NAAKTRECREATIE, WIE KAN HET WETBOEK WEL GOED LEZEN???

Wie Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht leest, zal begrijpen dat dit stuk door B&W zeer waarschijnlijk, niet goed gelezen is, of in ieder geval verkeerd geinterpreteerd…  Het is ook best lastig lezen ;-)…..
Het is: “Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.”
De gemeente heeft het zeer waarschijnlijk gelezen alsof er stond:  ‘Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt en dus aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie’. Oftewel, men dat, als de gemeente geen aangewezen plek heeft, dat dan naaktrecreatie overal verboden is.
De gemeente had duidelijk de algemene toelichting niet gelezen:

Juridisch blijft er echt geen spaan heel van de gekozen handelswijze. De knulligheid verbijstert me echt. Het lijkt alsof de wetsteksten niet eens gelezen zijn en dat er op gevoel geopereerd is…. Op veronderstelde kennis … ‘blootlopen is verboden’ … mooi niet dus!

Wat me trouwens ook geschokt heeft is de houding van de politie…. Het contact dat daarmee geweest is, is dat de politie zich puur als instrument ziet en dat doet wat de overheid zegt… Ze toetsen lokale besluiten niet aan de landelijke wetgeving en als de burgemeester hun dus vraagt om een landelijke wet te overtreden, dan doen ze dat braaf…

Dus College van Delft en Raad… lees het wetboek er nog eens op na en neem dan een waardig besluit. Een besluit volgens de wet!

Jolanda Gaal

Geef een reactie

Your email address will not be published.