«

»

Klachtenregen Avalex invoering ‘Nieuwe Inzamelen’ Hof van Delft

Raadsvergadering 8 maart 2018 interpellatiedebat Avalex Het Nieuwe Inzamelen.

Raadsvergadering 8 maart 2018 interpellatie debat Avalex Het Nieuwe Inzamelen HNI

Donderdagnacht mocht ik uiteindelijk nog VVD wethouder Harpe in de raadsvergadering ondervragen over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen (HNI) door Avalex

Sinds november 2017 is in de Hof van Delft begonnen met HNI. PMD, GFT en Papier containers. Restafval hier en daar maar in je buurt.

Burgers worden zo gedwongen te gaan scheiden omdat ze anders steeds met hun zware restafvalzak één straat verder moeten lopen.

Het regent klachten over HNI. Er lijkt weinig draagvlak voor te zijn.         

In de wijk Hof van Delft hebben bewoners weinig tot geen ruimte voor drie containers. En die worden enkel na twee weken ingezameld. Ook zijn de loopafstanden naar de restcontainer een probleem. Afvalzakken slavernij. Volgens VVD wethouder Harpe moeten slecht ter been zijnde ouderen dat via de WMO gaan regelen. Dure oplossing.

In de zomer wordt begonnen met de uitrol van HNI in Harnaschpolder. Daarna zijn Tanthof Oost en West de klos.

Er komt geen moment van evaluatie in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in 2016 het besluit genomen Grip op Afvalstoffen en daarmee basta. Toch heeft het college eind dit jaar een ´noodrem´ procedure voorzien. Ik kreeg wel de toezegging dat als ´alles heel anders verloopt´ het college bij de gemeenteraad zou terugkomen.

Op dit moment is de afvalverwerking in sneltreinvaart aan het veranderen. De AVR Rotterdam is klaar met een mega grote nascheidings installatie voor restafval. Ook hebben 200 gemeenten zich aangesloten bij de Statiegeld Alliantie. Het is beter om statiegeld Plastic pet flesjes en blikjes te heffen. Dat is een bom onder de PMD inzameling. Helaas doen Avalex gemeenten daar niet aan mee.

Er is een nieuwe interim Avalex directeur Vincent van Woerkom door GroenLinks voorzitter Stephan Brandligt benoemd. De vorige is al maanden ziek thuis en er wordt gelijk naar een andere baan voor Jack Kuin gezocht.

Die Vincent van Woerkom is een groot financieel onbenul daar hij in Amsterdam een financiële chaos van 188 miljoen heeft veroorzaakt. GroenLinks wethouder Stephan Brandligt wou er niets over zeggen daar het over personen ging. Je moet een mega imbeciel zijn om zo een Amsterdamse rat in pak , tot peperdure inhuur directeur van noodlijdend Avalex aan te stellen.

Avalex Rapportage over 9 maanden 2017 Q1t/m Q3 )

 

VVD wethouder Harpe zei dat het te vroeg was om nu al te stoppen. De raad zal actief op de hoogte gehouden worden met Kwartaal rapportages. Het gaat gewoon verder zoals gepland in de zomer invoering in de Harnaschpolder. Er zal in de rapportages ook inzicht gegeven worden specifiek voor Delft. En over de zuiverheid van de ingezamelde deelstroom.

Wat mij betreft stoppen we er nu al mee. Beter aansluiten bij de Statiegeld Alliantie dan doorgaan met het PMD inzamelen.

Jan Peter de Wit


Interpellatie_nieuwe inzamelen Avalex
Motie 'Evaluatie en pas op de plaats Nieuwe Inzamelen'