«

»

PvdA raadslid Abdel Maanaoui oplichter achter Delftse aangiften tegen Wilders

PvdA raadslid Abdel Manoui hits zijn achterban van de Marokkaanse Al Ansaar moskee op om aangigte te doen tegen Geert Wilders.

PvdA raadslid Abdel Manoui hits zijn achterban van de Marokkaanse Al Ansaar moskee op om aangifte te doen tegen Geert Wilders.

Op 23 maart 2014 was PvdA raadslid Abdel Maanaoui één van de organisatoren van de “massale” aangiften tegen Wilders wegens zijn minder minder Marokkanen uitspraak.

In de Telegraaf staan onthullingen over de bijzondere betrokkenheid van enkele overheidsfunctionarissen bij het organiseren van de aangiften.

Getuige ’F’ vertelt met ongeveer 40 man naar de politie in Delft te zijn getogen, om ’te protesteren’ tegen Wilders, niet om aangifte te doen. „Er is tegen ons gezegd dat zij dat ook niet prettig vonden dat hij dat gezegd had.”

De politie zou het aangifteformulier hebben ingevuld. Wat de agent erop vermeldde, weet de aangever niet; hij kan niet lezen en het is hem ook niet door een agent voorgelezen. „Er is gezegd dat ik een handtekening moest plaatsen.” Een tolk was er niet, het vertaalwerk werd volgens ’F’ onder meer gedaan door een gemeenteraadslid van de PvdA.

ris-abdel_maanaoui_delftHet was dus een politieke samenwerking tussen burgemeester Bas Verkerk die kant en klare aangifte formulieren en een aantal politieagenten geregeld had voor het politiebureau en PvdA raadslid Abdel Maanaoui die zijn achterban uit de Marokkaanse Al Ansaar Moskee had opgetrommeld.

Blijkbaar wisten de aangevers niet eens wat ze ondertekenden. Wat een smerige oplichter is die Abdel Maanaoui om voor zijn eigen PvdA belang een analfabeet te laten tekenen tegen Wilders.

PvdA raadslid Abdel Maanaoui was in 2010 nog voorzitter van de Marokkaans Sociaal Culturele Vereniging die nog steeds €10.000 subsidie krijgt en in het pand van de Al Ansaar Moskee huist.

Abdel Maanaoui is een geniepig mannetje die dreigde bij de installatie van raadsleden in 2014 een Motie van Afstandsverklaring tegen Wilders in te dienen maar deze stilletjes introk. Daarna bleek zonder Onafhankelijk Delft iets gevraagd te zijn dat er een Ban ki-Moon verklaring door alle andere partijen en door Bas Verkerk te zijn ondertekend. De lafheid ten top.

Het Cordon Sanitair tegen ons werd van de eerste dag dat wij gekozen waren tegen ons opgetrokken en  georganiseerd door oplichter PvdA raadslid Abdel Maanaoui. De PvdA maakt heel Delft kapot. Nu kan je zien hoe veel macht ze hebben in Delft. Jihadstad burgemeester Bas Verkerk buigt en knipt al 12 jaar voor de PvdA om ons de mislukte multiculturele samenleving door de strot te drukken.

Jan Peter de Wit


 

Bron: De Telegraaf, 12 maart 2016

nep-aangiften

Een deel van de aangiften die tegen Geert Wilders zijn gedaan om zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak rammelt.

Dat blijkt uit een steekproef van de verdediging onder de 6400 meldingen. De Telegraaf heeft inzage gehad in getuigenverklaringen die naar aanleiding van de aangiften zijn afgelegd.Uit een deel van de dertien inmiddels afgenomen verhoren rijst een ontluisterend beeld van misleiding, beïnvloeding, intimidatie en onkunde bij de massale aangifte richting Wilders. „Toen ik het invulde, wist ik niet precies waar het om ging”, zegt een aangever. Anderen dachten dat er verkiezingen waren en dat er via de aangifte gestemd kon worden.

Eén van hen verklaarde dat de Haagse As Soennah-moskee aangifteformulieren verspreidde en dat hij veronderstelde dat Wilders president was. Een andere getuige vermeldde geen idee te hebben wat een aangifte zou betekenen, omdat hij niet kan lezen. „Zelfs die handtekening is niet van mij, in ieder geval herken ik hem niet.”

De aangiften werden vaak gedaan door onwetende, niet-Nederlands sprekende en soms zelfs analfabete seniore allochtonen, die geen idee hadden waar ze mee bezig waren. De Telegraaf heeft inzage in de documenten gehad.

Een van de redenen voor het Openbaar Ministerie om Wilders als verdachte aan te merken, was dat er tegen hem 6400 aangiften en 15.000 meldingen van discriminatie waren gedaan.Aanstaande vrijdag zal over die aangiften gesproken worden, wanneer Geert Wilders voor het eerst in de rechtbank zal verschijnen voor het tweede proces dat tegen hem wordt gevoerd. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waar de procedure van het proces wordt besproken. Pas dit najaar moet de rechtszaak echt van start gaan. Advocaat van Wilders is Geert-Jan Knoops.

De afgelopen maanden werden er getuigenverhoren afgenomen, waarin de verdediging, de officier van justitie en de rechter-commissaris mensen bevroegen die aangifte hebben gedaan. Aanvankelijk probeerde Knoops om inzage te krijgen in de beweegredenen van alle 6400 aangevers. Dat werd door de rechter-commissaris geweigerd. Na lang soebatten kreeg de verdediging uiteindelijk de kans om vijftien mensen die aangifte hadden gedaan onder ede te horen, die ze mocht uitkiezen uit 6400 namen. Deze krant heeft de geanonimiseerde getuigen de titel B, C, D, F, G gegeven.

„Wij zijn moslims en vertellen de waarheid”, stelt getuige ’B’ vast aan het begin van zijn verhoor. Hij verklaart dat hij dacht dat er verkiezingen waren uitgeschreven en hij zo voor of tegen Wilders kon stemmen. „Er zijn verschillende plekken geweest waar je kon stemmen, en één van deze plekken was de moskee op de Fruitweg, de As Soennah-moskee”, vertelt hij, verwijzend naar het islamitische gebedshuis in de Haagse Schilderswijk. „Mij is gevraagd om mijn stem uit te brengen in verband met Wilders, tenminste als hij zo heet.”

Het werd hem in de moskee gevraagd door mensen ’die van buiten kwamen’, samen met moskeegangers. Hij wil liever geen namen vertellen. „Misschien dat ze later nog ruzie willen maken omdat ze vragen aan mij: waarom heb je dit gedaan, waarom heb je onze namen genoemd?” Dat zijn aangifte er mede toe heeft geleid dat Wilders voor de rechter moet komen verbaast ’B’ : „Waarvoor? Waarom zou hij voor de rechter moeten komen? Ik weet het niet.”

Getuige ’C’ vulde op zijn aangifte in dat hij zich gediscrimineerd voelde. In het verhoor blijkt daar niets van te kloppen. „Ik voelde mij niet gediscrimineerd, ik wilde alleen geen fitna, geen oproer. Ik vind wel dat hij mag zeggen wat hij wil, maar wij mogen ook zeggen wat wij willen.”

Op de markt, waar hij het aangifteformulier in handen kreeg gedrukt, zei een hem onbekend persoon: „Dit formulier, dit is tegen Wilders en dat moet ingevuld worden.” Dat was nog een hele opgave, want ’C’ kan niet lezen.

Getuige ’D’ kreeg in de As Soennah-moskee een aangifteformulier aangeboden. Iemand anders vulde het document voor hem in, verklaart hij. „Als je aangifte wilde doen, hielp hij met invullen. Meerdere mensen deden dit.”

Het gesprek krijgt een opmerkelijke wending als zich ineens een advocaat namens ’D’ meldt. Die is vermoedelijk door de As Soennah-moskee gestuurd, zonder dat de getuige begrijpt wat de raadsvrouw precies komt doen. De advocaat wordt daarom weggestuurd. Enige bijstand had ’D’ overigens niet misstaan: hij vertelt de rechter-commissaris dat Wilders ’natuurlijk een president is’. Het enige wat hij zelf aan zijn aangifte heeft bijgedragen, is het zetten van zijn handtekening.

’D’ verklaart te hebben gehoord dat er via de As Soennah-moskee maar liefst 1200 mensen aangifte hebben gedaan tegen Wilders. „Op een vrijdag komen er meer dan 2000 mensen in de moskee bidden”, legt hij uit. „Ik heb het beschouwd als zijnde een verkiezing, dat er een telling plaatsvindt en dat ze kijken wie er omhoog gaat of naar beneden gaat.”

Geruchten over bijzondere betrokkenheid van enkele overheidsfunctionarissen bij het organiseren van de aangiften lijken in een verklaring bewaarheid te worden. Getuige ’F’ vertelt met ongeveer 40 man naar de politie in Delft te zijn getogen, om ’te protesteren’ tegen Wilders, niet om aangifte te doen. „Er is tegen ons gezegd dat zij dat ook niet prettig vonden dat hij dat gezegd had.”

De politie zou het aangifteformulier hebben ingevuld. Wat de agent erop vermeldde, weet de aangever niet; hij kan niet lezen en het is hem ook niet door een agent voorgelezen. „Er is gezegd dat ik een handtekening moest plaatsen.” Een tolk was er niet, het vertaalwerk werd volgens ’F’ onder meer gedaan door een gemeenteraadslid van de PvdA.

Ook in Tilburg heeft de politie zich actief bemoeid met aangiften, stelt getuige ’G’. „De politieagenten hebben geholpen bij het invullen.” Dat deed men bij de Al Fatah-moskee in de Brabantse stad, waar „iedereen” een aangifte zou hebben ingediend. „Het bestuur heeft tegen ons gezegd dat de politie langskwam en dat het de bedoeling was een formulier in te vullen.”

Een aantal verhoren moet nog plaatsvinden en het is dus goed mogelijk dat er uit sommige getuigenverklaringen wél blijkt dat mensen wisten waar ze mee bezig waren. In media zijn in ieder geval ook mensen verschenen die wel degelijk verklaarden bewust aangifte te hebben gedaan.Wat in de door deze krant ingeziene verklaringen wel opvalt is dat de aangevers vaak door vrienden, familie of moskeegangers over de uitspraken van Wilders verteld is, zonder dat ze er zelf kennis van hadden genomen. Daarnaast speelde angst voor onrust en uitzetting een rol. „Wij wonen hier al vijftig jaar en willen gewoon rust”, aldus getuige ’C’. „We waren geconfronteerd met kinderen die huilend thuis kwamen en zeiden dat ze het land moesten verlaten”, verklaart getuige ’G’.

Het is niet duidelijk of gronden voor vervolging onderuitgaan als er met een flink deel van de aangiften wat mis blijkt. Een strafbaar feit is immers een strafbaar feit, als dat van Wilders’ uitlatingen om ’minder Marokkanen’ geconstateerd wordt. De verdediging wil in een reactie tegen deze krant niet op dit specifieke punt reageren.

Wilders zegt wel dat hij de getuigenverklaringen ’ongelooflijk schokkend’ vindt. „Met de aangiften van meer dan de helft van de aangevers die gehoord zijn is wat mis. Mensen wisten niet eens dat ze aangifte deden of dachten dat ze gewoon gingen stemmen. Het zijn gewoon nepaangiften.”

Bron: De Telegraaf, 12 maart 2016

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.