Category: Bezuinigen

Motie behoud sportpark Delfia

Motie De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 29 september 2016, overwegende dat: · het college voornemens is het sportpark Delfia te herplaatsen en weg te halen uit de wijk Buitenhof, · deze voorziening belangrijk is voor deze wijk mede gezien de problemen die zich met jongeren in deze wijk voordoen, · genoemd sportpark …

Continue reading

Voedselbank en mantelzorgers betalen het Straatje van Vermeer

Cultureel 2016, over de rug van de armsten Namens de fractie van Onafhankelijk Delft wens ik alle verstandige Delftenaren een gezegend Kerstfeest en alvast een gezond en gelukkig 2016. Maar er moet me nog wel even iets van hart, misschien wel juist omdat het Kerst is, een feest voor iedereen dus ook voor de armsten …

Continue reading

Ik luister naar de mensen op straat

“Helderziende? Nee hoor, gewoon luisteren naar de mensen op straat!’ We staan in Delft aan de rand van een financiële ramp die we op een normale manier niet meer te boven komen. En hoe komt dat? Doordat het gemeentebestuur en de ambtenaren al jarenlang schijt hebben aan de mensen waar ze het allemaal voor zouden …

Continue reading

Niet naar achterkamertjes overleg met CdK Jaap Smit

Commissaris der Koning Jaap Smit heeft morgen alle Delftse fractievoorzitters ontboden in zijn werkkamer van het Provinciehuis. Ik heb besloten om niet naar dit achterkamertjes overleg over onze financiële puinhoop te gaan. Laat Jaap Smit maar naar Delft komen in een openbare vergadering. Wij zijn tegen dit soort besloten vergaderingen. Daar worden de duistere zaakjes …

Continue reading

Martin Stoelinga vanavond in Kanniewaarzijn

 

Delft is bankroet, veroorzakers PvdA/GroenLinks moeten aftreden

Voorzitter wij verwerpen deze begroting 2015 die niet sluitend is. Het tekort van 11,3 miljoen euro is niet nodig als de heilige huisjes Spoortunnel, Stadskantoor en Sint Sebastiaansbrug totaal anders aangepakt worden. De Provincie Zuid Holland is in feite de baas hier. De gemeenteraad heeft geen autoriteit meer. Wij zijn knechten van de Provincie.

Continue reading

Kanniewaarzijn opnames bij Martin Stoelinga over verspilling gemeenschapsgeld

Opnames door de VARA KANNIEWAARZIJN over Delftse verspilling gemeenschapsgelden uitzending januari 2015 Foto van meester fotograaf Koos Bommelé.