«

»

Weer heisa over studentenfeest Abwoudsepark

FB_IMG_1531832244454

Goededag
Inwoners van Delft, ervaren steeds vaker dat er in onze stad ongelijkheid plaatsvind.
Dit gebeurt bij tal van onderwerpen.
Nu is het het feestje van DSC nabij station Zuid, met pas afgelopen vrijdag de vergunning rond en zaterdag twee weken feest, maar de verbouwingen waren al twee maanden eerder begonnen en dus ook de overlast.
Nu is het Abtwoudsepark aan de beurt.
Inwoners klagen over ongelijke behandeling van bevolkingsgroepen.
Zij voelen zich gediscrimineerd, omdat studenten overal maar feest mogen vieren en zij hierin niet worden meegenomen in gesprek.
Ook vinden zij het vreemd dat dit park en straten in het Tanthof vol met onkruid staan, maar dat dit park nu helemaal gemaaid wordt. Speciaal voor deze gelegenheid.
Ook wordt er veel geklaagd over het maaien en onkruid wieden. Dieren krijgen de vervelende grasaren in hun neus en tussen hun poten.
Vele inwoners hebben al hoge dierenartskosten.
Inwoners willen in het vervolg meer inspraak in de te verlenen vergunningen voor dergelijke activiteiten.
Onafhankelijk Delft zou graag zien dat dit in het vervolg gebeurt en dat afhankelijk van de uitkomst van het te geven feest of activiteit, er pas een vergunning wordt verleend.

1 Waarom wordt er met de betreffende wijkbewoners, op voorhand niet beter gecommuniceerd?
2 Worden zij überhaupt bij het vergunningproces voor dit soort feesten betrokken?
3 Zoniet, waarom niet?
4 Hoe vaak wordt er gemaaid in het Abtwoudse park, bijvoorbeeld over de afgelopen drie jaar?
5 Hoelang gaat dit feest daar duren en zijn voor dit feest de vergunningen rond?
6 Is er met bewoners of een woordvoerder van hen overlegd?
7 Zoniet, waarom niet

Daarom mijn schriftelijke vragen, want zoals te zien, lopen de gemoederen flink op! #facebook
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft
Foto:Mariska Haring-Landmeter