«

»

Uitstel Melding Topinkomen spoordirecteur Isidoor Hermans

OBS spoorzone directeur Isidoor Hermans. Bekend van Stephansblog "Ratten in pak" vullen hun zakken in Delft

OBS spoorzone directeur Isidoor Hermans.

IN 2014 en 2015 verdiende OBS spoorzone directeur Isidoor Hermans €210.000. Dat was ver boven de norm van €178.000 uit de Wet Normering Topinkomens. Maar ondanks dat geeft VVD wethouder Harpe deze ZZP’er weer hetzelfde salaris.

(WNT).——– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: FW: Melding overtreding Wet normering topinkomens
Datum: Fri, 18 Mar 2016 13:35:07 +0000
Van: WNT <WNT@minbzk.nl>
Aan: ‘jpdewit@ziggo.nl’ <jpdewit@ziggo.nl>

Geachte heer De Wit,

Op 28 februari 2016 deed u een digitale melding van een overtreding van de Wet normering topinkomens. Voor zover ik kan overzien is verzuimd u een bevestiging van ontvangst te sturen. Mijn excuses daarvoor;

Hierbij bevestig ik u de goede ontvangst van uw melding alsnog. De melding is geregistreerd onder nummer 2016-0000009227 en in onderzoek genomen door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het blijkt niet mogelijk uw e-mail binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te beantwoorden. Ik moet deze termijn daarom verlengen met drie weken. De reden hiervan is dat een zorgvuldige behandeling van uw e-mail meer tijd vergt.
Hoogachtend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,
drs M.W. (Martijn) Zwart
Coördinator Toezicht en Handhaving WNT
………………………………………………………………
Directie Arbeidszaken Publieke Sector | Programma Normering Topinkomens
Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Etage Z 26
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
………………………………………………………………
T 06 15 96 73 69
E Martijn.Zwart@minbzk.nl