«

»

Veiligheid gemeente Delft niet op peil

De veiligheid aangaande de privacy en paspoorten, is bij de gemeente Delft niet in orde, zo valt te lezen in her AD.
Bezoekers, maar ook medewerkers van andere afdelingen, kunnen zo achter de bali de paspoorten van Delftenaren inzien, of zelfs ontvreemden. Dit is geen ideale wereld, maar men mag als inwoner van Delft toch wel verwachten, dat de veiligheid aangaande jou identiteit en sofinummer, goed beschermd wordt.
Dit roept bij mij vragen op en daardoor zal ik deze schriftelijk gaan stellen
Liedewei Timmermans