«

»

Tegen overhaaste verkoop Delftse Eneco aandelen

eneco_stedinHeel smiechtig deed financieel D66 wethouder Aletta Hekker in de laatste commissievergadering EFB de mededeling dat de raadsleden in het zomerreces een stuk kregen toegezonden over de mogelijke verkoop van onze Eneco aandelen.

Delft bezit 2,44% van de Eneco aandelen en van dit miljarden bedrijf is dit aandeeltje minimaal  60 miljoen euro waard.

Wethouder Hekker is lid van de Algemene vergadering van Aandeelhouders Eneco Holding BV. Dit plan zit sinds de splitsing van Eneco (energieleverancier) en Stedin ( distributie netwerkbedrijf) al vanaf februari 2017 in de maak. Nooit heeft Hekker de gemeenteraad in vertrouwen hierover geïnformeerd. Een politieke zonde.

D66_NU_NIKSNu komt het zomaar uit de lucht donderen tijdens het zomerreces. De colleges van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht (meerderheidsbelang aandelen) hebben al gekozen voor verkoop. Het college van Delft met een splinteraandeel heeft geen standpunt. D66 wethouder Hekker loopt ver achter de fanfare aan. De grootste partij van Delft D66 is drie keer niks. Geen standpunt. Achterlijk.

Ik ben nu tegen deze overhaaste verkoop die al in oktober a.s. rond moet zijn. Wethouder Hekker: “deze raad is op elkaar ingespeeld en kan deze beslissing snel nemen”. Even er doorheen jassen heet dat.

Eneco wordt door een multinational opgeslokt (SHELL?). Het stadswarmte net in de Harnaschpolder wordt van dat bedrijf. Er is geen enkele staatsinvloed meer. De inwoners kunnen hun energieleverancier niet vrij kiezen en zijn afhankelijk van deze monopolist (Shell raffinaderij) . Welke prijs betaal je dan? hoe controleer je de kostprijs? Dat moeten we niet willen.

Vreemde is dat de Stedin aandelen juist in handen van de Zuid Hollandse 52 gemeenten blijven omdat ze energie leidingen juist als overheidstaak zien vanwege de leveringszekerheid en veiligheid. Energie producenten kan je kiezen. Leidingen liggen vast in de grond. Tegenstrijdig dat dit niet voor de stadsverwarming geldt.

Geld investeren in peperdure logge fossiele warmtenetwerken

Waar komt al die haast ineens vandaan om deze stille reserves te gaan cashen? Twee zaken. Rotterdam en Den Haag hebben miljarden nodig voor hun mega project de Warmterotonde (4,5 miljard). Een “Groen” Links knettergek project om de restwarmte van de Shell en Q8 olieraffinaderijen en de drie kolencentrales te gebruiken in de Westlandse kassen en honderdduizenden woningen in de winter op te warmen in de steden Rotterdam, Den Haag en Delft .

Zeg maar miljarden investeren in fossiele vuile restwarmte waar geen enkel toekomst perspectief in zit. Over 30 jaar is er geen benzine voor auto’s meer nodig en de kolencentrales zijn vervangen door windmolens op zee en zonnecollectoren op de daken.

Politieke lokale macht verlekkerd zich aan de 3 miljard opbrengst voor hun (linkse) hobby’s

De andere reden is natuurlijk lekker geld verbrassen. De colleges verlekkeren zich zo vlak voor de verkiezingen met deze vette stille spaarpot kapot te slaan in prachtige verkiezingsbeloften. Alles ziet er weer zonnig uit. Nou in 2017 werd €98 miljoen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Delft ongeveer €2,4 miljoen. Dat slaat jaarlijks een gat in de begroting. En is het nu niet beter om te beleggen in plaats van te sparen? De rente is nagenoeg niks. Dit is niet het moment om veel geld op een rekening te zetten.

In Delft met het overwegend Linkse D66, PvdA, GroenLinks en Stip colleges kunnen ze weer meedoen in dat prestigieuze Warmterotonde project. Het geld geheel aan de burger teruggeven in lastenverlaging en schulden aflossen zal wel een kleine plaats innemen. Dat weten we nog van de verkwisting van de EZH aandelen opbrengst. Bijna niks structureels van over.

Het wel of niet verkopen van de Eneco aandelen zou een mooi punt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen zijn. Gekoppeld aan de besteding ervan. Maar dat is dus niet de bedoeling van D66. De verkiezingen gaan weer over NIKS. Deze gemeenteraad kan nu helemaal niet kiezen want dit is een feite een altijd stil gehouden reserve. Geen enkele partij heeft hier ooit een standpunt over ingenomen. Dit is bij zo’n groot financieel belang (minimaal €60 miljoen) dan zeer ondemocratisch.

Jan Peter de Wit