«

»

Delftse Spoorzone directeur Hermans verdient meer dan Premier Rutte

isidoor_hermans_spoorzone_directeur_delft

OBS directeur Isidoor Hermans (isidoor betekent Geschenk van Isis)

Ontwikkel Bedrijf Spoorzone (OBS) directeur Isidoor Hermans verdient sinds 1 januari 2014 €210.000 per jaar. Dat is dik boven een ministerssalaris in 2014 van 178.00 euro. Dat ligt er 18% boven.

In 2014 mocht dat nog van de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) bij de (semi) overheid. OBS bv is een 100% door de overheid gefinancierde organisatie. Het OBS valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft en dus WNT.

Maar per 1 januari 2015 mag op grond van de WNT het inkomen niet meer zijn dan 100% van het ministerssalaris (€178.000) aan totaal inkomen betaald worden aan topfunctionarissen. Maar navraag leerde dat Hermans als ZZP’er een tweejarig contract heeft gekregen. Dus tot 1 januari 2016 valt dit contract onder het overgangsrecht.

Ik stel dat gezien de financiële malaise van Delft het ronduit asociaal is dat het college deze spoorzone directeur dik meer salaris geeft als de minister president Rutte. Zo moeilijk is deze functie nu ook weer niet.

Deze ondiepe spoortunnel is technisch gezien simpel. Niet te vergelijken met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ook met de grondexploitatie is bijna nog niks  bereikt. Alleen het laaghangende fruit van vrije particuliere bouwkaveltjes in de Coendersbuurt tot nu toe. Dat is niet zo moeilijk. Maar waar blijft de voor Delft lucratieve hoogbouw?

Tweede reden voor een forse loonmatiging van Isidoor Hermans is zijn voorbeeld functie. Bij de gemeente Delft worden er deze college periode 268  ambtenaren ontslagen omdat ze te duur zijn. Dan is het wel erg sarcastisch dat deze spoorzone directeur dik meer krijgt dan een minister. Dat de kleintjes wegsnoeien maar de hoge bomen vangen meer. En dat met PvdA en GroenLinks in het college?

Volgens VVD wethouder Harpe mag het allemaal want Hermans is ZZP’er en die vallen niet onder de WNT. Dat is dus niet waar. Ook ZZP’er en interims vallen onder de WNT. In de memorie van Toelichting van de WNT staat dat  bij een langere functievervulling dan 12 maanden moet worden aangenomen, dat de inhoud en aard van de opdracht zich onvoldoende onderscheidt van die van reguliere topfunctionarissen, en zullen deze interim-bestuurders dan ook onder de reguliere normering van de WNT (blijven) vallen.

Ik doe bij deze een moreel beroep op Isisdoor Hermans om vrijwillig zijn salaris per 1 januari 2015 gelijk te laten trekken aan het ministerssalaris. Op 10 november 2011 heeft de raad de PvdA Motie Top inkomens aangenomen. In feite is het huidige salaris van Isidoor Hermans op dit moment in strijd met deze motie.

Verlaagt Hermans zijn inkomen nu niet vrijwillig dan zal ik bij de Jaarrekening 2014 een motie indienen om zijn salaris per 1 januari 2016 te fors te reduceren naar het Staatssecretaris niveau van €135.000. OBS directeur is een uitvoerende taak en dat is hoogstens vergelijkbaar met de functie van staatssecretaris. En als Hermans dat te min vindt, stap dan lekker over naar het bedrijfsleven. Voor jouw 100 anderen.

Jan Peter de Wit


Ontvangen e-mail 17 Apr 2015 namens verantwoordelijk VVD wethouder Lennart Harpe
Jan Peter,

Hieronder de ontvangen beantwoording op de vraag die je telefonisch stelde: “Wat is het salaris inclusief alle evt. overige vergoedingen geweest dat in 2014 aan de OBS-directeur is betaald?”

Antwoord:
Met de heer I.F.M. Hermans is ingaande 1-1-2014 een tweejarig contract gesloten voor de vervulling van de functie van directeur OBS. Per brief d.d. 16-10-2013 is de raad hierover geïnformeerd (zie de brief hieronder). In de daarin verstrekte informatie is geen wijziging gekomen. Met andere woorden:
– de heer Hermans heeft geen dienstbetrekking bij de gemeente
– hij is ZZP’er en draagt zelf loonheffing, premies etc. af
– de gemeente betaalt een inhuursom van € 210.000/jaar (incl afkoop van arbeidsongeschiktheid, pensioen etc.)
– de inhuursom valt binnen het kader van de WNT-normering (Wet Normering Topinkomens) van ca. € 228.000 (in de wandelgang ook wel genoemd: Balkenendenorm).

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=120379&f=e993ffa6b8a43444c83343b72f847c12&attachment=0&c=41249

Groeten,


 

 

 

1 ping

  1. VVD wethouder Harpe laat Spoordirecteur Isidoor Hermans doorgraaien » Onafhankelijk Delft

    […] wethouder vergoelijkte dat toen dat Hermans ZZP was en dus nog sociale lasten moest betalen. Onzin, want dat moet Rutte […]

Reacties zijn uitgeschakeld.