«

»

Vijftien zonden van paus Franciscus herkenbaar voor Delftse PvdA/GroenLinks tirannie

Pus Franciscus neemmt een Renault 4 als dienstauto. Burgemeester Bas Verkerk liet zich jarenlang voor €200.000  in een gepantserde anonieme Audi rondtoeren.

Paus Franciscus neemt een Renault 4 als dienstauto. Burgemeester Bas Verkerk liet zich jarenlang voor €200.000 in een gepantserde anonieme Audi rondtoeren.

Paus Franciscus heeft een heldhaftige toespraak  gehouden tegen zijn eigen kardinalen. Hij beschuldigde ze van machtshonger en hypocrisie.

Hij benoemde vijftien zonden waaraan ze leiden en waarvoor boete gedaan diende te worden zodat de schuldigen met een schoon geweten het nieuwe jaar kunnen inluiden.

Die toespraak is volledig van toepassing op de jarenlange tirannie van de PvdA en GroenLinks in het Delftse bestuur.

Nu zijn het D66 en VVD die braaf achter dit verdorven “machtsduo” aanlopen. PvdA en GroenLinks hebben Delft financieel volledig geruïneerd. En nog laat de gemeenteraad die machtswellustelingen verder besturen.

De vijftien ziekten van het jarenlange Delftse PvdA en GroenLinks bestuur

1. Onsterfelijk, immuun en zelfs onmisbaar voelen

Ondanks jarenlang zetelverlies van de PvdA denken ze dat ze onmisbaar zijn voor Delft.  Ze leveren zogenaamd goede bestuurders. Maar in werkelijkheid zijn het kneuzen die mislukt zijn in het bedrijfsleven. Alleen in het openbaar bestuur kunnen zij zich met hun onkunde handhaven. Delft kent een serie van grote Linkse profiteurs. Grashoff, Torenstra, Rensen, Bolten, Koning, De Prez en Brandligt. Spoortunnel, Stadskantoor, Avalex, GGD, Sebastiaansbrug en Wijkaanpak allemaal financiële Zwarte Gaten.

2. ‘Martalismo’ (van Marta), oftewel excessief werken

De gemeenteraad wordt overspoeld met detaillistische mails en dikke nota”s van de ‘linkse’ ambtenaren kliek. In werkelijkheid  moet die wirwar aan stukken de werkelijke besluiten camoufleren. Als je als raadslid al die stukken moet lezen dan moet je zeker geen baan hebben. De gemeenteraad is niet meer te doen als nevenfunctie. Alleen geschikt voor gepensioneerden, uitkeringstrekkers en huisvrouwen.

3. Mentale en spirituele ‘verstening’

De raadsdebatten zijn elitair en voor  een buitenstaander onbegrijpelijk. Het  is allemaal ontmenselijkt. Besluiten zijn door ambtelijk taalgebruik versluierd. Links Delft is hard en asociaal. Linkse stenentapelaars zijn het. Fallussymbolen van hun machtstijdsperk zijn Stadskantoor, Zuidpoort, Sebastiaansbrug en Spoortunnel.

4. Excessieve planning

Commissievergaderingen gaan voor een groot deel over de procedure. Die procedurele regeltjes neuk vergaderingen moeten een beeld creëren voor de sporadische inspreker en toeschouwer dat de stad besturen erg ingewikkeld is. In werkelijkheid maakt de Linkse ambtelijke propaganda machine de planning. PvdA en GroenLinks hebben de gemeentelijke communicatie volledig in hun macht. De Delftenaren worden al jarenlang gehersenspoeld.

5. Slechte coördinatie, oftewel niet willen samenwerken

PvdA zakkenvuller Torenstra noemde dat de “meedenk democratie”. Alleen oppositie partijen die hun ziel verkopen krijgen zo nu en dan een kruimeltje van de taart. Dat  zijn ChristenUnie en CDA opportunisten uiteraard. Net als in de Eerste Kamer zijn dat hier de Farizeeërs bij uitstek.

6. Spirituele alzheimer

De VVD is op haar knieën gaan zitten om met de D66, PvdA en GL kliek mee te doen. Daarvoor hebben ze hun verkiezingsprogramma moeten offeren.  De VVDérs zijn vier jaar lang huichelaars. Excessieve belastingverhogingen, cadeautjes voor langdurige bijstandstrekkers en honderden extra regels met al die nieuwe sociale wetten.

7. Rivaliteit en verwaandheid

Onderling is het grote ruzie in D66, PvdA en GroenLinks over de wethoudersposten. Bij D66 werd lijsttrekker Christine Bel op  een zijspoor gezet toen Pechtold  voor zijn protegé Aletta Hekker een baantje zocht. Maar ook PvdA wethouder Anne Koning werd onverwacht van haar troon gestoten door Brutus Raimond De Prez.

8. Existentiële schizofrenie

Naar de burger toe komt het college met hun succes verhalen. De nadelen of negatieve effecten worden verzwegen. De PvdA en GroenLinks doen alsof ze Links zijn. Maar na de verkiezingen is het Rechts vullen. De wethouderspost is het enige wat telt. En daarna afvullen met  wachtgeld. PvdA wethouder Jan Torenstra was ooit de grootste wachtgeld zakkenvuller van Zuid-Holland. Onze GroenLinks ex wethouder Saskia Bolten heeft dat record nu verbroken. Ze toucheert €254.000 wachtgeld uit een Brabants gehucht voor twee jaar werken.

9. Geklets, gemopper en geroddel

Commissievergaderingen zijn een hel. De Wet van Klets heerst er als nooit te voor. Feitelijk is alles al in de achterkamers geregeld. Het zijn schijnvertoningen. En niet  te vergeten het vreemdgaan. Sommige raadsleden en of wethouders liggen met elkaar te naaien, getrouwd of niet, doet er allemaal niet toe.

10. Vergoddelijken van de bazen

Burgemeester Bas Verkerk krijgt nooit tegenstand. Hij is hierdoor de machtigste man van Delft. Nadeel is alleen dat hij zijn bijbanen in Brussel veel belangrijker vindt. Ik kan me geen enkel voorstel herinneren van Verkerk dat de Delftenaren omarmden. Verkerk is in werkelijkheid een laffe meeloper. Hij laat de PvdA en GroenLinks zijn Delftse beleid bepalen. Meer, meer asielzoekers uit moslimlanden. Teruggekeerde Jihadisten worden in de watten gelegd.

11. Onverschilligheid naar anderen

Stip raadslid Lisa ten Burg heeft zich al maanden laten vervangen door ene Vollebregt. Stip heeft vijf raadsleden op onze Payroll staan. Wat de reden voor haar langdurige ziekmelding is, houdt Stip geheim? Nobody cares.

12. Begrafenisgezichten

Ga maar eens kijken in de raad. Humor of zelfspot is ver te zoeken. Iedereen doet alsof zijn leven er vanaf hangt. Debatten worden vermeden. Alleen domme vragen en antwoorden. Het ergste zijn SP en ChristenUnie in de raad. Lijken wel sekteleden op audiëntie.

13. Accumuleren,  meer willen

De honger naar macht gaat steeds verder. Burgemeester Bas Verkerk wil de Metropool gaan meebesturen. Zijn eigen stad kan hij al niet aan. Hij is een visieloze man. Maar meedoen is belangrijker dan je voor je eigen stad opkomen. Sommigen geven daarvoor hun eigen raadscollega´s aan bij de Politie. Raadsleden willen allemaal wethouder worden. De haantjes in de fractie pikken de hennetjes kaal.

14. Gesloten kringen, waar bij de groep horen belangrijker is dan horen bij je partij

Raadsuitjes, wandelingen, excursies, presentatie, oriëntaties daar moet je als raadslid vooral je gezicht laten zien. Daar worden de persoonlijke contacten gelegd. Het ons-kent-ons gevoel wordt door de Griffie aangewakkerd. De Griffie is als de Curie van het Vaticaan. De Griffie is door-en-door de rechterhand van de wethouders (kardinalen)

15. Jezelf willen verrijken en opscheppen

Echte veranderingen zoals het terugtreden PvdA en GroenLinks wethouders worden vermeden. Artikel 12 uitkering aanvragen bij het Rijk  wordt niet gedaan wegens machtsverlies. De Delftenaar moet boeten voor de door GroenLinks en PvdA veroorzaakte financiële ramp met de spoorzone. Opgeschept wordt over een Begroting 2015 die jarenlang niet sluitend is. Voor het ‘worst case’ scenario is niet eens een oplossing. Voorop staat dat deze twee linkse wethouders door moeten. Hun zakken worden nog jarenlang gevuld. De Stadskrant schept in paginagrootte lofzangen op over hun Linkse heldendaden.

Jan Peter de Wit (christelijke heiden)

1 ping

  1. DEETMAN je snapt er geen reet van » Onafhankelijk Delft

    […] zie niks bruikbaars in het rapport Deetman. Paus Franciscus benoemde 15 zonden waaraan zijn kardinalen leden. Deetman is zo bezien een groot […]

Reacties zijn uitgeschakeld.