«

»

Presidium ontevreden over kritische webcolumn

permanent_toezicht_en_censuurVrijdag een brief (hier) gehad van presidium voorzitter Kim Huijpen (D66). Ik heb de gedragscode artikel 5 meningsuitingen overtreden. Dat staat goed op de palmares van een kritisch raadslid.

Dus vlak nadat burgemeester Bas Verkerk op het bordes stond voor Je Suis Charlie de vrijheid van meningsuiting, spant hij samen met Huijpen om mij te intimideren. Ik mag geen ambtenaar in het diskrediet brengen.

Ik schreef de column Dure interim manager ingehuurd om grondexploitaties op orde te brengen omdat onder leiding van het hoofd Grondzaken en vastgoed Harry van Dongen in de Harnaschpolder alleen al een verlies van €63 miljoen wordt geleden.

Die naam van de ambtenaar mag ik dus volgens de code niet noemen. In dit geval vind ik het proportioneel en functioneel. Het presidium is trouwens hypocriet bezig.

Zelf lieten ze Harry van Dongen in de openbare vergadering op maandag 2 februari 2015 de Presentatie onderzoek Vastgoed en audit Grondbedrijf geven. Dan moet je dat ook door de wethouder laten doen. Tevens zat Van Dongen in de RVW commissie vergadering van 10 februari tussen wethouder Harpe en De Prez in. Dus hij kon zich wel degelijk verweren tegen mijn inbreng dat hij er een puinhoop van had gemaakt.

Ik ben mordicus tegen artikel 5 van de gedragscode omdat deze onnodig mijn vrijheid van meningsuiting inperkt. Van minister ter Horst heb ik toentertijd gelijk gekregen dat er geen wettelijke belemmering is die het noemen van namen van ambtenaren verbied.

Het presidium is zijn tijd aan het verspillen. Procedure geneuzel en regeltjes neuken. D66 Delft brave anonieme ganzen. Schaf dat artikel 5 af. Zijn we van dat gezeik af.

Jan Peter de Wit


Gedragscode gemeenteraad Delft

Artikel 5 meningsuitingen
• 5.1 Het raadslid onthoudt zich van beledigingen, laster en leugens.
• 5.2 Een raadslid tast de persoonlijke integriteit van leden van college, raad
en ambtelijke organisatie niet onbewezen aan.
• 5.3 Het raadslid draagt er zorg voor, dat de toonzetting van de beweringen
niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen
• 5.4 Naderhand onjuist gebleken beweringen worden door het betrokken
raadslid publiekelijk gerectificeerd.
• 5.5 Raadsleden publiceren geen namen en/of persoonlijke gegevens van
individuele ambtenaren – direct of indirect – op hun websites, weblogs of
andere partijorganen