«

»

Zit ‘extreem Links’ achter al die WOB verzoeken?

AD_wob_verzoeken_gemeentekasIs dat wat! De gemeente ontving sinds 2010 tientallen vele oneigenlijke Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoeken. Van de 285 verzoeken is driekwart oneigenlijk. Aanvragers gaat het helemaal niet om de informatie maar om geld.

Als een verzoek niet tijdig beantwoord wordt kan de indiener een vergoeding krijgen van de gemeente Delft.

Zo is de gemeente hier volgens het AD al anderhalve ton kwijt aan onzinnige vragen. En gezien de ambtelijke kaalslag zal het steeds moeilijker worden om binnen de termijn te antwoorden.

Maar wie zijn dan die aanvragers? Het lijkt er veel op dat extreem links hier een aandeel in heeft. Er komen zelfs aanvragen uit Maastricht.afa_wob_verzoeken_aivdIn het AIVD jaarverslag 2013 is te lezen dat deze boetegelden gebruikt wordt door werkschuwe linkse AFA extremisten om hun acties te financieren.

Linkse klaplopers die wel schelden op de overheid vanuit hun kraakbolwerken, maar stiekem wel geld aftroggelen van hardwerkende belastingbetalers.

De vraag is of dat in Delft ook aan de orde is. Burgemeester Bas Verkerk heeft als oplossing om geen WOB verzoeken via e-mail of fax af te handelen.

AFA_sticker

 

Dat zal AFA niet afschrikken. Typisch VVD gedrag door je kop in het zand te steken. En de burger benadelen natuurlijk. Alles wordt digitaal, behalve WOB verzoeken?

Zijn het soms TU studenten die dit als bijverdienste zijn gaan doen? Die staan er ook bekend om voor hun studie Bouwkunde of Bestuurskunde de gemeente lastig te vallen met hun detailvragen. Daar krijgen ze zeker studiepunten voor.

Tijd voor wat opheldering via schriftelijke vragen. Van gemeente zijde heb ik hierover niks vernomen. Maar met D66 wethouder Aletta Hekker in het college is dit zeker een privé zaak.

Jan Peter de Wit

 


Schriftelijke vragen van raadslid Jan Peter de Wit

WOB verzoeken en oneigenlijk gebruik

Volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Delft, 1 maart 2015

In het Algemeen Dagblad artikel “Gemeentekas geplunderd” “Wob-verzoeken kosten Delft handenvol geld” van 25 februari 2015 stond dat sinds 2010 van de 285 Wob verzoeken er driekwart oneigenlijk was.

Het gaat de aanvragers niet om de informatie, maar om geld. Ingewikkelde arbeidsintensieve detaillistische vragen met als doel dat het verzoek niet tijdig beantwoord kan worden en zo kan de indiener een vergoeding claimen bij de gemeente Delft.

De vraag is, wie zijn deze aanvragers, en kunnen we deze in beeld brengen zodat hun ontwrichtende activiteiten openbaar gemaakt worden en aangepakt kunnen worden.

Volgens de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het maximale bedrag €1260 bij meer dan 42 dagen overschrijding.

Vraag 1 Kan ik van 2010 tot en met 2014 een overzicht krijgen van de namen van de aanvragers of organisatie van een wob verzoek onder vermelding van het onderwerp, het aantal vragen, de woonplaats, antwoord ja-nee binnen termijn, dwansom betaald, zo ja bedrag, benodigde ambtelijke uren?

Vraag 2a Is het wettelijk toegestaan om wob verzoeken via e-mail onmogelijk te maken. Welke wet is dat dan?

Vraag 2b Denkt u dat oneigenlijk gebruik van wob verzoeken door het bemoeilijken van e-mail en fax effect zal hebben op notoire misbruikers?

Vraag 3 Worden er ook Wob verzoeken afgekocht, en zo ja hoeveel?

Vraag 4 Bekend is dat links extremisten gebruik maken van de wob procedure als extra inkomstenbron. Heeft u aanwijzingen dat dit in Delft ook het geval is?

Vraag 5 Komen er ook vragen van studenten binnen die gemeenten gebruiken om onderzoeksgegevens te genereren voor hun studie. Zo ja, wat is ongeveer het aandeel?

Vraag 6 Bent u bereid om op de gemeentelijke website een actueel overzicht te geven van de ingediende wob verzoeken en de fase van afhandeling?

Met vriendelijk groeten,

Jan Peter de Wit

 

1 ping

  1. Door ambtenaren gebrek geen antwoord op schriftelijke vragen » Onafhankelijk Delft

    […] kost de gemeente Delft tonnen per jaar. Maar wie zijn dan die aanvragers? Als raadslid krijg ik geen antwoord op deze vragen want dit kost de gemeente teveel tijd en inspanning. Ik wil weten of daar vaak dezelfde aanvragers […]

Reacties zijn uitgeschakeld.