«

»

Wie is schuldiger aan spoorzone bankroet? PvdA, GroenLinks of D66?

Voormalig GroenLinks wethouder Rik Grashoff keerde weer terug in de Tweede Kamer daar zijn wachtgeld

Voormalig GroenLinks wethouder Rik Grashoff keerde weer terug in de Tweede Kamer daar zijn wachtgeld

Wie is nu het meest schuldig aan dat mega verlies (€87 miljoen) aan de spoortunnel? Welke toenmalig verantwoordelijke wethouder respectievelijk GroenLinks (Rik Grashoff) of PvdA (Anne Koning) is dat te verwijten?

Deel I

GroenLinks Rik Grashoff (1998 -2006)

Rik Grashoff probeert zijn straatje in de media (Volkskrant, AD) alvast schoon te vegen. Grashoff stelt dat hij in de Bestuurlijke UitvoeringsOvereenKomst 2006 een risico paragraaf heeft laten opnemen.

En dat is waar. Rik Grashoff (gemeente Delft) ging zelf de spoortunnel bouwen omdat het Rijk zei dat viersporigheid pas op zijn vroegst in 2030 nodig was. Maar Rik had haast met zijn politieke carrière.

Het Rijk had al jarenlang gespaard voor dit Rijksproject van viersporigheid (hogesnelheidslijn van A’dam, Schiphol, Den haag, Rotterdam naar Parijs. Dat spaargeld (€344 miljoen) kon Grashoff alvast krijgen als Delft volledig voor eigen verantwoording de spoortunnel zou gaan bouwen. Delft stopte er zelf €45 miljoen in en ook provincie ZH €30 miljoen en Haaglanden 11 miljoen. Totaal dus €430 miljoen euro.

Maar mede door aanhoudende kritiek van Leefbaar Delft (Stoelinga) op de onbeheersbare risico’s voor Delft liet Rik Grashoff wel ontsnappingsclausules in de overeenkomst opnemen.

ontbinden_buok_2006_delft

artikel 17.4 BUOK 2006

Rik Grashoff was civiel ingenieur en wist ook wel dat grote overheidsprojecten uiteindelijk vaak het dubbele gingen kosten. Daarom stond er in artikel 17.4 van de BUOK 2006 zelfs een ontbindingsmogelijkheid.

Maar ook was er de mogelijkheid opgenomen in Bijlage 5 om scopes (varianten) te versoberen als de financiën ontoereikend waren.

Scopes_spoortunnel_delft_bijlage_5Van Scope 1 de geheel viersporige tunnel, tot scope 4 een enkelvoudige tweesporige tunnel.

Ook kwamen de risico’s voor de bovengrondse bouw van kantoren en woningen voor risico van NS Vastgoed en Ballast Nedam.

Daarin had Rik Grashoff allemaal wel voorzien.

Ook was alle financiering van partijen binnen. De €45 miljoen van Delft kwam uit de opbrengst van de verkoop van de EZH elektriciteitscentrale.

Voor zover had Grashoff dus wel de risico’s voor Delft volledig ingedamd. Rik Grashoff treft wat dat betreft geen blaam.

Desalniettemin mislukte de aanbesteding omdat de grote bouwconsortia geen vertrouwen hadden in dit afscopen. Die wilden garanties om het hele werk af te kunnen maken en Delft was natuurlijk niet kapitaal krachtig genoeg.

De aanbesteding mislukte in 2007 en tot de zomer van 2008 gebeurde er niets. Tot PvdA wethouder Anne Koning (2006-2010) de portefeuille overnam.

Wordt vervolgd tot deel IV de eindconclusie

Jan Peter de Wit