«

»

Privacy en meten met twee maten

ltimmermans_2018
Beste Delftenaren,

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant, wordt het maar eens te meer duidelijk dat onze privacy te grabbel ligt.

Bijstandsfraudeurs moeten absoluut aangepakt worden maar in Delft ben je dat blijkbaar al snel en wordt bewijs verdraaid.

Deze verschrikkelijk grove privacy schending moet worden gestopt! Cameratoezicht mag alleen proportioneel in worden gezet en moet vaak worden gemeld.

Onafhankelijk Delft zal vragen gaan stellen omtrent deze privacyschending van Delftse inwoners.
Liedewei Timmermans
Dit zijn de vragen:

Schriftelijke vragen n.a.v artikel in de Volkskrant:

Uit dit artikel is gebleken dat in de gemeente Delft ruim gebruik gemaakt wordt van alle soorten maatregelen, zowel technische als niet technische, om bijstand fraudeurs op te sporen en na te trekken. Ernstige inbreuken zijn gemaakt door de gemeente Delft op het privéleven van ten minste en voor zover nu duidelijk is, één inwoner van Delft.
De sociale dienst dient de vergaande bevoegdheden fatsoenlijk in te zetten aldus de Nationale Ombudsman. “De overheid heeft de plicht zicht behoorlijk op te stellen”.
Onafhankelijk Delft had al op de website gepubliceerd dat er vragen omtrent dit artikel vanuit de fractie zullen worden gesteld. Graag daarom reactie op de volgende vragen:
 
1. Is dit de normale gang van zaken wanneer het aankomt op het opsporen van fraudeurs in de rechtsbijstand in Delft?
2. Hoe lang wordt er al zo gehandeld door de gemeente Delft en gebeurt dit nog steeds?
3. Is er een geldige rechtsgrond waarop deze buitensporige privacy inbreuken (mede gelet op de Europese privacy verordening) worden gebaseerd? In deze lijn is het natuurlijk te bizar dat bij het landelijk referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV) nog voor minder surveillance gedrag werd gestemd maar onze gemeente grootschalig gebruik maakt van bijzondere opsporingsmethoden per individu.
4. Wie keurt deze manier van werken goed? Oftewel waar is de controle beslecht bij de goedkeuring van deze massale inbreuken op het privéleven van ten minste en voor zover nu duidelijk, één inwoner van deze gemeente?
5. Zijn er meer gevallen bekend waarbij er ernstige inbreuk door de sociale dienst wordt gemaakt op het privéleven van inwoners van de gemeente Delft?
5. Is de gemeente Ombudsman van deze werkwijze op de hoogte?
6. De inzet van technische hulpmiddelen ter opsporing van fraude zal strenger tegen het licht aangehouden worden stelt de gemeente Delft na de verloren rechtszaak waarbij ernstige inbreuk is gemaakt op het privéleven van een inwoner van Delft. Welke maatregelen worden er nu getroffen? En wordt er ook in ogenschouw genomen dat niet technische maatregelen als autoachtervolgingen ook vallen onder de inbreuk op het privéleven waardoor deze niet technische maatregelen ook strenger tegen het licht behoren te worden gehouden?
 
Namens Onafhankelijk Delft,
Liedewei Timmermans

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtsgeleerden-maken-zich-zorgen-bijstandsfraudeurs-slechter-beschermd-dan-verdachten-in-strafzaken-~b78fc3f1/