«

»

Peute Papierecycling trekt eerlijke aanbesteding Avalex in twijfel

Bob Schoenmaker van Peute Papierrecycling.

Bob Schoenmaker van Peute Papierrecycling.

De antwoorden die ik van het dagelijks bestuur van Avalex kreeg kloppen niet volgens Bob Schoenmaker van Peute Papierrecycling.

De antwoordbrief (hier) bevat ook maar 2 van de 3 bladzijden. Maar dat terzijde.

In de antwoorden staat dat de afvalstroom Europees en openbaar is gedaan. Peute bestrijdt dit,

antwoord_aanbesteding_opkAvalex voorzitter Stephan Brandligt (GroenLinks) kon er verder niet op in gaan en laat het verder uitzoeken.

Wordt vervolgd.

Jan Peter de Wit


INSPREEKTEKST

Mijn naam is Bob Schoenmaker en ik spreek namens het bedrijf Peute Papierrecycling uit Dordrecht. Peute wilt u informeren over de manier waarop het huishoudelijk oud papier van de gemeente Delft wordt vermarkt.
In juli 2011 is Avalex lid geworden van de coöperatie Midwaste voor de vermarkting en verwerking van de diverse huishoudelijke afvalstromen, waaronder het huishoudelijk oud papier. In theorie bundelt Midwaste de grondstoffen van de aangesloten leden, zodat er schaalvoordelen ontstaan.

In het totaal beschikt Avalex over 14.000 ton huishoudelijk oud papier en karton. Dit wordt verkocht door Midwaste. Onduidelijk is tegen welke voorwaarden dit gebeurt, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grondstoffen GFT en Grof Huishoudelijk Afval is het oud papier nooit openbaar aanbesteed door Avalex of Midwaste.

De opdracht of gunning is nimmer gepubliceerd op de Europese aanbestedingsplatformen. Avalex verwijst Peute naar Midwaste voor informatie over de opdracht. Midwaste weigert in gesprek te gaan met Peute, omdat zij haar eigen vaste afnemers heeft. Uit beantwoording op vragen van Raadslid De Wit blijkt dat Midwaste ondertussen in 2016 een nieuwe overeenkomst is aangegaan voor de verwerking van het oud papier voor de periode 2017-2019.

Vast staat dat het oud papier uit de Avalex gemeenten , sinds 2011, door Avalex wordt gelost bij het recyclingbedrijf Reparco in Den Haag. Een bundeling van het Avalex oud papier tonnage met de tonnages van andere Midwaste-leden vindt niet plaats.
De vergoeding die Avalex ontvangt voor het oud papier is aanzienlijk lager ten opzichte van de tarieven die worden geboden bij recente Europese aanbestedingen.

Uit de vergaderstukken van Avalex, blijkt dat de vergoeding voor het oud papier en karton voor jaar 2017 slechts € 95,- per ton is. Terwijl de markt gerelateerde vergoeding in 2017 rond de € 130,- per ton ligt (geleverd op een loslocatie in de Avalex regio). Daarnaast is een garantieprijs van € 110,- per ton marktconform. Bij een tonnage van 14.000 ton oud papier betekent dit een jaarlijks verlies van € 490.000 per jaar voor Avalex.

De huidige werkwijze van Avalax en Midwaste is niet transparant en niet controleerbaar. Midwaste verkoopt in opdracht van Avalex het oud papier en karton onderhands tegen aantoonbaar een te lage prijs aan een door haarzelf geselecteerde commerciële marktpartij. Avalex behaalt dus geen economisch voordeel uit het dik betaalde lidmaatschap van Midwaste. Daarnaast verstoort het de regionale oud papiermarkt, doordat Reparco het financiële voordeel van het Avalex contract gebruikt bij andere aanbestedingen.

De gemeente Delft mag van Avalex verwachten dat de richtlijnen voor overheidsopdrachten worden gevolgd. Wij vragen de commissie en de betrokken wethouder in te grijpen en Avalex te dwingen tot een openbare en transparante Europese aanbesteding voor de verwerking en vermarkting van het oud papier in het jaar 2019.