«

»

Provincie onthoudt goedkeuring aan het Herstelplan Begroting 2015

Vlnr ambtenaar Talsma, D66 wethouder Hekker en ambtenaar Van der Heide. Afgelopen donderdag 21mei presenteerden deze twee ambtenaren het herstelplan Kadernota 2015. Hier Hekker zat op de tribune en keek toe.

Vlnr ambtenaar Talsma, D66 wethouder Hekker en ambtenaar Van der Heide. Afgelopen donderdag 21mei presenteerden deze twee ambtenaren het herstelplan Kadernota 2015. Hier Hekker zat op de tribune en keek toe.

Het einde van D66 wethouder Aletta Hekker komt nu snel in zicht. Ze is al een jaar wethouder maar ze faalt de Begroting voor dit jaar 2015 goedgekeurd te krijgen.

De Delftse ambtenaren Talsma en Van der Heide lieten in de presentatie weten dat de provincie Z-H vooralsnog zijn oordeel onthouden heeft van goedkeuring voor de Delftse Programma Begroting 2015. Ze geven daarbij aan dat het Herstelplan in zijn huidige fase onvoldoende zicht biedt op herstel. Het eindoordeel komt uiterlijk 15 juni.

De provincie Z-H heeft laten weten dat naar hun idee ze het Herstelplan meer scenario’s , richtingen vinden. Ze willen eigenlijk juridisch meer doortimmerde hardere ramingen zien. Ook is het zo dat het eigen vermogen niet op orde in de meerjarenbegroting. Op zich is dat al genoeg grond om niet tot die goedkeuring te komen.

Dat vergt de nodige uitleg. De provincie Z-H had in december 2014 de begroting voor 2015 van Hekker afgekeurd. De meerjarenraming was structureel en reëel niet in evenwicht. En dus in strijd met de gemeentewet. Delft werd onder curatele gezet.

pb2015_herstelplan_meerjarenbeeldNu moest Hekker voor 1 mei een Herstelplan aanbieden aan de provincie Z-H. Dat herstelplan heet nu Kadernota Delft 2015. Dat heeft zij gedaan. Door met name de verliezen van de spoorzone gebiedsontwikkeling te nemen (-€46 miljoen) is in 2019 de begroting weer in evenwicht. Zie rechts.

Maar de keerzijde van deze actie is dat het Eigen Vermogen van de gemeente natuurlijk gigantisch negatief uitvalt.

Merjaren Eigen Vermogen. Stap 1 zonder hulp van buiten. Stap 2 hulp van buitenaf met 4,3 miloen komende 10 jaar. Stap 3 hulp van buiten met ¼6,4 miljoen de komende 10 jaar.

Merjaren Eigen Vermogen. Stap 1 zonder hulp van buiten. Stap 2 hulp van buitenaf met 4,3 miloen komende 10 jaar. Stap 3 hulp van buiten met ¼6,4 miljoen de komende 10 jaar.

De provincie is niet getrapt in de  ‘truc’ van Hekker om de begroting neutraal te maken ten koste van een groot negatief Eigen Vermogen (weerstandsvermogen €-47 miljoen in 2019)..

Brief provincie Zuid Holland van 19 december 2014 aan de gemeenteraad.

Brief provincie Zuid Holland van 19 december 2014 aan de gemeenteraad.

Dat had Hekker kunnen weten want de brief van de provincie was hier helder over (onder). Ook het Weerstandsvermogen moet verbeterd worden.

Dus het lukt Hekker niet om zonder financiële hulp van buitenaf de begroting 2015 goedgekeurd te krijgen. Op dit moment geldt dus nog steeds de begroting 2014. Al het beleid van dit nieuwe college van D66, PvdA. GL, Stip en VVD mag niet worden uitgevoerd.

De burgemeester, wethouders en alle raadsleden doen in feite niks anders dan hun zakken vullen. Voor de show zijn we druk aan het vergaderen. Maar in werkelijkheid is er geen zak (/ fruitmanden, kinderboerderij) te doen. De provincie is de baas en het ziet er naar uit dat dit zo blijft.

Mocht het Herstelplan (Kadernota 2015) door de provincie Z-H niet goedgekeurd worden, dan zullen wij wederom aandringen op het vertrek van Hekker. D66 wethouder Aletta Hekker is visieloos, incompetent, onwetend, ondeskundig en langzaam (viool). Ze reproduceert tot nu toe enkel ambtelijk gewauwel.

Jan Peter de Wit