«

»

Sinds 2008 is gemeenteraad misleid over het Treasury resultaat OBS

berekende_treasury_resultaat_delftDe renteopbrengsten van de gestorte bedragen aan de spoortunnel waren in het financieringsmodel begroot op €39.7 miljoen.

Dat zou bereikt worden met een rentepercentage van 5% die gestaag oploopt naar 6,3% in 2014. Die rente werd nooit behaald. Al in 2009 daalde de daadwerkelijke rente tot onder 1%. Het college zweeg.

Het werkelijke Treasury resultaat is nu €21,2 miljoen.  Dat is veel meer dan de € 12 miljoen die in de BUOK 2008 is afgesproken.

In artikel 4.4 staat dat de gemeente Delft met afdoende Treasurybeleid de afgesproken bijdrage van €117 miljoen naar € 129 miljoen zou verhogen.treasury_presentatie_2

In de OBS jaarrapporten van 2008 tot en met 2013 is nooit aangegeven dat het Treasury resultaat nooit gehaald zou worden.

Nu stelt het college dat toen afgesproken is dat in 2008 is afgesproken dat het Treasury resultaat € 39,7 had moeten zijn. Het is nu €21,2 dus er is een tekort van €18,5 miljoen. Afdoende om €12 miljoen te betalen me dunkt.

Nee, zegt VVD wethouder Harpe dat was bovenop de €39,7 miljoen dus had het Treasury resultaat eigenlijk  €51,7 miljoen moeten zijn. Zo gezegd is er nu een gat van €30,5 miljoen.

Dat mega miljoenen tekort is jarenlang opgebouwd. De gemeenteraad is tussentijds nooit dringend en actief  geïnformeerd door het college dat het totaal onmogelijk was om het beoogde resultaat te halen. Sterker nog er werd altijd een beeld geschapen dat er niks aan de hand was.

Mijn conclusie is dat het college de gemeenteraad stelselmatig voorgelogen heeft over een komend miljoenen verlies.

Nu heb ik het geheime “rekenmodel 2008” kunnen inzien wat niets anders is als een begroting in spreadsheets met honderden getallen. De begin Business Case met allemaal achterhaalde getallen. Er is niets met teksten op papier gezet met een duidelijke omschrijving en verplichting van het Treasury resultaat.

VVD_Wethouder_Lennart_Harpe

VVD Wethouder Lennart Harpe

VVD wethouder Harpe laat nu achteraf de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigen tot 2030 op al die stukken uit 2008 hier en hier. Harpe liet ondertussen wel in openbaarheid deze getallen door OBS directeur Isidoor Hermans presenteren aan de raad HIER.

Er kan geen geheimhouding worden opgelegd hetgeen al openbaar gemaakt is. Die hele geheimhouding heeft geen enkel nut anders dan de waarheid afdekken en verborgen houden tot Sint-Juttemis.

VVD wethouder Harpe bluft de leugens maar wat weg en weet dat het voor de meerderheid van de gemeenteraad allemaal te moeilijk is. En zo is er niets veranderd. Nog steeds worden de sukkeltjes van de gemeenteraad in de maling genomen bij grote projecten.

Uiteindelijk moeten de Delftenaren volledig onterecht weer €2,9 miljoen extra bijdragen aan de spoortunnel.

Jan Peter de Wit