«

»

Vragen over geheimzinnige uitverkoop Avalex Bedrijfsafval bv

Ons afvalinzamelingsbedrijf Avalex (Gemeenschappelijke Regeling zeven gemeenten) heeft Avalex Bedrijfsafval bv verkocht aan Remondis (multinational). Beide partijen hebben afgesproken geen uitspraken te doen over de overnameprijs. Ik ben door Avalex dagelijks bestuurslid Aletta Hekker (D66) totaal nergens over geïnformeerd. Ik vind dat een absurde zaak daar het hier toch over een aanzienlijke deal lijkt te gaan.

Ik heb een bloedhekel aan die ondemocratische en ondoorzichtige Gemeenschappelijke regelingen. Als raadslid wordt je die geacht te controleren. In de praktijk komt daar niets van terecht. Neem nu de website van Avalex. De laatste vergaderstukken (hier) dateren uit december 2014. De site is sinds de verkiezingen in 2014 en het aantreden van Aletta Hekker niet bijgewerkt.

Toch betaalde ik in 2015 als meerpersoonshuishouden €328 aan afvalstoffenheffing. Mag ik weten wat er met de opbrengst van de verkoop gaat gebeuren? Zolang de PvdA/GL/D66 hier de macht heeft zal dat wel weer verbrast worden aan idiote linkse hobby’s als ‘Omgekeerd Inzamelen’ in plaats van lastenverlichting. Of is dit de eerste stap in het totale afstoten van Avalex?

Ik heb gisteren de volgende rondvragen gesteld in de commissie Ruimte en Verkeer. D66 wethouder Aletta Hekker gaf aan mij deze schriftelijk te beantwoorden.

Ik las in de media dat Avalex het bedrijfsafvaldeel van Avalex heeft verkocht aan Remondis

1 Waarom is dit niet vooraf aan de gemeenteraad voorgelegd of gecommuniceerd?

2 Waarom wil het db van Avalex niet zeggen wat de verkoopprijs is ondanks het een met publiek geld gefinancierd bedrijf is?

3 Hoe wordt deze opbrengst voortaan uit alle openbare jaarrekeningen gehouden?

4 Is dit te zien als zwart geld?

5 Wie gaat over de besteding van deze geheime opbrengst?

6 Hoeveel geld krijgt Delft als aandeelhouder bijgeschreven?

Als dit niet openbaar kan verzoek ik de antwoorden geheime info in beslotenheid met de commissie te delen

Jan-Peter