«

»

D66 Verkiezingspropaganda: schulden doorschuiven en neptarieven

In 2018 neemt de schuld weer toe.

In 2018 neemt de schuld weer toe.

De vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd Delft verschrikkelijk in de maling genomen door financieel D66 wethouder Vokurka. Het ging goed met Delft en alles stond er prima voor.

Pas na de formatie kwam het mega vastgoedfiasco naar buiten. Dit keer haalt D66 wethouder Aletta Hekker weer dezelfde goedkope truc uit.

De Delftenaar wordt de illusie voorgehouden dat alles weer goed gaat en controleerbaar is. Onzin, daar is alles te onzeker voor.

D66 wethouder Hekker wil dat we in 2018 niet meer de duurste ‘grote’ gemeente van Nederland zijn. We moeten eindigen op 112% van het landelijk gemiddelde in 2018. Dat is sturen op een gemiddelde dat pas na de vaststelling is te bepalen.

Aletta_Hekker_ris

D66 wethouder Aletta Hekker geb. 22-11-1951

D66 CAMPAGNE UIT ALGEMENE MIDDELEN

Om de totale woonlasten even voor de verkiezingen in 2018 te laten zakken pakt ze geld uit de algemene middelen. Twee ton voor de Riolering en 5 ton voor het nadeel Avalex.

Zo wordt de Delftenaar één jaar lekker gemaakt. De tarieven horen 100% kostendekkend te zijn. Dus in 2019 zullen ze extra snel stijgen. D66 voert nu al campagne via de algemene middelen.

In het Coalitie Akkoord 2014 – 2018 van D66, VVD, GL, Stip en PvdA staat dat positief resultaat vanuit de jaarrekening gebruiken om allereerst de schulden te verlagen. Dat is Hekker allang vergeten.

SCHULDENBERG NEEMT TOE

Het positieve resultaat, 14 miljoen euro van 2016, wordt weer in nieuwe slinkse plannetjes gestopt. D66 gaat door met het verbrassen zoals de PvdA/GL al 18 jaar deden.

Sterker nog volgend jaar neemt de schuld in het ongunstigste geval weer toe van nu € 420 miljoen naar €433 miljoen.

D66 pleegt weer korte termijn kiezersbedrog door kunstmatig verlaagde “neptarieven” en het verder op laten lopen van de Stadsschuld. Dit is onbehoorlijk bestuur beneden elk niveau.

Maar één lichtpuntje zie ik wel want dit was de laatste Kadernota van D66 wethouder Hekker. Ze heeft een voltooide termijn en kan gerust met politiek pensioen. De politieke pensioenleeftijd is nog steeds 65 jaar. Zwaar beroep nietwaar….

Jan Peter de Wit