag 4 oktober 2012 0:40
Aan: ‘rogier@omroepwest.nl’
Onderwerp: uitzetting familie Keuvelaar

Beste Rogier,
U vroeg mij naar mijn reactie op de uitzetting van de familie Keuvelaar door Woonbron.
Over de handelwijze en houding van Woonbron in dezen kan ik kort en duidelijk zijn: die is ronduit schandalig en asociaal. Het gaat per slot van rekening om een gezin met drie jongminderjarige kinderen en moeder is twee dagen geleden (!!) bevallen van een 4e kind. En dat gezin wordt dan op straat gezet. Dat dit gebeurd in ons land, waar de politiek zijn mond vol heeft over de noodzaak van goede zorg voor elke Nederlander, is volstrekt onacceptabel.

Overigens heb ik ook kritiek op de gemeente Delft: dat die in twee weken tijd niet in staat is gebleken de zaak voor de familie Keuvelaar op te lossen.
Met name vanwege een huurschuld van circa EUR 4.000,– (overigens als gevolg van stopzetting van de bijstand door de gemeente Delft, waardoor de familie Keuvelaar de huur niet meer kon betalen) heeft de kantonrechter te Delft de huurovereenkomst van de familie Keuvelaar ontbonden en heeft de rechter bepaald dat zij de woning moet verlaten.

Ik heb vervolgens alle denkbare juridische mogelijkheden om de uitzetting te voorkomen benut. Dat heeft helaas niet geleid tot afstel maar wel tot enig uitstel van de uitzetting. Nadat de familie Keuvelaar was uitgeprocedeerd heb ik vervolgens burgemeester Verkerk van de gemeente Delft een brandmail gezonden. Een woordvoerder van de gemeente liet mij weten dat de zaak de volle aandacht had van de burgemeester en ook die van de verantwoordelijk wethouder. Ik heb echter noch van de burgemeester noch van de wethouder tot op de dag van vandaag ook maar enige inhoudelijke reactie gehad op mijn brandmail. Gisteren hoorde ik nota bene dat de wethouder het te druk had met andere zaken en nog niets aan de zaak heeft kunnen doen!! Ook burgemeester Verkerk heeft niets gedaan om de uitzetting te helpen voorkomen. En daarmee hebben de lokale autoriteiten de familie Keuvelaar lelijk in de steek gelaten.

Woonbron wil de uitzetting alleen afblazen wanneer de familie Keuvelaar de huurachterstand van EUR 4.000,– ineens voldoet. De gemeente is echter niet bereid om de familie financieel bij te springen. Wanneer de stopgezette bijstand met terugwerkende kracht zou worden hersteld zouden alle problemen in één klap zijn opgelost: dan kan de huurschuld van EUR 4.000,– worden betaald. De gemeente heeft een verzoek ter zake afgewezen. En daarmee was de laatste kans op een oplossing verkeken. Dat de gemeente Delft de uitzetting daarmee gewoon door laat gaan en ook geen opvang voor de familie regelt is eveneens ronduit schandalig te noemen.

Dat de familie Keuvelaar donderdag 4 oktober a.s. om 9.30 uur de woning wordt uitgezet vervult mij met treurnis. Als advocaat zal ik mij voor de familie blijven inzetten. Er zal immers voor een alternatief onderkomen moeten worden gezorgd.

Succes met het maken van het programma.
Met vriendelijke groet,
Mr Erik Schenkhuizen