«

»

Schatrijke Ondernemersfonds betaal fietsenstalling Oude Langendijk

Fietsenstalling-Oude-LangendijkDat GroenLinks in het college toestaat dat de fietsenstalling aan de Oude Langendijk gesloten wordt is verraad aan hun verkiezingscampagnes.

Deze fietsenstalling is druk bezet op marktdag en zaterdag en zondag. Zeker met het snel toenemend aantal dure elektrische fietsen is deze stalling op die dagen gewoon nodig.

De gemeente moet keihard bezuinigen door mega blunders van voornamelijk voormalige PvdA en GroenLinks besturen.

Mijn oplossing zou zijn om het schatrijke Ondernemersfonds Delft te vragen de minimale kosten (€40.000) te gaan dragen. Het zijn vooral de ondernemers die baat hebben bij een veilige fietsenstalling aan de Oude Langendijk. Meer bezoek is meer baat.

Jaarrekening gemeente Delft 2015

Jaarrekening gemeente Delft 2015

Het Ondernemersfonds wordt door de gemeente voor 100% gesubsidieerd uit de OZB opslag uit niet-woningen (bedrijven dus).  Het Ondernemersfonds heeft stilletjes ook meegeprofiteerd van de forse OZB verhoging (6,8%) in 2015.

In 2015 dus €845.000 om te besteden aan de economie en de dynamiek in de stad. Voor 2016 staat €900.000 in de Programmabegroting .

Vreemd genoeg is de OFD Jaarrekening van 2015 nog niet aan de gemeenteraad aangeboden. Dus ik kan niet zien hoeveel geld er van 2015 nog over is. Het vreemde is dat de ondernemers deze extra belasting aan de VVD te danken hebben.

Het is puur belasting geld. Ik verwacht dan maximale transparantie. Voor 2014 staan de projecten HIER.  De toegekende bedragen zijn nergens te vinden. Hoewel de gemeenteraad niet gaat over de besteding van dit fonds, kan ik natuurlijk wel een ongevraagd advies geven.

Het initiatief van Ronald Kroon om op zaterdag de stalling open te houden is mooi. Maar een structurele oplossing is beter. En liefst met een toezichthouder die een normaal salaris verdient. Dat is dan weer een langdurig werkloze minder.

Jan Peter de Wit