SCHANDALIG GEDRAG VAN B&W DELFT

Van de gemeente Delft moet je het niet hebben wanneer je in de moeilijkheden zit.
Die laten je, zie onder, blijkbaar gewoon barsten!

Ik heb meerdere malen contact gehad met de bestuursassistent van de wethouder en zelfs een brandbrief gestuurd naar diverse raadsleden en de burgemeester…..
Zij hebben mij in de waan gelaten, lees met een kluitje in het riet, dat zij zich met de zaak bezig hielden.
Ik heb toestemming van de betreffende familie om dit te publiceren.
Zie het relaas hieronder:
Jolanda Gaal

Van: Advocaat Schenkhuizen
Verzonden: donderdag 4 oktober 2012 0:40
Aan: ‘rogier@omroepwest.nl’
Onderwerp: uitzetting familie Keuvelaar

Beste Rogier,
U vroeg mij naar mijn reactie op de uitzetting van de familie Keuvelaar door Woonbron.
Over de handelwijze en houding van Woonbron in dezen kan ik kort en duidelijk zijn: die is ronduit schandalig en asociaal. Het gaat per slot van rekening om een gezin met drie jongminderjarige kinderen en moeder is twee dagen geleden (!!) bevallen van een 4e kind. En dat gezin wordt dan op straat gezet. Dat dit gebeurd in ons land, waar de politiek zijn mond vol heeft over de noodzaak van goede zorg voor elke Nederlander, is volstrekt onacceptabel.

Overigens heb ik ook kritiek op de gemeente Delft: dat die in twee weken tijd niet in staat is gebleken de zaak voor de familie Keuvelaar op te lossen.
Met name vanwege een huurschuld van circa EUR 4.000,– (overigens als gevolg van stopzetting van de bijstand door de gemeente Delft, waardoor de familie Keuvelaar de huur niet meer kon betalen) heeft de kantonrechter te Delft de huurovereenkomst van de familie Keuvelaar ontbonden en heeft de rechter bepaald dat zij de woning moet verlaten.

Ik heb vervolgens alle denkbare juridische mogelijkheden om de uitzetting te voorkomen benut. Dat heeft helaas niet geleid tot afstel maar wel tot enig uitstel van de uitzetting. Nadat de familie Keuvelaar was uitgeprocedeerd heb ik vervolgens burgemeester Verkerk van de gemeente Delft een brandmail gezonden. Een woordvoerder van de gemeente liet mij weten dat de zaak de volle aandacht had van de burgemeester en ook die van de verantwoordelijk wethouder. Ik heb echter noch van de burgemeester noch van de wethouder tot op de dag van vandaag ook maar enige inhoudelijke reactie gehad op mijn brandmail. Gisteren hoorde ik nota bene dat de wethouder het te druk had met andere zaken en nog niets aan de zaak heeft kunnen doen!! Ook burgemeester Verkerk heeft niets gedaan om de uitzetting te helpen voorkomen. En daarmee hebben de lokale autoriteiten de familie Keuvelaar lelijk in de steek gelaten.

Woonbron wil de uitzetting alleen afblazen wanneer de familie Keuvelaar de huurachterstand van EUR 4.000,– ineens voldoet. De gemeente is echter niet bereid om de familie financieel bij te springen. Wanneer de stopgezette bijstand met terugwerkende kracht zou worden hersteld zouden alle problemen in één klap zijn opgelost: dan kan de huurschuld van EUR 4.000,– worden betaald. De gemeente heeft een verzoek ter zake afgewezen. En daarmee was de laatste kans op een oplossing verkeken. Dat de gemeente Delft de uitzetting daarmee gewoon door laat gaan en ook geen opvang voor de familie regelt is eveneens ronduit schandalig te noemen.

Dat de familie Keuvelaar donderdag 4 oktober a.s. om 9.30 uur de woning wordt uitgezet vervult mij met treurnis. Als advocaat zal ik mij voor de familie blijven inzetten. Er zal immers voor een alternatief onderkomen moeten worden gezorgd.

Succes met het maken van het programma.
Met vriendelijke groet,
Mr Erik Schenkhuizen

Geef een reactie

Your email address will not be published.