«

»

VVD belazert hun kiezers met OZB stijging van 9,7%

De Delftse VVD fractie met in het midden fractievoorzitter Bart Smals.

De Delftse VVD fractie met in het midden fractievoorzitter Bart Smals. De VVD kijkt teveel naar Links.

Het bankroet van de gemeente veroorzaakt door de PvdA en GroenLinks moet voor een groot deel opgelost worden door de huiseigenaren. De OZB wordt over 2015 en 2016 samen met 9,7% verhoogd.

Links Delft pakt de eigenaren door belastingverhoging. Dat doen ze in feite al jaren. Vanaf 2011 steeg de OZB veel harder dan het inflatiepercentage zoals al jaren gepropageerd wordt.

Allemaal leugens want huiseigenaren moeten al jaren veel meer betalen op hun aanslag terwijl hun huizen minimaal 3% per jaar in waarde daalden.

Uit de Begroting 2011-2018

Uit de Begroting 2011-2018

De woonlasten stijgen voor een referentie woning naar €800 per jaar. In 2016 klimt Delft dan naar de tweede plaats van de hoogste woonlasten van de 35 grootste gemeenten van Nederland. Als deze koers gehandhaafd blijft dan zullen we in 2018 wel koploper worden.

delft_lastendruk_2015

VVD huichelaars

De VVD fractievoorzitter Bart Smals zegt daarover:

“Het zijn draconische maatregelen” , “Desondanks zal de VVD het beleid van het college blijven steunen”

“De VVD heeft de afgelopen jaren niet aan het college deelgenomen, ik voel mij niet verantwoordelijk voor het creëren van de financiële rotzooi”

De VVD heeft de afgelopen vier jaar braaf voor alle Begrotingen gestemd. Pseudo oppositie. De VVD stond vier jaar volledig achter het Linkse beleid van D66, PvdA, GL, CDA en Stip. Fractievoorzitter Bart Smals is een grote huichelaar om dit als excuus te gebruiken.

VVD kiezersbedrog

De VVD gaat verder met de Linkse partijen die er een grote financiële rotzooi van hebben gemaakt. Net alsof de VVD dat kan oplossen. VVD wethouder Harpe heeft de voorgaande vier jaar naar de pijpen van Links Delft gedanst om wethouder te kunnen worden. Als echt VVD ‘er staat bij Harpe het eigenbelang voorop.

De VVD heeft hun kiezers een lastenverlaging van 10% beloofd. In werkelijkheid krijgen de VVD stemmers nu al een lastenverhoging van de OZB met 10% voor hun kiezen. Zuiver kiezersbedrog.

De VVD is totaal overbodig in dit college. D66, PvdA, GL en Stip hebben al een meerderheid. De Delftse VVD pleegt politieke zelfmoord door met deze Linkse boevenbende door te regeren. De VVD zal bij de verkiezingen in 2018 afgeslacht worden. Stap eruit.

De VVD heeft alle hoofdpijndossiers. Fractie-apotheker Bart Smals deelt nu al standaard aspirinedoosjes uit aan zijn raadsleden. Het CDA met gans Junius stonk er de vorige keer in. De VVD is oliedom om dezelfde fout te maken. Hoewel… voormalig CDA wethouder Junius graast nu €8274 wachtgeld per maand bij elkaar.

Jan Peter de Wit

VVD verkiezingsprogramma 2014-2018

VVD verkiezingsprogramma 2014-2018