«

»

Stop met de uitbreiding van het nieuwe ambtenarenpaleis

Het Nieuwe Kantoor in de spoorzone is voor 80% klaar. Eerst moeten de treinen door de tunnel rijden. Dan wordt het oude spoorviaduct gesloopt en kan de resterende 20% van het HNK gebouwd worden.

Het Nieuwe Kantoor in de spoorzone is voor 80% klaar. Eerst moeten de treinen door de tunnel rijden. Dan wordt het oude spoorviaduct gesloopt en kan de resterende 20% van het HNK gebouwd worden.

Door de financiële ramp die Delft getroffen heeft zijn draconische maatregelen nodig. Dit college is van plan om nog eens 190 ambtenaren te ontslaan. Dat is 20% van het totaal.

Dan is het ook volkomen logisch om te onderzoeken of het stoppen met de afbouw van het nieuwe stadskantoor (dat bijna voor 80% gereed is) mogelijk is.

De eerste fase is bijna afgerond. De afbouw van de resterende 20% kan pas beginnen als het oude spoortracé kan worden afgebroken.

De werkzaamheden daartoe starten in juni 2015 en het HNK zouden pas november 2016 klaar zijn.

Tijd genoeg om aan het college een Quickscan te laten doen naar de mogelijkheden en kosten van staken van de afbouw.

Het nieuwe stadskantoor kost nu nog €82,5 miljoen. Maar er wordt al rekening gehouden met overschrijdingen van €8,7 miljoen. Dus dan gaan we richting €90 miljoen.hnk risicovoorziening 2014Maar dit college heeft hun ambtenarenpaleis tot ‘heilig huisje’ bestempeld. Niks minder of “ons bin zunig”. VVD wethouder Lennart Harpe geeft blijk van zijn onkunde door te zeggen dat hij geen zeil over de zuidgevel wil laten trekken. In werkelijkheid is er allang een nette tijdelijke Zuidgevel aangebracht. Zie links op de foto. Dat ziet er niet eens verkeerd uit. Dus we hebben helemaal geen toestemming van Mecanoo nodig. Ze hebben er al mee ingestemd.

VVD wethouder Harpe wil het Kantoor afbouwen om het later het leegstaande deel te verhuren of te verkopen. Weer een risico extra door de enorme leegstand op de kantorenmarkt. Wie wil er in een kantoor zitten waarin het lijkt of er elke 10 minuten een aardbeving is?

Een liberaal die kantoorruimte gaat bouwen. Harpe is een links schaap in dure wolfksleren. Volgens Harpe zou dit hoogstens een besparing van €6,6 miljoen opleveren. De VVD fractie valt Meuleman aan over 10 miljoen (alweer) maar Harpe noemt totaal onbewezen getallen.

hnk ruimte benedenverdieping

Er komt een golvend plafond tussen paddo achtige pilaren. Op het moment dat de bezoeker eronderdoor loopt, lijkt de historische stadskaart op het plafond te bewegen.

Lennart Harpe kwam met nog een nieuw “argument”. In die aanbouw zijn de publieksbalies gepland. In de toekomst zal bijna alles digitaal gaan. Er zijn helemaal geen balies meer nodig.

Zonder OV kaart kom je al geen trein meer in. En trouwens, er is nog ruimte zat op de begane grond onder het ‘meebewegende’ plafond met een oude stadskaart in Delfts Blauw.

VVD wethouder Harpe is niet eens bereid om een onafhankelijke Quickscan te laten maken. Dat duurt hoogstens drie weken. Alleen SP en Stadsbelangen steunden onze motie.

Jan Peter de Wit


De Gemeenteraad van Delft bijeen op 25 september 2014

Brief college van Delft inzake de begrotingsvoorbereiding 2015

Motie Het Nieuwe Kantoor

De Gemeenteraad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat fase I (80%) van het nieuwe Stadskantoor bijna is afgerond en de tijdelijke gevel aan de Zuidzijde is aangebracht,

verzoekt het college een quickscan te laten maken waaruit blijkt wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van stopzetten van de voorgenomen bouw van het overige deel fase II (20%) van het nieuwe Stadskantoor.

En gaat over tot de orde van de dag.
Martin Stoelinga OD