«

»

Senioren & Wonen oftewel Senior Living

Sylvia Grobben

Sylvia Grobben

Meer dan 16.000 mensen in Delft die 65 jaar of ouder zijn in 2017. Een lichte stijging t.o.v. jaren ervoor. Zo’n 500 mensen bereiken jaarlijks de 65-jarige leeftijd in Delft. We worden ouder en dat is fijn. Heel fijn.

Met 65 jaar wonen we nog heerlijk in ons huisje, met of zonder trap, met of zonder aanpassingen. Maar de ouderdom komt met gebreken! Niet alles blijft vanzelfsprekend.

In de 20e eeuw schreven we ons rond de 65e verjaring in voor één van de bejaardenoorden die vanaf de jaren 60 werden gebouwd. Deze bestaan nu niet meer. We gaan dus eigenlijk weer terug naar de tijd van vóór de bejaardenoorden.

Regie in eigen hand, je eigen (mantel)zorg organiseren en het zo lang mogelijk stellen zonder professionele zorg. Dan kun je jezelf afvragen: is dit een verrijking of een verarming? Het antwoord hangt natuurlijk af van de persoonlijke situatie. Maar het is een feit; de ontmanteling van de verzorgingsstaat.

Wat is het alternatief? Want we moeten toch ergens heen als het allemaal niet meer zo soepel gaat. De verzorgings- of verpleegtehuizen blijven natuurlijk voor mensen die echt niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. En de rest van de ouderen??? Nou, die moeten zelf maar zorgen voor een geschikte plek om te wonen. Helaas zijn er te weinig aangepaste woningen in Delft.

Onafhankelijk Delft wil zich sterk maken voor kleinschalige woon/zorgcomplexen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen zonder dat er sprake is van verzorging/verpleegtehuizen. Er zijn prachtige hofjes waar senioren woningen gerealiseerd kunnen worden. Of beter: maak elke nieuwbouwwoning geschikt als zorgwoning. ‘Waarom niet elke woning een brede deur, dat kan toch geen kwaad?”

De vraag naar seniorenhuisvestiging zal enorm toenemen. Er moeten nieuwe woonconcepten ontworpen worden om de nieuwe generatie senioren te huisvesten. Het is overduidelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.

Het liefst in kleine gemeenschappen waar veiligheid, gemeenschappelijkheid en hulp bij kleine klussen vanzelfsprekend is. Ik beloof u inzet en betrokkenheid van Onafhankelijk Delft de komende jaren en wij zullen nauwgezet de plannen volgen en indien nodig ons doen gelden.

Wel spreken wij af dat wij voortaan niet meer spreken over verzorgings-, bejaardenhuizen, aanleunwoningen of verpleegtehuizen. Wij bij Onafhankelijk Delft noemen het vanaf nu: senior living of onze stadsveteranen.

Sylvia Grobben