«

»

Stadskrant: ‘Sportief van start gaan, betere zorg, lagere lasten’

stadskrant_28_feb_odStadskrant 28 februari 2018

“We moeten eerst geld genereren voordat we het kunnen uitgeven. Dat er nu meer toeristen naar Delft komen, is een goeie zaak – en nu moeten we ervoor zorgen dat ze meer dan die gemiddelde € 47 in Delft besteden.

En dat gebeurt niet door dat absurde verbouwingsplan voor Museum Prinsenhof en omgeving! Zorg daarvoor door aansprekende exposities te bedenken! Zoek daarvoor samenwerking met andere kanjers als de Porceleyne Fles of Het Mauritshuis. En investeer in Délftenaren.”   

Sport

“Wij vinden het de hoogste tijd om te investeren in sport. Sportverenigingen verzelfstandigen? Prima, maar niet om ze daaraan te laten beginnen met een 3-0 achterstand. Er is in de afgelopen jaren veel achterstallig onderhoud ontstaan. Onafhankelijk Delft wil dat pas “Na sombere jaren hebben we nu gelukkig een begroting die niet alleen sluitend is, maar ook ruimte geeft voor investeren. In Delft zijn de afgelopen jaren grote gaten gevallen, soms zelfs letterlijk wanneer het over openbare ruimte gaat. In álle wijken hoor ik: doe alsjeblieft iets aan bestrating, groen en
straatmeubilair.

Dat verbeteren heeft voor PvdA dan ook hoge prioriteit. Het plezier van een Delftse inwoner na sanering gesproken kan worden over verzelfstandiging. Zo kunnen we investeren in sport en beweging.”

Meer waar of mindere lasten

“En we willen lagere lasten voor de Delftenaren. Geld genereren is ook nodig om het aan Delftenaren te kunnen terúggeven. Om de heffingen en woonlasten terug te brengen tot een niveau dat past bij wat Delftenaren daarvoor krijgen. Dus: zorg dat de stad meer te bieden heeft, of verlaag de lasten.”

Investeren in kleinschalige zorg

“Ook de ouderenzorg gaat ons na aan het hart. Kleinschalige zorginstellingen hebben daarbij de toekomst – kijk naar het succes van De Herbergier. Onafhankelijk Delft zet zich in om hierin te investeren, door dit soort zorg te stimuleren en te faciliteren. En hoewel het voor mij te laat is, kunnen we er inDelft wel mee beginnen: maak een jaarlijkse controle op de PSA-waardemogelijk. Zo’n controle kan jaarlijks –landelijk gezien – honderden levens redden.”

Martin Stoelinga