«

»

Vragen over Avalex afval verwerkingskosten en aanbesteding door Midwaste

midwasteAvalex is sinds 2012 aangesloten bij de coöperatie Midwaste om de integrale afvalverwijdering zo innovatief, effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren.

dat zijn dertien middelgrote gemeenten verdeeld over Nederland. Door bundeling van de gezamenlijke afvalstromen kunnen voordelige verwerkingskosten prijzen worden behaald.

Echter dit is een ondoorzichtig proces en concurrenten in onze regio hebben geen eerlijke kans. Of zo altijd de goedkoopste prijs wordt behaald voor de verwerking van het afval is dan maar de vraag.


 

Vragen aan het dagelijks bestuur van Avalex om enige duidelijkheid in de verwerkingskosten en aanbesteding van de afvalstromen bij Avalex te krijgen:

Blijkbaar is Avalex toegetreden tot de Coöperatieve vereniging Midwaste aldus hun website.

Vraag 1 Waarom is voor deze strategische toetreding gekozen terwijl er in veel gemeenten nog een debat gaande is over de toekomstige governancestructuur van Avalex?

Vraag 2 Welke afspraak is er gemaakt over de looptijd van het lidmaatschap van Avalexbij decoöperatie Midwaste?

Vraag 3 Hoe zijn de kosten van het lidmaatschap bij Midwaste opgebouwd? En wat zijn de jaarlijkse kosten van het lidmaatschap bij Midwaste?

Vraag 4 Welke reststromen worden door Midwaste in opdracht van Avalex via een openbare aanbesteding in de markt gezet?
Vraag 5 Worden de diverse reststromen van Avalex (fysiek) gebundeld door Midwaste en tegelijkertijd aangeboden met reststromen van andere Midwasteleden?
Vraag 6 Worden er door Midwaste, in opdracht van Avalex, reststromen vermarkt via een gesloten prijzenronde of onderhandse prijzenronde? Zo ja, welke reststromen zijn dit?
Vraag 7 Biedt de huidige overeenkomst tussen Avalex en Midwaste de ruimte aan Avalex om op een bepaald moment een geselecteerde reststroom zelfstandig in de markt te zetten, zonder gebruik te maken van de diensten van Midwaste?

Vraag 8 Wanneer is de reststroom papier en karton voor het laatst openbaar aanbesteed? Wanneer wordt papier en karton aanbesteed?

In de afgelopen jaren zijn de reststromen Restafval, GFT, schoon puin en harde kunststoffen openbaar aanbesteed.
Vraag 9 Kan in een overzicht van alle aparte afvalstromen de huidige verwerkingskosten (per kg of ton) en de einddatum van het verwerkingscontract worden weergegeven?
Sinds kort wordt PMD (Plastic, Metalen en Drankpakken) afvalstroom ingezameld.
Vraag 10 Wanneer heeft de aanbesteding van deze PMD reststroom plaats gevonden? En wat zijn de verwerkingskosten per kg?
Met vriendelijke groet, Jan Peter de Wit, raadslid van Onafhankelijk Delft