«

»

PvdA staatsecretaris Mansveld laat Delft creperen

PvdA staatssecretaris Mansveld.

PvdA staatssecretaris Mansveld.

Ik had vorige week om openbaarheid van de brief van het college aan staatssecretaris Mansveld gevraagd. Nu kreeg ik gisteren nog antwoord dat ik die pas zou krijgen als het antwoord er was.

De reactie van Mansveld is een mokerslag voor het college. Staatssecretaris Mansveld wijst het verzoek van kwijtschelding en uitstel van het betaling van de €32 miljoen in zijn geheel af. Sterker nog, Mansveld wil tot op de laatste cent de gemeente Delft aan haar afspraak houden.

Dus niet alleen de €32 miljoen, zie kasstroomafspraak. Maar ook nog de geindiceerde €12 miljoen van het toegezegde Treasury resultaat uit artikel 4.4 van de Bestuurlijke Uitvoerings Overeenkomst Spoorzone (BUOK 2008). Samen €44 miljoen.

Dit is de doodslag voor dit visieloze voortsukkelende D66 college. Ze moeten ook nog de bijdrage van €8 miljoen van 2014 betalen.

Ik heb de geheimzinnige strategie van D66 wethouder Hekker samen met VVD wethouder Harpe steeds afgekeurd. In april jl heeft het college blijkbaar een brief gestuurd aan Mansveld zonder deze aan de gemeenteraad ter kennis te brengen. Ik noem dit achterhouden van zeer belangrijke informatie. Ze lijken wel bang voor mijn kritiek.

De kasstroom zoals in de BUOK 2008 is overeengekomen.

De kasstroom zoals in de BUOK 2008 is overeengekomen.

Democratie bestaat bij de gratie van voor -en tegenstanders. Niet in Delft. Dit onervaren wethouders duo stak hun kop in het zand en rekende op clementie van boven.

Niet dus. Het hele verhaal van “helpende handen” waar D66 wethouder Hekker ons nu al maanden mee zoet hield is als een proefballonnetje uiteen gespat.

Dit college waar nota bene de PvdA deel van uitmaakt moet direct opstappen. Ze hebben geen oplossing en kloppen op de verkeerde deuren.

Mansveld: “het ministerie is niet de aangewezen instantie is om uitstel te verlenen en heeft ook niet de budgettaire mogelijkheden om bedragen kwijt te schelden.

Nee, natuurlijk niet, dat moet de Tweede Kamer doen. Die gaan over het geld. En dat had ook de gemeenteraad van Delft moeten doen. Nu lijkt het op een politiek gekleurd verzoek. Dit Dagobert den Uijl college denkt nog steeds alles in de achterkamer te kunnen gladstrijken.

Delft moet eind 2017 dus even €44 miljoen overmaken. Dat geld is er niet. Dat zou betekenen dat we €22 miljoen extra per jaar moeten bezuinigen. Dat is onmogelijk. Delft kan nu gelijk een artikel 12 uitkering aanvragen. Zie mijn column Beter Artikel 12 uitkering aanvragen dan Delftenaar uitpersen

Dit D66 college met hun slinkse vazallen moet opstappen. Weg met de PvdA / GroenLinks uit het stadsbestuur. Zij hebben Delft aan de bedelstaf gebracht. Zij moeten boeten voor hun megalomane spil en gokzucht in het verleden.

Dit is de flutreactie van het college: “wij hebben kennisgenomen van de reactie van de Staatssecretaris. Het college is teleurgesteld en beziet het effect van deze reactie in het licht van het totale financiële herstelplan van Delft. We zullen de reactie daarom nader inhoudelijk bestuderen”

Jan Peter de Wit