«

»

Referendum vraagstelling AZC wordt gesaboteerd door college

vraagstelling_azc_referendum_delftIets wat simpel is zo moeilijk maken dat geen hond er meer wat van snapt.

Dat is  waar het college en de coalitiepartijen mee proberen het referendum onderuit te halen voor het begonnen is.

Een simpele vraag zoals “Bent u Voor of Tegen de komst van een AZC in Delft? wordt verkracht naar bestuurlijke ambtelijke taal.

De referendumkamer komt met eerst een lange omschrijving en dan pas een vraag. Het probleem zit in het woordje niet. Door dat toe te passen worden stemmers in feite op het verkeerde been gezet.


 

Vraagstelling:  In de gemeenteraad is voorgesteld om te besluiten de komst van een asielzoekerscentrum in Delft niet toe te staan.

Bent u voor of tegen dit voorstel?

Antwoordmogelijkheden

Ik ben voor dit voorstel           of           Ik ben tegen dit voorstel


 

Ben je Tegen een AZC in Delft dan moet je dus Voor stemmen. Ben je Voor een AZC dan moet je dus Tegen stemmen.

Verwarrender kan niet. En niemand kent natuurlijk het initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft. Net zomin als mensen het Associatieverdrag met Oekraïne gelezen hadden.

Donderdag avond was een besloten technische sessie van de politieke partijen met burgemeester Bas Verkerk en Referendumkamer voorzitter Beijen over de vraagstelling. Coalitiepartijen en dus tegenstanders van het referendum vonden eigenlijk dat het nog ingewikkelder en bestuurlijk correct moest. Nu leek het er namelijk op dat de gehele gemeenteraad achter dit voorstel stond.

Burgemeester Bas Verkerk stelde voor om dan nog wat woorden toe te voegen.


 

Nieuwe vraagstelling;

In de gemeenteraad is door één fractie voorgesteld om proactief te besluiten de komst van een asielzoekerscentrum in Delft niet toe te staan.

Bent u voor of tegen dit voorstel?

Antwoordmogelijkheden

Ik ben voor dit voorstel           of           Ik ben tegen dit voorstel


 

Kortom op slinkse wijze probeert de gevestigde orde het referendum te frustreren en belachelijk te maken.

Het Initiatiefvoorstel hetgeen als basis dient heeft de titel : “GEEN ASIELZOEKERSCENTRUM IN DELFT’

Het formulier dat gebruikt is voor de 300 ondersteunende handtekeningen is ook duidelijk.formulier_referendum_azc_delftDe vraag die de indieners van het referendum willen is de beste. D66, PvdA, GL, Stip en VVD luister nu eens naar de mensen uit de stad.

Geen gezeik, dus gewoon:

azc_vraagJan Peter de Wit