Ambtenaar Delft over de Delftse Hout

20190307_091036
Hoi Woek Delft , Sander De Brasem Koning en andere vissers
Ik heb net de gemeente Delft ambtenaar gesproken.
1.Er is wel overleg geweest met overkoepelend orgaan recreatieve visserij, over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Zij zijn ook op inspreekavonden geweest. Er is zelfs besloten voor een bepaalde strategie te kiezen op advies van de vereniging voor vissers, dit ivm hengeltuigjes die in boomstamwallen zou blijven zitten, wanneer de vis wegzwemt..
2. De visplekken komen terug en de steigers ook, alleen twee visplekken zijn verplaatst ivm nieuwe walkant. De walkant heeft nieuwe inplant gekregen en dit moet onderwater eerst groeien. Dan worden er matten over gelegd, waardoor de planten daar doorheen groeien en de wal wordt beschermd tegen afkalving door stroming en om te voorkomen dat vooral ganzen, de boel kaalvreten. Ook komen er boomstammen aan kettingen in dit gebied, om de golfslag te breken. Dit alles om de walkanten te beschermen.
3.Het is nu erg kaal vanwege ook nogeens de erge Essenziekte. De Es staat te eenzijdig en dicht opelkaar geplant, waardoor er schimmel is ontstaan. De boom maakt hierdoor zichzelf dood en dit is te zien in de kruin, dus niet aan de stam. (waar ik naar keek) Omdat er zoveel dezelfde bomen zijn geplante , hebben deze zichzelf aangetast en moeten zij gekapt.. Er komen gemengde boomsoorten voor terug, om dit voortaan te voorkomen zo ook met de heester en andere beschuttingsstruiken.
Het duurt ongeveer een jaar eer er weer aardige begroeing en beschutting is. Het ziet er nu wel heftig kaal uit, dat is zeker waar.
4.Als jullie na ervaring, niet tevreden zijn met de nieuwe visplekken, dan kunnen jullie dit kenbaar maken, bij mij of de andere partijen. Ik ga er dan iig achteraan.
Verder lijkt het mij ook handig dat er beter gecommuniceerd wordt met jullie, want dit is werkelijk te gek voor woorden dat jullie van niets wisten!
5. Op mijn vraag dat ik het maar raar vind dat voor zwemmers de boel wordt aangepakt en voor surfers, maar voor jullie niet, kreeg ik als antwoord: de plas in de Delftse Hout is primair voor zwemmers. Altijd zo geweest.
Vissen mag, prima zelfs, maar het lokvoer van de vele vissers zorgt voor vervuiling en kan blauwalggroei bevorderend werken, zo werd mij gezegd.
Het is niet verboden om daar te vissen en dit blijft ook zo.
Beste sportieve vissers, dit is het antwoord van de gemeente Delft ambtenaar.Naast de gemeente Delft, zijn er meerdere partijen die over de Delftse Hout gaan..
Als jullie willen, ga ik contact leggen en vragen of wij samen kunnen komen om gewoon eens even te uiten of te horen wat de gemoederen (jullie) nog meer bezig houdt ok?
Tenslotte:
Doordat jullie er zijn, is de Delftse Hout een stuk veiliger! Dit vind ik nou heel belangrijk!
Groeten,
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft

Privacywijzer

ltimmermans_2018
In Delft is behoefte aan een privacywijzer..
Ik wil hierop inzetten, omdat er voor veel Delftenaren niet duidelijk is hoe er met hun privacy wordt omgegaan bij instellingen en gemeentezaken.
Graag zou ik zien dat dit op onze gemeentesite komt te staan.
Ik ga hieraan werken
Liedewei Timmermans

Klachten over handhavers

FB_IMG_1551952144143
Door John van Leeuwen
Gisteren even een paar goede voorbeelden gezien van politie en handhavers hoe het met een festiviteit wel zou moeten. Handhavers Delft, misschien zouden jullie hier een voorbeeld aan kunnen nemen, of een cursus bij hen doen hoe het wel kan en moet. Ik kwam gister met ene artiest uit mijn bureau aan in Nuenen. Gemeld bij de verkeersregelaars en handhaving. We mochten en konden heel voorzichtig, onder begeleiding van de handhavers, door het drukke publiek met het geluid. We vroegen waar we mochten parkeren. Deze handhaver zei. “Zet hem maar naast het podium op het gras neer”. Maar ook de gemoedelijkheid van de feestvierders en het respect voor de handhavers, die goed de sfeer aanvoelde en er voor iedereen een mooi feest van te maken.
Ik vind dit echt een aanrader voor Delft. Misschien moet de gemeente die handhavers maar inhuren voor 4 dagen en ze voor die 4 dagen bevoegdheden geven.
Ik zie het zeg maar als een voetbalwedstrijd met de scheidsrechter als Handhaver. Als een scheidsrechter alleen puur de regels handhaaft, maakt hij een hele wedstrijd stuk en jaagt hij de spelers en supporters uit hun harnas. Maar als de scheidsrechter de sfeer aanvoelt en de touwtjes iets gevierd houd, is het voor iedereen een prettige wedstrijd. Dat zelfde zouden de Handhavers uit Delft moeten doen. Dus ga maar eerst op een goede cursus in plaats van een schriftelijke BOA cursus die ook via LOI tegenwoordig kan halen. Daarna 2 daagse cursus om te gaan met moeilijke situaties en dan worden ze beëdigt en zijn ze ineens handhaver. Het lijk mij dat een cursus over de sfeer aanvoelen ook hoort tot de opleiding.
Als nog iedereen een fijne maandag en voor vanavond tijdens het lichtjes optocht en Kakafonie in Delft, de handhaving even een vrije avond geven. Vroeger kon de DCV ook alles zelf oplossen.
Dat wilde ik even kwijt.
Martin Stoelinga is met dit onderwerp aan de slag

De Delftse Hout, vissers niet welkom?

20190307_091036
Er is wordt veel gekapt,gerooid en gesnoeid in de Delftse Hout.
Enorme hoeveelheden bomen worden gekapt en er is een surfeiland gerealiseerd. De plas zou blauwalgvrij moeten worden en zo kunnen de mensen weer lekker zwemmen deze zomer..
Echter, voor de vissers is het minder, wat er nu gerealiseerd wordt.
Hun vaste visstekken zijn verdwenen, de beschuttingen, waar zij met hun tentje konden zitten ook. Er is totaal geen overleg geweest met de visverenigingen of de frequente recreatievissers. Sommigen komen daar al 45 jaar!
Het rommelt enorm in de gelederen, want je koopt een visvergunning en nu ontmoedigen ze sportvissen.
De sportvissers vinden het oneerlijk en discriminatie.
Ook is de plas momenteel zwaar vervuild, als je daar een hengel uitgooit, zit je meteen vast…
Ook blijkt dat de communicatie tussen diverse instanties vereniging etc, niet goed is gegaan.
Ik ga nu contact opnemen met alle partijen om helder te krijgen wat er aan de hand is, want vissen in troebel water is niks!
Partijen in kwestie:
De recreatievissers,
Hoogheemraadschap Delfland, Sportvisserijbelangen Delfland, Gemeente Delft, SVBD en sportvisserij Nederland.
De laatste twee, zijn niet op tijd betrokken bij de plannen zo wordt gemeld..
Wij gaan ermee aan de slag!
Jolanda Gaal

Ombudsman Delft

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

De gemeente Delft is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Wij hebben echter het idee opgevat om te onderzoeken of het handig is om als stad een eigen ombudsman paraat te hebben.
Wij hebben hier en daar gepolst bij andere politieke partijen en er is zeker aandacht voor.
Op facebook ook al meningen van Delftenaren gevraagd..het leeft wel.
Komt natuurlijk ook doordat er veel speelt in een stad met meer dan 100.000 inwoners.
Wij gaan zeker de stad in om de meningen van inwoners hierover te vragen.
Martin Stoelinga en
Jolanda Gaal

Boom Verwersdijk gerooid

20190208_144047
Laten wij afspreken dat echte hoveniers de bomen onderhouden en niet mensen die lukraak snoeien!
Dag oude reus!
Jolanda Gaal

Hoorzitting; alle lijken uit de kast

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

Al in 2012 2013, had Onafhankelijk Delft door, dat er grote problemen zijn in het Sociaal Domein aangaande de schuld hulpverlening.
Mensen die toen in de schulden zaten, klaagden steen en been over machtsmisbruik van ambtenaren, het tegen een betonmuur van regeltjes lopen en ook over veel onkunde van de betreffende afdeling.
Dit vond ik toen al heftige berichten!
Omdat het vooral om mensen ging die zelf geen verstand van zaken hebben, werd hun schuld groter en groter en begrepen zij niet waarom. Zij kregen amper inzicht in de feiten.
Ik heb regelmatig aan de bel getrokken, maar toenmalig wethouder, Saskia Bolte, ontkende in alle toonaarden. Het gemak waarmee de ambtenaar/wethouder deze inwoners vertelde dat het altijd je eigen verantwoording bleef, viel niet in goede aarde. Je zoekt juist hulp omdat je zelf de kennis niet hebt. Tal van inwoners/gezinnen en een ondernemer, zijn nu dus de dupe gebleken, veroorzaakt door de Financiële Winkel en de betreffende ambtenaar/ambtenaren.
Ik weet inmiddels ook dat een wethouder in Schiedam is opgestapt, vanwege de toestand in Delft en haar mogelijke betrokkenheid hierbij.
Omdat wij deze stukken nu in de commissie Sociaal Domein, behandelen en wij vrezen dat er naast de nu gedupeerden, nog meer lijken uit de kast komen, wil ik graag een hoorzitting houden.
Dit instrument van de raad, lijkt mij een goede inzet, om alles dat wij boven water kunnen krijgen boven water komt, teneinde transparant te zijn naar onze inwoners toe. Zij “betalen” tenslotte de prijs van deze blunders. Immers, je kunt geld maar eenmaal uitgeven en ik kwam al bij een bedrag uit van rond de zes ton, waar we bij inschieten.
Aangezien ik dit veel duidelijker gedefinieerd wil zien en inwoners, die ermee te maken hebben, ook inspraak kunnen hebben bij zo’n hoorzitting, wil ik dit middel inzetten.
Dit omdat wij ook oplossingsgericht willen denken en willen voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren, lijkt dit mij de juiste weg.
Nu nog andere politieke partijen zien te vinden die hieraan mee willen werken
Jolanda Gaal

Over Delft en de dingen die niet voorbij gaan!

ms_middel
Beste Delftenaren
 
Voordat u zich weer het bekende zand in de ogen laat strooien door collegepartijen…… zodat Klaas Vaak zijn werk doet….is het door dit schrijven aan mij, u te laten ontwaken uit de droom dat het zo ongelooflijk goed gaat in onze prachtige stad.
 
Vele van dit college zeggen dat de heren en dames al fietste thee dronken in de wijken.
 
Wij vragen ons af of zij alles zien wat hapklaar wordt aangedragen, ik denk het niet.
 
Het eerste onderwerp is de Schuldhulpverlening Delft dupeert de kwetsbaarste kopte een landelijke krant.
Wij maken al sinds 2012 regelmatig ophef over wantoestanden bij De Financiële Winkel.
Wij verwachten cq eisen dat het onderzoek naar ambtelijke willekeur en wantoestanden grondig uitgevoerd zal worden.
 
De gehele Delftse bevolking volgt de handelswijze op de voet,
De incidenten die in Delft – voor kort speelden- moeten adequaat worden aangepakt.
 
Het volgen punt is dat Delft meer is dan een studenten stad, hier wonen ook Delftenaren, breek mij de bek niet open over de vele feesten de voorkeursbehandelingen met vergunningen.
Vroeger zag je studenten achter elkaar fietsen  nu gaan ze in de ochtend 4 dik door de Delftse straten.
De handhaving schittert door afwezigheid. Een groot gevaar voor de andere verkeer deelnemers.
 
Wij blijven op ons standpunt zitten dat ook in het huidige college er met Stip in feite een belangenclub zit die niets met een politieke vereniging te maken heeft.
 
Even wat echte Delftse zaken zijn het aanlichten van de Oostpoort is nu al het lachertje van Delft.
 
De z.g.n. verbouwing de soap rond het AGATHAPLEIN, het is een parade van leugens verdraaiingen en zoethoudertje.
Dit is onfatsoenlijk Delft onwaardig.
Een kopte reactie van het Heilige Land  en de Sebastiaanbrug houden uiteraard onze aandacht.
 
Het OV beleid voor 65 plussers vrij in Rotterdam en Den Haag  Bij de tussen stop Pasgeld met Delft de tram in om de nietsvermoedende reizigers een boete te geven.
Lang leve HAAGLANDEN.
 
Dan de Sport het ondergeschoven kindje wat een sportstad
van ons land was is teruggebracht naar de armste sportstad. Onafhankelijk wil deze teloorgang van de Delftse sport keren, Wij stellen voor een masterplan Delftse Sport in nauwe samenwerking met verenigingen en sportraad.
 
Als laatste Delft in het jaar van de Gouden Eeuw 2019 met een elektrische omnibus door de stad of een ritje met de paarden tram met gekostumeerde koetsiers  een wandeling over het serene Agathaplein. Niet wandelend van de ene naar de andere kant van onze stad, geen tijd om een kopje koffie te drinken.
 
De nieuwe kerk  straks eigendom van de gemeente OPEN OP ZONDAG Wat een visitekaartje en herinnering aan onze prachtige stad.
En zo mijmer ik maar door helaas met dit college zie ik weinig licht.
 
Tot zover mij aandachtspunten. Martin Stoelinga

Vergadering commissie Algemeen

20190117_215859
Onafhankelijk Delft zet wat sociaal domein betreft in op: samen sterk, echter de verantwoordelijkheid moeten wij niet afschuiven op mantelzorgers of andere organisaties zonder afrekenbare verantwoordelijkheid.
Veel ouderen voelen zich eenzaam, overbodig of zelfs niet serieus genomen.
Zij voelen zich vaak in de steek gelaten door instanties en familie.
Vrienden op deze leeftijd, verlaten veelal het huidige voor het eeuwige en ouderen met een minimaal inkomen, zijn niet koopkrachtig genoeg om met de tijd mee te gaan.
Er is besloten dat ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen, dit zou beter voor hen zijn vanwege de zelfredzaamheid en stimulans om in beweging te blijven, echter, de praktijk blijkt anders. Veel ouderen zitten te vereenzamen en zorgverlener of huishoudelijke hulp, komt ook met regelmaat niet opdagen. Doordat ouderen langer thuis wonen,komen er ook minder woningen vrij.
Beter kunnen wij inzetten op woongroepen voor ouderen, zij zitten toch graag bij elkaar om herinneringen te delen, andere zaken van vroeger en gebruik makende van innovatie op dit gebied.
De gemengde leefvormen zoals die er inmiddels zijn, worden door ouderen niet altijd gewaardeerd vanwege herrie en andere overlast.
Verder vind ik dat er wel het één en ander schort aan de expertise bij zorginstellingen en WMO.
Levensgevaarlijke oplossingen voor bijv. badkamer,worden inelkaar geknutseld door een ingehuurd bedrijf en de gemeente krijgt de hoge rekening.
Hoe kunnen we deze knutselbeweging keren, dit is waanzin!
De thuiszorg, lichamelijk en huishoudelijk, laat veel te wensen over.
Er is enorm gebrek aan personeel.
Zelf dertien dagen bij een zesenvijftig jarige vriendin zorg verleend,driemaal daags! Er was niemand te vinden bij diverse zorgverleners. Heb ze allemaal gebeld. Er zat niets anders op dan haar dertien dagen, driemaal daags, te verzorgen na een breuk in scheenbeen, enkel en kuitbeen.
Familie woont in het buitenland en een groot sociaal netwerk heeft zij niet.
Gelukkig vond ik Buurtzorg, Rob,aardige kerel en kordaat! Wat een verademing! Na dertien dagen eindelijk hulp!
Twee weken heeft zij nog op een operatie moeten wachten! Op de SEH,zou voor mensen met de behoefte hiertoe, toch op zijn minst een folder om hulp te krijgen moeten liggen, helaas.
STIP zal vast wel een leuke app weten, maar veel ouderen zijn daar niet in thuis. Zij betalen ook hun belasting en zorg, maar soms denk ik wel dat zij als lastpakken worden gezien. #ballast
Graag zou ik daarom zien dat iedereen met evenveel respect behandeld wordt.

Tijdens de decembermaand, druk aan de slag met Sint,Kerstcadeautjes,bomen brengen aan mensen die geen geld hebben hiervoor, kerstpakketten, helpen sjouwen bij een mevrouw zonder meubels, mijn teckel Sjaak die werd doodgereden, racen door de stortregen, kreeg ik griep..
Ja en dan? Dan kun je niet meer helpen en schakel je je eigen netwerk in om de anderen te helpen Dit heb ik gelukkig, echter, wij spekken wel de pot van de ziektenkostenverzekeraar omdat deze dertien dagen zorg heeft uitgespaard!
Jolanda Gaal

Schimmelhuizen, vechten tegen de bierkaai

Grijze muis en droeftoeter, Aad Meuleman, maakt mij voor rotte vis uit aangaande schimmelhuizen in Delft Ik zou ongefundeerd roepen en het Algemeen Dagblad zou dan zo dom zijn, dit zomaar te plaatsen…(altijd back-up)
Toen hij nog in de gemeenteraad van Delft zat, trok hij zo’n grote broek niet aan, omdat hij toen nog graag gebruik maakte van dit medium, het AD met Delfts katern. Nu, daar zit hij dan achter zijn grijze bureautje met zijn grijze vestje en dito schoenen, de lokalen achter de broek aan en zijn frustraties van jaren van zich af te kladderen. Zelf geen ene malle aan schimmelhuizen problematiek gedaan en de mensen die het wel doen afzeiken! Wat een held op grijze sokken!

Via de Volkskrant, hebben wij een fantastische advocaat gevonden!
Zo rolt het…
Jolanda Gaal
ColumnSchimmelhuizen160119

Liever echt Delftse Blauw

20190115_053951
Liever Delfts blauw dan Chinese namaak
De enorme Delftsblauwe lamp die donderdag op het Doelenplein zwaar beschadigd raakte bij een aanrijding door een truck, wordt niet door iedereen gemist. Wat Delftenaar Martin Stoelinga betreft hoeft de gemeente Delft geen geld en energie te steken in een eventuele reparatie.
,,Ik heb dat ding altijd lelijk gevonden, al weet ik best dat smaken verschillen. Het ergste vind ik nog dat mensen van de gemeente een paar jaar geleden naar China zijn gereisd om die lamp daar te bestellen. Hadden we dat niet gewoon hier gekund? Dat heeft natuurlijk weer handenvol geld gekost.”
Stoelinga heeft maar weinig op met kunstwerken van overzee in de Delftse binnenstad. Zo zijn ook de blauwwitte lantaarnpalen op het St. Agathaplein hem al vanaf het begin een doorn in het oog. ,,Waarom kunnen we nou niet onze eigen Delftse kunstenaars zulke kunstwerken laten maken”, klinkt het geërgerd. ,,Dan hebben we tenminste nog echt Delfts blauw en geen Chinese namaak.”

Of het ernstig beschadigde kunstwerk door de gemeente zal worden hersteld, is nog niet duidelijk
Algemeen Dagblad

Nieuwjaarsreceptie 2019

Onafhankelijk Delft
Iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Dat er maar wijs besloten mag worden, met hart voor de stad en haar inwoners!
De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op 9 januari 2019 in:
Grand cafe de Bonte Os
Voldersgracht Delft.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur
Fractie Onafhankelijk Delft

Ho ho ho

IMG-20181225-WA0011
Het vermogen om te relativeren, humor en satire te waarderen, is niet voor iedereen weggelegd.
In onze Westerse cultuur zijn deze door de eeuwen heen, verworven tot erfgoed.
Laten wij hierop toosten!
Lang leve de vrijheid van meningsuiting en laten wij dit vooral blijven bezigen, ook in het nieuwe jaar weer!

Iedereen een heel mooi Kerstfeest en een gezond en voorspoedig nieuwjaar
Martin Stoelinga

Schimmelhuizen en gezondheid, prioriteiten

20181213_094934

Het loopt hier in Delft echt uit de hand.
De schimmelhuizen waar Delftenaren in moeten wonen, loopt wat aantallen betreft, de spuigaten uit.
Al jaren wordt er geklaagd dat er zoveel schimmel in huizen is, maar woningbouwverenigingen doen dit vaak af als: er wordt niet genoeg gestookt en er moet meer gelucht worden.
Zo zit het echter niet hoor. De huizen zijn gewoon oud en slecht onderhouden.
Zij breken liever goede huizen af, zoals bijvoorbeeld in het Heilige land, om er dure woningen terug te bouwen. De Poptahof bijvoorbeeld zou aangepakt worden, maar ook daar is nieuwbouw gepleegd en de schimmelende woningen worden niet aangepakt. Dit geeft echt grote problemen voor de gezondheid van mensen en kleine kinderen zijn echt in de gevarenzone.
Ik ken mensen die naar Zeeland zijn verhuisd vanwege de schimmel, omdat de woningbouw er niets aan deed.
Laten wij de mensen nu eindelijk eens tegemoet komen in de politiek!
Laten wij de politiek oproepen om eens bij die mensen thuis te laten kijken. Het college van Delft laat zich piepelen en met kluitje het riet in sturen, wat zeg ik; gewoon het bos in.
Ik roep al deze mensen, die in deze schimmelpositie moeten leven, op om de huurcommisue in te schakelen. Massaal!
7 januari om 20.00 uur zijn zij welkom bij Onafhankelijk Delft aan de achterkant van het stadhuis op de Markt!
Dit kan zo niet langer!
Jolanda Gaal

I♡ DELFT

spoorzone_huisjes_parkeergarage_delft

In Amsterdam zijn ze echt de weg kwijt, letterlijk!
Hoeveel toeristen gaan zich straks een ongeluk zoeken naar de beroemde letters?
Juist datgeen mensen zo leuk vinden, moet verdwijnen.
Nou Amsterdam, wij willen een deel van de letters wel overnemen hoor en dan:
I💙DELFT. Wij missen dan alleen de F en de L!Het hart voor de stad hebben wij al!
Daarom komt Onafhankelijk Delft met het initiatief voorstel om bijvoorbeeld de Spoorzone Delft op te leuken met deze letters, zodat er heel veel toeristen en dagjesmensen meer naar onze mooie stad komen.
Jolanda Gaal