«

»

Elitaire reactie Delftse Rekenkamer aan J.P. de Wit

delftse rekenkamer

Aan de heer J.P. de Wit

Betreft uw reactie op de enquête pilot verkorte procedure

Delft, 20 november 2013

Geachte  heer De Wit,

Dank voor uw reactie per mail. De Delftse Rekenkamer neemt  uw opmerkingen ter harte met de volgende aantekening.

Het is aan de gemeenteraad politiek-normatieve kaders te stellen voor het gemeentelijk beleid en bijbehorende uitgaven, en te controleren of deze conform ten uitvoer zijn gebracht.

Een rekenkamer kan op deelterreinen dan wel op specifieke onderdelen (kritisch) onderzoek doen om deze rol van de gemeenteraad te ondersteunen, zonder aanzien des persoons, naar de inhoud van de zaak zelf: zijn doelen bereikt dan wel middelen goed besteed?

Het is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad hier het eindoordeel over te vellen.

Hoogachtend,

Mw. Tanja Groenendijk – de Vos, MA

Voorzitter Delftse Rekenkamer

 


Van: jan peter de wit [mailto:jpdewit@ziggo.nl]
Verzonden: donderdag 26 september 2013 22:38
Aan: Gerdien Goudappel
Onderwerp: Re: reminder enquete DRK pilot bestuurlijk hoor en wederhoor

hoi gerdien
rekenkamer onderzoeken zijn voor een echte oppositiepartij volkomen zinloos en tijdverspilling
wij willen afrekenonderzoek
wat is er fout gegaan, en wie van welke partij was daar verantwoordelijk voor
en daarna een debat, en dan weten de mensen dat ze niet of wel op die partij moeten stemmen
wat goed gaat of geen hond interesseert is volkomen oninteressant
met jullie model maak je de lokale politiek kapot, en ook de lokale politieke media
de rekenkamer is een complimentenkamer ,
en zorgt ervoor dat rotte appels zich structureel in het bestuur kunnen handhaven
het is overnemen vd aanbevelingen, archiveren op de stapel, en we gaan over tot de plas
jp


Op 26-9-2013 13:59, Gerdien Goudappel schreef:

Geachte leden van de commissie BLD,

Op dinsdag 10 september hield de Delftse Rekenkamer haar presentatie m.b.t. het onderzoek Beheer en onderhoud wegen in Delft

en aansluitend heeft behandeling van het rapport plaatsgevonden.

Na afloop bent u in de gelegenheid gesteld de enquête in te vullen en bij de commissiegriffier in te leveren.

Inmiddels heb ik een aantal ingevulde enquêtes ontvangen, waarvoor hartelijk dank.

Voor degene die de enquête nog niet ingevuld heeft geretourneerd wil ik vragen dit alsnog te doen, zodat de resultaten volledig kunnen worden teruggekoppeld.

Met vriendelijke groet,

Gerdien Goudappel

ambtelijk secretaris

4 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Jelle Licht

  Ik vind dat Gerdien zich heel netjes heeft gedragen in haar reactie op de mail van J.P. de Wit.

  Sowieso is het taal- danwel hoofdlettergebruik volkomen onprofessioneel in het mailtje van J.P. de Wit, om van gedegen argumentatie nog maar te zwijgen. Je kunt niet zomaar instanties verwijten de lokale politiek ‘kapot’ te maken zonder hiervoor een argument of onderzoek bij te noemen. Als de heer De Wit inhoudelijke kritiek heeft op De Delftse Rekenkamer, dan hij dit opperen en wellicht daadwerkelijk onderbouwen gedurende een gemeenteraadsvergadering.

  Inhoudelijk is het bericht van de heer De Wit ook niet erg duidelijk. Welke partij acht een ‘afrekenonderzoek’ wenselijk? J.P. de Wit? Onafhankelijk Delft? De gehele gemeenteraad? Ook verontrustend is natuurlijk het dogmatische denken in de trant van ‘wat goed gaat of geen hond interesseert is volkomen oninteressant’. Als je denkt te kunnen bepalen wat interessant is voor andere mensen, ga je wat betreft denkwijze en open mindedness zeker niet de juiste kant op. Als het beoogde effect inderdaad een constructieve discussie is waarbij problemen aan de kaak gesteld worden, dan is dit niet de manier om dit te bereiken.

  Ik weet in ieder geval op welke partij ik niet zal stemmen. Dat men dit nog als een soort van pronkstuk op de voorpagina durft te zetten van de partij website is natuurlijk bijna hilarisch.

 2. Jelle Licht

  Mijn excuses, het was natuurlijk Mw. Tanja Groenendijk – de Vos die reageerde op het mailtje van de heer De Wit.

 3. Jan van Delft

  Ben benieuwd wat Mevr. Groenendijk – de Vos en haar rekenkamer clubje te melden hebben over Avalex, GGD, over het Harnaschpolder Bedrijfschap debacle…en zo nog wat meer. Grote probleem projecten waar de gemeenschap tientallen miljoenen Euros op heeft verloren, en waar het eind nog niet in zicht is.
  Dit zijn zo wat voorbeelden van wat ik denk dat de heer De Wit zo dwars zit, waar een Delftse rekenkamer met wollig taalgebruik een beetje om de hete brei heen draait.
  Wat dus echt verontrustend is dat er een soort van institutionele betonrot aan de gang is, dat de Wit zich vervolgens wat onhandig gaat uiten laat niet verlet dat er wel degelijk missstanden zijn!
  En nog wat, gezien de zeg maar gerust kwalijke wijze waarop er kan worden “gediscussieerd” (3 minuten spreektijd per partij max.) in de Delftse gemeenteraad lijkt het me dat de suggestie van de heer Licht om een en ander aan de kaak te stellen in de gemeenteraad een vrij zinloos iets. De partijen die al jaren in Delft aan de macht zijn zwelgen hierin, zijn blind voor hun eigen misstanden. Die “democratie” functioneert nogal gebrekkig.
  De Wit heeft wel degelijk een punt.

 4. Jelle Licht

  De reactie van de heer Jan van Delft plaatst dit bericht in een duidelijker kader. Ik hou vast aan mijn eerder gedeelde standpunt; uit het bericht van De Wit, zoals het hier geplaatst is tenminste, is geen punt te halen. Om een punt te maken moet men met ofwel argumenten, ofwel voorbeelden komen, wat Jan van Delft wel heeft gedaan.

  Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik geen ervaring heb met de gang van zaken binnen de Delftse gemeenteraad. Het lijkt me inderdaad een mooi ideaal om ietwat vreemde, ondemocratische verhandelingen aan de kaak te stellen. Er is een wereld van verschil tussen het uiten van ongenoegen over een situatie zoals de heer De Wit eerder deed, en het concreet (en constructief) werken aan een verbetering van de situatie, door bijvoorbeeld mensen te informeren over de vermeende misstanden, zodat men vervolgens zelf zijn of haar mening kan vormen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>